System wjazd/wyjazd na granicach zewnętrznych UE

http://ec.europa.eu/avservices

Stemplowanie paszportów na zewnętrznych granicach UE zostanie zastąpione nowym systemem wjazdu/wyjazdu – uzgodnili wczoraj (3 lipca) przedstawiciele unijnych państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego. Ma on m.in. zwiększyć bezpieczeństwo unijnych granic, poprawić jakość kontroli granicznych, a także je przyspieszyć.

 

„Nasze granice będą mocniejsze” – oświadczyła w poniedziałek Komisja Europejska. Po zakończeniu technicznych prac nad rozporządzeniem nowe regulacje będą musiały jeszcze formalnie zatwierdzić państwa członkowskie i Parlament Europejski.

Nowy system wzmocni bezpieczeństwo na terenie UE

Zaproponowany ponad rok temu nowy system jest częścią projektu budowy „inteligentnych granic” („smart borders”) i dotyczy systemów informacyjnych na zewnętrznych granicach UE i bezpieczeństwa wewnętrznego, a także w walce z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną. Więcej o propozycji KE TUTAJ

Nieformalne polityczne porozumienie ws. propozycji Komisji zostało wypracowane w ubiegłym tygodniu, a w piątek (30 czerwca) potwierdzili je unijni ambasadorowie.

„System wjazdu/wyjazdu poprawi nasze bezpieczeństwo wewnętrzne przez umacnianie naszych zewnętrznych granic” – oświadczył komisarz ds. unii bezpieczeństwa Julian King. Cytowany w poniedziałkowym komunikacie Komisji brytyjski dyplomata dodał, że stanowi również kolejny krok do osiągnięcia pełnej interoperacyjności systemów informacyjnych UE zaplanowanej na 2020 r.

Dalsze wzmocnienie granic zewnętrznych Wspólnoty

Unijny komisarz ds. wewnętrznych i migracji Dimitris Awramopulos przypomniał natomiast, że wprowadzone już systematyczne kontrole wszystkich podróżnych na granicach i utworzenie europejskiej straży granicznej i przybrzeżnej służy zwiększeniu bezpieczeństwa unijnych granic zewnętrznych. Zwrócił przy tym uwagę, że system wjazdu/wyjazdu ma być kolejnym elementem „inteligetnych granic” poprawiających bezpieczeństwo UE.

Od dziś szczegółowe odprawy na zewnętrznych granicach UE

Od dziś (7 kwietnia) wszyscy przekraczający granice strefy Schengen będą podlegać szczegółowej odprawie zarówno przy wjeździe, jak i wyjeździe. Staż Graniczna uprzedza, że w efekcie zaostrzonych przepisów, odprawy na zewnętrznej granicy UE mogą być dłuższe.

Zmiany w unijnej straży granicznej

Wspólna unijna straż graniczna i przybrzeżna to nowa agencja Unii Europejskiej, która ma powstać w październiku br. z Frontexu, dotychczasowej unijnej agencji ochrony granic zewnętrznych. W planach jest zaprowadzenie dogłębnych zmian w pilnowaniu na europejskich granicach lądowych i morskich, jako …

Nowy system kontroli na granicach

System wjazd/wyjazd przewiduje, że obywatele państw trzecich wjeżdżających do UE – zarówno ci, którzy muszą mieć wizę, jak i ci uprawieni do wjazdu bez niej – będą rejestrowani na granicach. System ma odnotowywać nazwę i rodzaj dokumentu podróży, dane biometryczne oraz datę i miejsce wjazdu i wyjazdu.

KE liczy, że ułatwi to przekraczanie granic osobom podróżującym legalnie, wykrywanie osób nielegalnie przedłużających pobyt, a także identyfikację osób przebywających w strefie Schengen bez dokumentów. System będzie ponadto rejestrować odmowy wjazdu.

System wjazdu/wyjazdu zastąpi stosowane dotychczas ręczne stemplowanie paszportów, którego wadą jest nie tylko czasochłonność, lecz także to, że nie wykrywa osób które nielegalnie przedłużyły swój pobyt ani nie dostarcza wiarygodnych danych dotyczących przekraczania granicy.

Informacje zebrane dzięki zastosowaniu nowego systemu będą dostępne dla wszystkich państw członkowskich, a także dla Europolu po to, by ułatwiać zapobieganie terroryzmowi i innym poważnym przestępstwom. Między nowym systemem wjazdu/wyjazdu i wizowym systemem informacyjnym (VIS) ma być zapewniona interoperacyjność.

Poniedziałkowe porozumienie przewiduje, że dane obywateli państw trzecich, m.in. te dotyczące ich tożsamości, zawierające wizerunki czy odciski palców, będą przechowywane przez pięć lat w razie przedłużonego pobytu na terenie Unii i trzy lata, gdy pobyt zakończył się w przewidzianym terminie.