TSUE: Wycinka Puszczy Białowieskiej narusza prawo UE

Puszcza Białowieska// Źródło: Nadleśnictwo Białowieża

Puszcza Białowieska// Źródło: Nadleśnictwo Białowieża

Według sędziów Trybunału w Luksemburgu Polska złamała dwie dyrektywy: ptasią i siedliskową. Wyrok kończy dwuletni spór. Ponieważ decyzję podjęła Wielka Izba Trybunału, czyli 15 sędziów, Warszawa nie ma już możliwości złożenia odwołania. Ciężki sprzęt został z Puszczy Białowieskiej wycofany, zatem kar finansowych nie będzie. Mogą się pojawić, gdyby masową wycinkę wznowiono.

 

Jak poinformował polski członek trybunału sędzia Marek Safjan, Polska będzie musiała natomiast pokryć koszty postępowania. Sędziów nie przekonały argumenty jakie w Luksemburgu i Brukseli prezentował były już minister środowiska Jan Szyszko, który przekonywał, że wycinka ma związek z inwazją kornika drukarza i prezentował słoiki z osobnikami tego owada. Przedstawiciele Komisji Europejskiej pokazywali natomiast dokumentację fotograficzną świadczącą, że wycinane są także zdrowe, ponad stuletnie drzewa.

TSUE: Natura 2000 zagrożona

TSUE podkreślił, że postępowanie polskiego ministerstwa środowiska naruszyło dwie dyrektywy: siedliskową i ptasią. Co więcej, kornik drukarz nie został w ogóle w przyjętym w 2015 r. planie działań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska określony jako zagrożenie dla integralności tego terenu. Odwrotnie, to właśnie wycinka zasiedlonych przez tego owada świerków i sosen zidentyfikowana była w tym właśnie planie jako potencjalne zagrożenie. Zdaniem sędziów kontynuowanie prac leśnych na terenie Puszczy Białowieskiej może poskutkować nawet zanikiem dużej części obszaru Natura 2000.

Dzisiejszy (17 kwietnia) wyrok trybunału nie jest zaskoczeniem, bowiem w lutym podobną ocenę wyraził rzecznik generalny TSUE Yves Bot, który uznał, że tzw. gradacja (czyli duża liczebność na szerokim terenie) kornika drukarza nie może uzasadniać wycinki na masową skalę.

TSUE: Uber może być karany przez państwa członkowskie bez oglądania się na KE

Poważny cios dla działalności Ubera na terenie UE. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł, że oferowana przez amerykański koncern usługa UberPop nie jest działalnością czysto cyfrową, ale transportową. W związku z tym państwa członkowskie mogą karać bądź zakazywać Ubera bez …

Warszawa podporządkuje się decyzji

Polskie ministerstwo środowisko jeszcze przed ogłoszeniem wyroku zapowiadało, że zastosuje się do niego bez względu na to, jaki on będzie. „Czekamy na oficjalną treść wyroku, jednak zgodnie z tym, co mówił minister Henryk Kowalczyk (nowy szef ministerstwa – przyp. red.), Polska dostosuje się do decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE” – oświadczył rzecznik resortu Aleksander Brzózka.

To właśnie minister Kowalczyk po objęciu urzędu podjął decyzję o wstrzymaniu wycinki Puszczy Białowieskiej. Komisja Europejska już w lipcu ubiegłego roku nakazała Polsce wstrzymanie prac w puszczy do czasu ogłoszenia przez TSUE wyroku w tej sprawie, ale poprzedni minister Szyszko oraz dyrekcja Lasów Państwowych nie chcieli się tej decyzji podporządkować. I to pomimo tego, że KE groziła Warszawie karami w wysokości nawet 100 tys. euro dziennie. Minister Kowalczyk zapewnia obecnie, że leśnicy będą teraz usuwać jedynie martwe drzewa i to tylko wtedy, gdy zagrażać będą one zdrowiu lub życiu ludzi.

TSUE: Nieletni uchodźcy mają prawo do łączenia rodzin nawet jeśli skończą 18 lat w czasie trwania procesu azylowego

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł, że o możliwości ściągnięcia do Europy rodziny nieletniego uchodźcy decyduje moment przybycia do UE i złożenia wniosku o azyl, a nie chwila jego przyznania. Choć decyzja dotyczy konkretnej sprawy w Holandii i konkretnej rodziny …