Eurobarometr: Większość Polaków chce przyjęcia euro

strefa-euro-zloty-polska-eurobarometr-europejczycy-waluta-komisja-europejska

Ponad połowa (51 proc.) mieszkańców Polski uważa, że przyjęcie euro miałoby pozytywne skutki dla krajowej gospodarki. [Canva]

Większość Polaków jest za przyjęciem euro, wynika z najnowszego Eurobarometru. Ponad połowa uważa, że wprowadzenie europejskiej waluty będzie miało pozytywne skutki dla krajowej gospodarki. Jednocześnie nasi rodacy przekonują, że jeszcze nie nadszedł czas na odejście od złotego.

 

 

Eurobarometr jest badaniem opinii w krajach UE, zlecanym przez Komisję Europejską. Najnowsza edycja poświęcona została stosunkowi Europejczyków w krajach niebędących członkami strefy euro do przyjęcia wspólnotowej waluty.

W tej edycji Eurobarometru wzięło udział ponad 7 tys. osób z Polski, Bułgarii, Czech, Chorwacji, Węgier, Rumunii i Szwecji. Oprócz poglądów na temat przyjęcia euro, zapytano także o ogólną wiedzę na temat tej waluty wśród mieszkańców regionu.

Aż 46 proc. Polaków nie czuje się dobrze poinformowana na temat euro. Swój poziom wiedzy o walucie najlepiej oceniają Bułgarzy i Czesi.

Jak wynika z badania, w kwestii kampanii informacyjnej na temat przyjmowania euro większa część Polaków (68 proc.) zaufałaby instytucjom unijnym niż Narodowemu Bankowi Polskiemu (61 proc.). 

Eurobarometr: Polacy bardziej ufają Unii Europejskiej niż rządowi

Okazuje się też, że polscy obywatele martwią się o stan demokracji w kraju.

Większość Polaków chce euro

Średnie poparcie w krajach regionu dla wprowadzenia euro wyniosło 57 proc., a tylko w Czechach i Szwecji większość respondentów wyraziła sprzeciw wobec takiego rozwiązania. W tych dwóch państwach największy jest odsetek osób, które twierdzą, że wprowadzenie euro miałoby negatywne konsekwencje dla kraju.

Z kolei najbardziej optymistyczni wobec skutków przyjęcia waluty są mieszkańcy Rumunii i Węgier. Także oni są w największym stopniu zwolennikami jej wprowadzenia – w przypadku Rumunów jest to 75 proc. za, a w przypadku Węgrów 69 proc.

Większość Polaków (56 proc.) wyraziła poparcie wobec przyjęcia europejskiej waluty, wobec 41 proc. osób przeciwnych. Jest to wzrost o 8 pkt. proc. względem ubiegłego roku. Również ponad połowa (51 proc.) mieszkańców Polski uważa, że przyjęcie euro miałoby pozytywne skutki dla krajowej gospodarki. 42 proc. ankietowanych jest odmiennego zdania.

Nadal jednak zdecydowana większość osób nad Wisłą (66 proc.) obawia się, że wejście do strefy euro spowoduje wzrost cen w Polsce. Średnia dla badanych państw wyniosła w tym przypadku 62 proc., a 71 proc. obawia się niewłaściwego ustalania cen w okresie przejściowym.

Największe zaniepokojenie wyrażają Czesi, Chorwaci i Bułgarzy. Z kolei najmniej obaw mają w tym zakresie Węgrzy.

Polacy w większości nie zgadzają się ze stwierdzeniem, że przyjęcie euro będzie oznaczać utratę kontroli nad gospodarką kraju (65 proc. nie zgadzających się) lub utratę części tożsamości narodowej poprzez rezygnację z polskiej waluty (64 proc. nie zgadzających się). Również Węgrzy w większości nie dostrzegają takiego zagrożenia.

Inaczej problem ten widzą Szwedzi – aż 67 proc. z nich uważa, że przyjęcie euro spowoduje utratę kontroli nad narodową gospodarką. Taki pogląd wyraziło też 57 proc. Czechów. Również w tych państwach oraz na Chorwacji obawy o utratę części tożsamości narodowej są najwyższe.

Komisja Europejska wstrzyma wypłaty z Funduszu Odbudowy dla Węgier? Problemem mechanizmy antykorupcyjne

Przedłużające się prace nad oceną węgierskiego planu odbudowy spowodowane są obawami Komisji o korupcję i rządy prawa.

Tak, ale jeszcze nie teraz

Mimo stosunkowo pozytywnych odpowiedzi na temat przyjęcia euro, Polacy, podobnie jak obywatele pozostałych badanych państw, uważają, że ich kraje nie powinny jeszcze wprowadzać wspólnej waluty.

Zaledwie 18 proc. Polaków twierdzi, że Polska jest gotowa na przyjęcie euro, a tylko 22 proc. uważa, że należy wprowadzić je jak najszybciej. Jednocześnie 40 proc. ankietowanych uważa, że europejska waluta powinna zostać wprowadzona dopiero za jakiś czas. 

Taką samą opinię wyraża średnio 36 proc. pozostałych badanych Europejczyków. Największą gotowość do przyjęcia euro deklarują Chorwaci (34 proc.)

 

Więcej informacji:

Eurobarometr: Introduction of the euro in the MS that have not yet adopted the common currency