Ministrowie ds. sportu UE apelują do KE ws. przestrzegania praw człowieka w sporcie

sport, Unia Europejska, Białoruś, Katar, Komisja Europejska

Unijni ministrowie podkreślili, że przestrzeganie przyjętych zapisów Europejskiej konwencji praw człowieka, Europejskiej karty praw podstawowych, Powszechnej deklaracji praw człowieka uchwalonej przez ONZ, a także Karty Olimpijskiej, jest gwarantem uczciwości zawodników sportowych w wymiarze fizycznym i moralnym. / Foto via unsplash [@markusspiske]

Ministrowie ds. sportu państw członkowskich UE podpisali list skierowany do Maryi Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży w sprawie przestrzegania praw człowieka przez organizatorów imprez sportowych.

 

 

W liście – którego inicjatorem była Finlandia – zawarto wezwanie dla Komisji Europejskiej do określenia odpowiedniego politycznego podejścia do kwestii przestrzegania praw człowieka w krajach organizujących duże międzynarodowe imprezy sportowe, takie jak Igrzyska Olimpijskie, Igrzyska Paraolimpijskie czy Mistrzostwa Świata – zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią.

List powstał w odpowiedzi na organizacje imprez rangi mistrzowskiej m.in. tegorocznych mistrzostw świata w hokeju na lodzie na Białorusi czy piłkarskich mistrzostw świata w Katarze w 2022 r.

Państwa bałtyckie od wielu miesięcy przekonywały, że nie powinno dojść do organizacji turnieju na Białorusi w związku z sytuacją polityczną w tym kraju.

Międzynarodowa Federacja Hokeja na Lodzie (IIHF) w poniedziałek (18 stycznia) oficjalnie odebrała Białorusi prawo współorganizacji tegorocznych mistrzostw świata. Poinformowano, że na decyzji zaważyły obawy o bezpieczeństwo związane z sytuacją polityczną w tym kraju oraz pandemią COVID-19. Aleksandr Łukaszenka jest wielkim fanem hokeja dlatego decyzja o odebraniu organizacji turnieju jest dla białoruskich władz prestiżową porażką.

Jak informuje ministerstwo sportu, Unijni ministrowie podkreślili, że przestrzeganie przyjętych zapisów Europejskiej konwencji praw człowieka, Europejskiej karty praw podstawowych, Powszechnej deklaracji praw człowieka uchwalonej przez ONZ, a także Karty Olimpijskiej, jest gwarantem uczciwości zawodników sportowych w wymiarze fizycznym i moralnym.

Wyrazili także konieczność zwalczania wszelkich form nietolerancji, dyskryminacji i ograniczania swobód w sporcie i poza nim. W szczególności odnieśli się do sytuacji na Białorusi, gdzie według sprawozdawców OBWE stwierdzono poważne naruszenia praw człowieka.

W liście zawarto także apel do międzynarodowych organizacji sportowych, które w sposób autonomiczny decydują o wyborze gospodarzy dużych imprez sportowych, o podejmowanie właściwych decyzji gwarantujących poszanowanie uniwersalnych wartości stanowiących podstawę rywalizacji sportowej, takich jak szacunek, tolerancja i uczciwość.

Komisja Europejska powinna udzielić odpowiedzi przed rozpoczęciem tegorocznych wakacji. Unia Europejska nie jest upoważniona do podejmowania decyzji w sprawie wyboru gospodarcza jakiejkolwiek imprezy, jednak – jak przekonują inicjatorzy listu, Bruksela ma wpływ pośredni, poprzez współpracę z poszczególnymi krajami i międzynarodowymi federacjami sportowymi.