TK nie orzeknie dziś ws. konstytucyjności prawa unijnego

Sprawa dotyczy wniosku złożonego przez premiera Mateusza Morawieckiego. [wikipedia]

Trybunał Konstytucyjny nie orzeknie dziś (15 lipca) o konstytucyjności prawa unijnego. Wniosek w tej sprawie złożył premier Mateusz Morawiecki. Rozprawa została przełożona na sierpień bez podania przyczyny.

 

 

Szef polskiego rządu 29 marca złożył wniosek do TK o zbadanie zgodności prawa UE z polską konstytucją i kompleksowe rozstrzygnięcie kwestii kolizji norm prawa europejskiego z polską ustawą zasadniczą.

Premier chciał, aby TK zbadał konstytucyjność czterech przepisów Traktatu o Unii Europejskiej. Wskazywał, że wykładania TSUE w wyrokach dotyczących sądownictwa nie jest zgodna z Konstytucją RP.

Powołując się na suwerenność i nadrzędność polskiej konstytucji Morawiecki stwierdził, że Trybunał wykroczył poza swoje kompetencje. O wycofanie wniosku z TK apelowała Komisja Europejska podkreślając, że „wniosek kwestionuje fundamentalne zasady prawa UE”.

Morawiecki bowiem podważa zasadę pierwszeństwa prawa unijnego, zgodnie z którą państwa członkowskie Wspólnoty nie mogą wprowadzać przepisów sprzecznych z prawem unijnym, a gdy taka sprzeczność nastąpi, pierwszeństwo mają przepisy unijne. Według niego „zasada ta nie znajduje zastosowania wobec przepisów konstytucji”.

Sprawa dotycząca wniosku premiera w Trybunale Konstytucyjnym rozpoczęła się we wtorek (13 lipca), ale została przełożona na dziś. Jednak czwartkowa rozprawa została odwołana bez podania przyczyny – nowy termin wyznaczono na 3 sierpnia.

TK już wczoraj (14 lipca) orzekł, że prawo unijne jest niezgodne z polską konstytucją. Według polskiego Trybunału niekonstytucyjne jest wykonywanie przez Polskę zabezpieczeń TSUE dotyczących sądownictwa. 

Takie zabezpieczenie wydał tuż przed wyrokiem TK unijny Trybunał wobec Izby Dyscyplinarnej, utworzonej w Sądzie Najwyższym przez partię rządzącą. TSUE nakazał Polsce zawiesić skuteczność uchwał Izby.

„Polska zostaje zobowiązana do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej SN”, orzekła wiceprezes Trybunału Rosario Silva de Lapuerta.

Trybunał Konstytucyjny odroczył sprawę ws. konstytucyjności prawa unijnego w Polsce

Wniosek o rozstrzygnięcie o wyższości konstytucji nad prawem unijnym złożył do TK premier Mateusz Morawiecki.