Rzecznik Generalny TSUE: EBC może kupować krajowe obligacje

Szef Europejskiego Banku Centralnego, Mario Draghi (źródło: Alexandros Michailidis / Shutterstock)

Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości UE poparł program skupu obligacji Europejskiego Banku Centralnego, twierdząc, że bank nie przekracza swojego mandatu i jest zgodny z prawem unijnym.

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w Luksemburgu tymczasowo poparł program nabywania aktywów sektora publicznego na rynkach wtórnych (PSPP), który został uruchomiony w 2015 r. w celu stymulowania wzrostu oraz przeciwdziałania deflacji w strefie euro. W ramach rynku wtórnego Europejski Bank Centralny dokonuje zakupu obligacji.

Europejski Bank Centralny: obecnie żadne z państw – kandydatów nie spełnia wszystkich wymogów wstąpienia do strefy euro

Żadne z siedmiu państw, które zobowiązały się do przyjęcia wspólnej waluty nie spełnia obecnie wszystkich warunków konwergencji. Do tych państw należą: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Polska, Rumunia, Szwecja i Węgry.
 

Według ostatnio przeprowadzonych przez Europejski Bank Centralny (EBC) badań, co prawda wszystkie …

Zastrzeżenia Niemiec

Niemiecki sąd federalny skierował sprawę do TSUE po tym, jak kilku wnioskodawców zakwestionowało program, twierdząc, że PSPP wykracza daleko poza uprawnienia Europejskiego Banku Centralnego (EBC) i narusza zakaz finansowania przedsięwzięć przez państwa członkowskie. Po dokonaniu oceny sprawy Rzecznik Generalny Trybunału Melchior Wathelet stwierdził, że „decyzja EBC ustanawiająca PSPP nie wywołała żadnych efektów, które miałyby jakikolwiek wpływ na jej zgodność z prawem”.

Wathelet bronił EBC, mówiąc, że program „nie narusza zakazu finansowania” i EBC nie przekroczył swojego mandatu. Program, jak przekonywał, nie daje EBC prawa do osiągnięcia skutku równoważnego z bezpośrednim zakupem długu publicznego w państwie członkowskim. Odnosząc się do zarzutów, że PSPP może zakłócić warunki emisji obligacji rządowych, rzecznik podkreślił, że program oferuje „wystarczające gwarancje, aby temu zapobiec”. TSUE potwierdził tym samym, że Rada Dyrektorów EBC decyduje o zakresie, rozpoczęciu, kontynuacji i zawieszeniu interwencji na rynkach wtórnych i jest zależna od innych programów skupu aktywów.

Komisja Europejska: polityka Donalda Trumpa nie sprzyja rozwojowi gospodarczemu UE

Gospodarka UE najprawdopodobniej nadal będzie rosnąć w stabilnym tempie, jednak może ona odczuć negatywne konsekwencje w wyniku wprowadzonych ostatnio przez Donalda Trumpa zmian w polityce handlowej – sygnalizuje Komisja Europejska.
 

W porównaniu do wcześniejszych prognoz, KE nie skorygowała wartości PKB w strefie …

Brak negatywnego wpływu

Jednym z najbardziej nośnych politycznie argumentów przeciwko programowi EBC był jego rzekomy negatywny wpływ na gotowość państw członkowskich do opierania się o solidną politykę budżetową. Wathelet zdecydowanie sprzeciwiał się temu poglądowi, nalegając, aby zakupy w ramach programu były rozdzielane według kryterium innego niż sytuacja gospodarcza kraju.

„Programu PSPP nie można interpretować jako mechanizmu, który mógłby pomóc państwom członkowskim znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej” – podkreślił Wathelet.

UE ureguluje bitcoina?

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej chce opracowania globalnych regulacji dotyczących tzw. kryptowalut, w tym najpopularniejszej z nich – bitcoina. Valdis Dombrovskis, który w KE odpowiada za wspólną walutę oraz dialog społeczny postuluje, by to UE dała światu przykład i zajęła się tą …

Ostateczna decyzja w nadchodzących tygodniach

Strona niemiecka, która zgłosiła swoje wątpliwości co do programu, twierdzi jednak, że jego zakres leży nie tylko poza kompetencjami EBC, ale również podważa m.in. zasadę demokracji zapisaną w niemieckiej ustawie zasadniczej.

Zdanie Rzecznika Generalnego TSUE nie jest jednak wiążące i stanowi jedynie opinię, ale zazwyczaj jest zgodne z ostateczną decyzją i wyrokiem Trybunału, który zostanie wydany w najbliższych tygodniach.