TSUE: 100 tys. euro kary dziennie za wycinkę Puszczy Białowieskiej

Blokada wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej//źródło: Lasy Państwowe

Za złamanie nakazu natychmiastowego przerwania wycinki w Puszczy Białowieskiej Polsce grozi nawet 100 tys. euro kary dziennie – orzekł wczoraj (20 listopada) Trybunał Sprawiedliwości UE. Wiceszef MSZ Konrad Szymański zapewnił, że Polska nigdy nie zamierzała łamać wyroków Trybunału, a resort środowiska zapowiedział, że do poniedziałkowego orzeczenia odniesie się już dziś.

 

Sędziowie z Luksemburga podzielili argumentację KE – która wystąpiła z wnioskiem o nałożenie kar za kontynuowanie wycinki – uznając, że te działania w Puszczy mogą spowodować nieodwracalną i poważną szkodę dla środowiska.

Puszcza Białowieska: Polska przed unijnym Trybunałem

Bruksela zamierza powstrzymać wycinkę drzew w Puszczy Białowieskiej. Polska będzie musiała się tłumaczyć przed Trybunałem Sprawiedliwości UE.
 

Komisja Europejska poinformowała dziś (13 lipca), że skierowała sprawę wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Bruksela uważa, że Polska …

„Oprócz sytuacji wyjątkowej i bezwzględnie koniecznej dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, Polska musi natychmiast zaprzestać działań aktywnej gospodarki leśnej w Puszczy Białowieskiej” – brzmi orzeczenie TSUE.  Będzie to jednak możliwe jedynie wtedy, gdy z obiektywnych przyczyn nie są możliwe inne, mniej radykalne działania (np. właściwe sygnalizowanie zagrożeń lub czasowy zakaz wstępu na zagrożony teren pod groźbą kary).

Furtka dla ministerstwa?

Obserwatorzy upatrują w tym zapisie furtkę dla ministerstwa środowiska. Daje on bowiem, ich zdaniem, możliwość prowadzenia nawet przez wiele miesięcy rozmów ws. uzgodnienia definicji użytych w tym fragmencie pojęć (np. „bezpieczeństwo publiczne” czy „aktywna gospodarka leśna”). Resort środowiska powtarzał bowiem dotychczas, że jego działania w Puszczy prowadzone są właśnie w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Natomiast w ocenie KE interpretacja przyjęta przez władze w Warszawie jest zbyt szeroka.

Odpowiedź ws. wycinki Puszczy Białowieskiej – do czwartku

Odpowiedź ministerstwa środowiska ws. wycinki w Puszczy Białowieskiej zostanie wysłana do Trybunału Sprawiedliwości UE najpóźniej w najbliższy czwartek – zapewnił wczoraj (25 września) rzecznik resortu Aleksander Brzózka.

„Trybunał nakazał Polsce, aby powiadomiła Komisję, najpóźniej w ciągu 15 dni od doręczenia niniejszego postanowienia, o wszelkich środkach, jakie przyjęła w celu jego pełnego poszanowania, wskazując z uzasadnieniem te z rozpatrywanych działań aktywnej gospodarki leśnej, które zamierza ona kontynuować ze względu na ich konieczność dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego” – podkreślono w komunikacie Trybunału.

Szymański: Nie było intencją Polski niewykonywanie postanowień TSUE

Gdyby Komisja uznała, że Polska nie przestrzega w pełni tego rozstrzygnięcia, będzie mogła zażądać nowego postępowania. Jeśli wtedy Trybunał potwierdzi kontynuowanie wycinki, to nałoży na Polskę karę w wysokości co najmniej 100 tys. euro dziennie na rzecz KE.

„Nigdy nie było intencją Polski, by nie wykonywać postanowień Trybunału” – cytują media słowa wiceszefa MSZ Konrada Szymańskiego, który zapewnił o tym w reakcji na poniedziałkowe orzeczenie TSUE. Wyjaśnił przy tym, że minister środowiska Jan Szyszko stał do tej pory na innym niż Trybunał stanowisku, jeśli chodzi o rozumienie klauzuli bezpieczeństwa. „Postanowienie będzie przekazane we wskazanym terminie” – zapowiedział wiceszef MSZ.

Ministerstwo Środowiska: Do orzeczenia odniesiemy się już we wtorek

Rzecznik resortu środowiska Aleksander Brzózka poinformował, że do decyzji Trybunału kierownictwo resortu środowiska odniesie się już dziś (21 listopada) – podają media. Zapowiedział przy tym, że we wtorkowej konferencji wezmą udział: minister Jan Szyszko, wiceminister środowiska Andrzej Konieczny i dyrektor generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski.

Ten ostatni powiedział wcześniej w RMF FM, że „prace przy użyciu harvesterów zaszły już tak daleko i stan sanitarny został na tyle uporządkowany”, że należy się spodziewać decyzji o wycofaniu tych kombajnów i przejściu „na pracę ręczną”. „Wszystko wskazuje na to, że doszliśmy do takiego momentu, w którym możemy tego dokonać bez szkody dla porządkowania sanitarnego lasów” – uzasadniał.

Mimo zakazu TSUE w Puszczy Białowieskiej trwa wycinka

Mimo tzw. postanowienia zabezpieczającego, które w zeszłym tygodniu wydał Trybunał Sprawiedliwości UE, w Puszczy Białowieskiej wciąż trwa wycinka drzew. Według sędziego tego trybunału, prof. Marka Safiana Polska jest precedensowym przypadkiem, ponieważ jeszcze nigdy żadne państwo nie odmówiło podporządkowania się wyrokowi czy postanowieniu unijnego Trybunału Sprawiedliwości.

Wciąż chodzi jedynie o środki tymczasowe

Trybunał Sprawiedliwości nie rozstrzygał jeszcze istoty sporu między Polską a Komisją Europejską, tzn. czy działania w Puszczy są zgodne z przepisami dyrektyw ptasiej i siedliskowej. Zajmował się jedynie wnioskiem KE o nałożenie środka tymczasowego, czyli natychmiastowego wstrzymania wycinki.