Europosłowie chcą, by pieniądze oligarchów z Rosji wykorzystano na odbudowę Ukrainy

Guy Verhofstadt

Guy Verhofstadt, jeden z sygnatariuszy listu [Photo via PE]

W liście wysłanym do wysokiego przedstawiciela UE ds. polityki zagranicznej oraz bezpieczeństwa Josepa Borrella siedemdziesięciu trzech eurodeputowanych wezwało do wykorzystania 300 mld dolarów z zamrożonych rosyjskich funduszy i aktywów na sfinansowanie ukraińskiego wojska i odbudowę kraju.

 

 

„Społeczność międzynarodowa powinna przyjąć za wzór włoskie ustawodawstwo antymafijne, które przewiduje ponowne wykorzystanie mienia skonfiskowanego osobom objętym sankcjami”, zauważył europoseł z Ruchu Pięciu Gwiazd, Fabio Massimo Castaldo. Poza nim, pod listem podpisali się m.in. Danuta Hübner, Guy Verhofstadt czy Daniel Freund.

Pierwszym urzędnikiem wysokiej rangi, który zaproponował konfiskatę aktywów oligarchów na rzecz odbudowy Ukrainy był szef Rady Europejskiej, Charles Michael. „Osobiście jestem absolutnie przekonany, że niezwykle ważne jest nie tylko zamrożenie aktywów, ale także umożliwienie ich konfiskaty, udostępnienia na odbudowę kraju”, zauważył w ubiegły czwartek (5 maja).

Wcześniej przewodnicząca KE Ursula von der Leyen przedstawiła plan powojennego pakietu naprawczego dla Ukrainy.

„Pakiet ten powinien przynieść ogromne inwestycje w celu zaspokojenia potrzeb i niezbędnych reform”, powiedziała von der Leyen. Jak dotąd, szczegóły tego, co znajdzie się w pakiecie nie zostały ujawnione. Oczekuje się, że także i kraje członkowskie będą musiały wnieść do niego swój wkład.

Projekt PiS zmian w konstytucji wpłynął do Sejmu

PiS złożył w Sejmie projekt ustawy o zmianie konstytucji dotyczący możliwości przejęcia przez Skarb Państwa własności, która ma służyć do wspierania rosyjskiej agresji.

Ile potrzeba na odbudowę Ukrainy?

W kwietniu Kijów oszacował koszty odbudowy po wojnie na co najmniej 600 mld dolarów. W liście europosłowie podkreślili zaś, że samo zapewnienie godnej i humanitarnej ochrony, jaką daje dyrektywa o ochronie tymczasowej, może wynieść nawet do 40 mld euro dla wszystkich państw członkowskich tylko w 2022 r.

Europosłowie wskazali na potrzebę ustanowienia specjalnego funduszu odbudowy i obrony, wyposażonego m.in. w zamrożone rosyjskie rezerwy międzynarodowe.