Sondaż: Polacy za stosowaniem się do zaleceń UE ws. sądów

Berlaymont - brukselska siedziba Komisji Europejskiej// Źródło: KE

Berlaymont - brukselska siedziba Komisji Europejskiej// Źródło: KE

Ponad połowa (53 proc.) Polaków uważa, że polski rząd powinien stosować się do zaleceń i postanowień instytucji Unii Europejskiej dotyczących reformy sądownictwa. Przeciwnego zdania jest 31 proc. badanych, a 16 proc. nie ma zdania na ten temat – wynika z sondażu CBOS omawianego wczoraj (19 listopada) w mediach.

 

Większość badanych za stosowaniem się do unijnych zaleceń

Na pytanie: „Unia Europejska ma zastrzeżenia dotyczące reformy sądownictwa w Polsce. Czy Pana(i) zdaniem, Polska powinna uwzględniać zalecenia i postanowienia organów Unii Europejskiej dotyczące reformy sądownictwa czy też nie?” prawie jedna czwarta (24 proc.) badanych odpowiedziała “zdecydowanie tak”, a nieco więcej, bo 29 proc. – “raczej tak”.

Eurobarometr: 87% Polaków docenia korzyści z członkostwa w UE

INFORMACJA PRASOWA

Aż 87% polskich respondentów uważa, że przynależność do Unii Europejskiej jest korzystna dla Polski – wynika z najnowszego unijnego badania opinii publicznej przeprowadzonego we wrześniu 2018.
 
Najnowszy Eurobarometr, badający stosunek obywateli państw członkowskich do UE, wskazuje na rosnące poparcie społeczne …

Według 16 proc. badanych Polska „raczej nie powinna” uwzględniać zaleceń i postanowień, a 15 proc. Ankietowanych uznało, że „zdecydowanie nie powinna” tego robić. 16 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Elektorat lewicy i centrum popierają decyzje UE ws. polskich sądów

W komentarzu do sondażu badacze zwracają uwagę, że opinie w tej sprawie zależą od orientacji politycznej i światopoglądowej respondentów. W grupie badanych identyfikujących się z lewicą i politycznym centrum wyraźnie przeważają popierający uwzględnienie zaleceń i postanowień unijnych instytucji: odpowiednio 82 proc. i 72 proc.

Prawica przeciw ustępstwom

Natomiast wśród osób deklarujących prawicowe poglądy polityczne dominuje sprzeciw wobec ustępstw – 57 proc. wobec 35 proc. Przeciwna wycofaniu się z części zmian w sądownictwie jest także ponad połowa (59 proc.) osób najbardziej religijnych, tych, które kilka razy w tygodniu uczestniczą w praktykach religijnych.

Polska wieś – bardziej prawicowa i autorytarna niż miasto. I niewierząca w przyszłość Unii Europejskiej

W ramach Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2004-15 Polska dostała 39 mld euro, głównie na dopłaty dla rolnictwa i rozwój obszarów wiejskich. Mimo pozytywnych zmian, jakie zaszły na polskiej wsi po 1989 r., niewielu sołtysów i wójtów łączy to z naszym wejściem do Unii Europejskiej.

Tylko PiS przeciw ustępstwom

Wyniki badania CBOS wskazują także, że przeciwnicy ustępstw mają przewagę jedynie wśród potencjalnych wyborców PiS. Tymczasem  sympatycy PO i SLD opowiadają się jednoznacznie za uwzględnieniem zaleceń i postanowień organów unijnych dotyczących polskiego sądownictwa. Ustępstwa we wprowadzanych zmianach popiera także większość zwolenników PSL i ruchu Kukiz’15”.

Badaniem metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo zostało przeprowadzone w dniach 8-15 listopada na liczącej 999 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Rekordowa liczba Europejczyków widzi korzyści z Unii – najnowszy sondaż Eurobarometru

Informacja prasowa

Najnowsze badania Eurobarometru, opublikowane na rok przed wyborami do Parlamentu Europejskiego (maj 2019), potwierdzają rosnące poparcie obywateli dla Unii Europejskiej. Korzyści z Unii widzi rekordowa liczba badanych od 1983 roku.
 

Na zaledwie rok przed zbliżającymi się wyborami europejskimi, przewodniczący Parlamentu …