Rumunia otrzyma dodatkowe 7 mld euro na politykę spójności

Komisarz Corina Creţu, źródło: Flickr/EPP Group

Komisarz Corina Creţu, źródło: Flickr/EPP Group

Rumunia skorzysta na zwiększeniu środków przeznaczonych na fundusze spójności w wysokości 7 miliardów euro w okresie finansowym 2021-2027 w porównaniu z obecnym, czyli 300 euro na mieszkańca, powiedziała komisarz ds. polityki regionalnej Corina Cretu.

 

„Walczyliśmy o to, aby zachować tę samą metodę przydzielania środków z UE, którą nazywamy metodą berlińską i która jest stosowana od 1999 r., a opiera się na produkcie krajowym brutto na mieszkańca. Zgodnie z tą metodą Rumunia skorzysta w okresie 2021-2027 ze zwiększenia finansowania w ramach polityki spójności o ponad 7 mld euro ” – powiedziała Corina Cretu.

Beneficjent funduszy spójności

Rumunia była beneficjentem netto funduszy unijnych od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej w styczniu 2007 r.Kraj ten wpłacił 16,5 mld euro do budżetu UE, otrzymał fundusze unijne w wysokości 48,6 mld euro, co z kolei przyniosło korzyści netto w wysokości 32,1 mld euro, podał lokalny raport Economica.net.

Wysłuchanie w TSUE ws. Sądu Najwyższego

Przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) odbyło się wysłuchanie stron w ramach rozpatrywania skargi Komisji Europejskiej na Polskę związanej z nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym (SN). W tym przypadku chodzi o zasadność zastosowania przez TSUE tzw. środków zabezpieczających, czyli zawieszenia …

„Od pierwszego dnia mojego urzędowania uważam, że UE ma tę słabość, że nie jest w stanie przekazać wystarczającej informacji, w jaki sposób polityka spójności poprawia życie ludzi (…) Rumunia jest jednym z państw, które korzystają z polityki spójności. Skoncentrowałam się w ostatnich miesiącach na tym, aby zapewnić zrównoważony budżet, który powinien przyczynić się do zmniejszenia nierówności społecznych również po 2020 r.” – powiedziała komisarz Cretu, która pochodzi właśnie z Rumunii.

Zmiana wektorów

Biorąc pod uwagę propozycję nowych Wieloletnich Ram Finansowych, Grecja, Włochy i Hiszpania mają powody do radości – jeśli bowiem zmniejszy się przydział środków na politykę spójności, przydział środków dla Grecji wzrośnie o 8 proc., dla Włoch o 6,4 proc. zaś dla Hiszpanii o 5 proc.Centrum i wschód Europy przeżywają dobry okres gospodarczy, a to oznacza, że otrzymają mniej funduszy na politykę spójności.

Czeski europoseł kandydatem konserwatystów na szefa KE

Podczas posiedzenia w Parlamencie Europejskim w Strasburgu grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) zdecydowała, że czeski eurodeputowany Jan Zahradil będzie kandydatem na przyszłego przewodniczącego Komisji Europejskiej.
 

Wybory do europarlamentu odbędą się w maju 2019 r. Po nich ma zostać wybrany nowy szef Komisji Europejskiej. Frakcje polityczne w Parlamencie Europejskim wskazują swoich …

Polska, Słowacja, Węgry i Czechy mogą zakładać alokacje środków zmniejszoną o jedną czwartą. Estonia i Litwa mogą spodziewać się mniejszych przydziałów o 24 proc. Drastyczne cięcia w przydzielaniu środków z Funduszu Spójności z pewnością dotkną 6 państw wschodnich i środkowoeuropejskich. Nawet jeśli uda się je odpowiednio rozdzielić i efektywnie wydać, inwestycje publiczne prawdopodobnie nie osiągną poziomów odnotowanych w poprzednich latach. Przykład: 60 proc. inwestycji publicznych w Polsce opierało się na funduszach spójności.

Biedniejsze kraje, jak Rumunia i Bułgaria, podobnie jak Grecja, Hiszpania i Włochy mogą liczyć na zwiększony przydział unijnych funduszy do 8 proc w stosunku do poprzedniego budżetu. Jednak wzrost alokacji jest uzależniony od zdolność absorpcji tych funduszy, z czym zarówno Bukareszt i Sofia miewają nierzadko problemy.

PE przeciwny zmniejszaniu środków na WPR i politykę spójności

Europosłowie przyjęli rezolucję, w której potwierdzili wcześniejsze stanowisko co do kształtu przyszłych Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej. Zgłosili „jedność i gotowość” do prowadzenia negocjacji z państwami członkowskimi. Jednocześnie podkreślili, że przedstawiona w maju przez Komisję Europejską propozycja jest zbyt oszczędna.
 
Negocjacje …