UE: Jest zgoda państw członkowskich na Krajowy Plan Odbudowy Polski

Na zdjęciu premier Mateusz MORAWIECKI. / Foto via [European Union]

Kraje członkowskie UE zaakceptowały dziś polski Krajowy Plan Odbudowy. Polska wnioskuje o 23,9 mld euro w ramach grantów i 11,5 mld euro z części pożyczkowej.

 

 

Kraje członkowskie Unii Europejskiej zaakceptowały dziś (17 czerwca) polski Krajowy Plan Odbudowy.

Decyzja zapadła podczas spotkania ministrów finansów krajów unijnych w Luksemburgu. Według PAP na „tak” byli wszyscy poza przedstawicielem Holandii, który wstrzymał się od głosu.

Przypomnijmy, że akceptacja ta kończy procedurę po stronie unijnych instytucji, ale jeszcze nie odblokowuje funduszy dla naszego kraju.

Polska wnioskuje o 23,9 mld euro dostępnych w ramach grantów i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wylicza, że w przeliczeniu na złote daje to ok. 158,5 mld zł (z czego 106,9 mld zł bezzwrotnych dotacji).

Na początku czerwca polski KPO zaakceptowała Komisja Europejska. Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen zaznaczyła, że Polska zanim otrzyma środki z Funduszu Odbudowy, będzie musiała zrealizować zobowiązania dotyczące wymiaru sprawiedliwości.

Tzw. kamienie milowe dotyczą m.in. oczekiwanych zmian w sądownictwie (chodzi m.in. o likwidację Izby Dyscyplinarnej SN oraz przywrócenie na stanowiska sędziów zawieszonych decyzją tej Izby).

Najwięcej unijnych pieniędzy, 42,7 proc. całej wartości KPO, Polska ma przeznaczyć na inwestycje, których celem będzie realizacja celów klimatycznych.

Z tej kwoty około 7,5 mld euro zostanie wydanych na rozwój mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Kolejne 5 mld euro zostało przeznaczone m.in. na zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w polskim miksie energetycznym.

3,5 mld euro ma zostać wydane na poprawę jakości powietrza poprzez wspieranie szeroko zakrojonych renowacji dla zwiększenia efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i publicznych.

Duża pula z polskiego KPO – 21,3 proc. zostanie przeznaczona na wsparcie reform i inwestycji mających zwiększyć cyfryzacje gospodarki i administracji.

Więcej szczegółów na temat polskiego KPO poniżej. 

Krajowy Plan Odbudowy: Na co Polska wyda miliardy z Unii Europejskiej?

Środki z KPO mają posłużyć odbudowie gospodarek państw UE po pandemii COVID-19.

 

Więcej informacji: