Rumunia kończy prezydencję w Radzie UE

Rumunia i UE, źródło: Flickr, fot. rocketnewton

Rumunia i UE, źródło: Flickr, fot. rocketnewton

„Lepsza niż oczekiwano” – w ten sposób prezydencję Rumunii w Radzie Unii Europejskiej podsumował prezydent kraju Klaus Iohannis. Mimo niełatwych relacji z Brukselą, która kilkukrotnie przestrzegała Bukareszt przed nierespektowaniem rządów prawa, Rumunia przyczyniła się do rozwoju prawodawstwa UE.

 

 

Wzmocnienie mechanizmów demokratycznych w państwach członkowskich, rozwój wspólnego rynku energetycznego w oparciu o zasady ochrony środowiska oraz reforma wspólnej polityki obronnej to tylko niektóre z celów, jakie zostały postawione przed Rumunią. W trakcie sześciu miesięcy nie opracowano wielu przełomowych inicjatyw. Okres przewodnictwa Rumunii w Radzie UE charakteryzował się dużą stabilnością, której w obliczu przedłużającego się brexitu poszukują państwa członkowskie.

Ochrona granic

Jednym z priorytetów prezydencji Rumunii było zwiększenie bezpieczeństwa na terenie UE. Podjęto m.in. decyzję o powołaniu do 2027 r. stałego korpusu liczącego do 10 tys. pracowników operacyjnych, który ułatwi spójne zarządzanie granicami zewnętrznymi i efektywne reagowanie na sytuacje kryzysowe. Stały korpus ma obejmować pracowników agencji Frontex oraz osoby zatrudnione w państwach członkowskich.

Neutralna Irlandia dołączy do Grup Bojowych UE?

Irlandia zamierza w przyszłym roku przyłączyć się do Grup Bojowych Unii Europejskiej. Irlandzki parlament przyjął w czwartek ustawę umożliwiającą żołnierzom tego neutralnego państwa przyłączenie się do kierowanej przez Niemców grupy bojowej. Jednak nie wszystkie krajowe siły polityczne popierają tę inicjatywę.
 

 

Neutralna …

Unia bankowa o krok bliżej

W ciągu sześciomiesięcznej prezydencji Rumunii Rada UE przyjęła pakiet legislacyjny mający na celu ograniczenie ryzyka w sektorze bankowym i dalsze wzmacnianie zdolności banków do efektywnego reagowania na potencjalne wstrząsy.

Uzgodniono, że instytucje z państw trzecich, prowadzące działania gospodarcze na terenie UE mają posiadać spółkę dominującą w UE.

Dyrektywa w sprawie równowagi między pracą a życiem prywatnym

W czasie prezydencji dyskutowano także nad polityką społeczną, czego rezultatem jest przyjęcie dyrektywy z czerwca 2019 r., dotyczącej zwiększenia udziału kobiet w rynku pracy i bezproblemowego korzystania z urlopów rodzinnych.

Dokument wprowadza prawo do czteromiesięcznego urlopu rodzicielskiego. Wysokość wynagrodzenia za ten okres oraz limit wiekowy dziecka ustalany ma być przez państwa członkowskie. Dyrektywa ustanawia także prawo do urlopu opiekuńczego w wymiarze 5 dni w ciągu roku dla pracowników, zajmujących się chorymi krewnymi.

Nord Stream 2 grozi UE procesem za gazową dyrektywę

Spółka Gazpromu budująca bałtycki gazociąg Nord Stream 2 zagroziła UE procesem, jeśli nie zostanie zwolniona z przepisów antymonopolowych ze znowelizowanej dyrektywy gazowej.
 
W połowie kwietnia rządy państw UE zatwierdziły nowelizację dyrektywy gazowej, która przewiduje rozciągnięcie unijnych przepisów antymonopolowych w energetyce na …

Dyrektywa w sprawie gazu

Do sukcesów prezydencji należy przyjęcie dyrektywy dotyczącej polityki energetycznej, zaproponowanej przez KE w 2017 r. Zgodnie z wprowadzonymi poprawkami przepisy regulujące wewnętrzny rynek gazu w UE będą miały zastosowanie do gazociągów, które przesyłają gaz między Wspólnotą a krajami trzecimi. Normy mają obowiązywać aż do granicy terytorium i morza terytorialnego państwa członkowskiego. Nowelizacja ma na celu wypełnienie luki prawnej i zwiększenie konkurencji na rynku gazu.

Promowanie pojazdów ekologicznych

Działania Rumunii na rzecz ochrony środowiska w trakcie sprawowania prezydencji interpretowane są dwojako.

Sukcesem było przyjęcie przez KE wiążących wytycznych, zgodnie z którymi minimalne cele dla pojazdów lekkich (samochodów osobowych i vanów) oraz pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (ciężarówek i autobusów) będą ustalane na szczeblu krajowym.

W lutym 2019 r. UE zgodziła się na zmniejszenie emisji CO2 z ciężarówek i autobusów o 30 proc. do 2030 r. Ku rozczarowaniu prezydenta Rumunii nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie postulatu bezemisyjnej gospodarki do 2050 r.

Jednak w czasie pełnienia prezydencji Bukareszt zignorował unijne zasady i wspierał sektor węglowy, co spotkało się z krytyką państw UE.

Krajom UE daleko do bezemisyjnej gospodarki. Zagrożona perspektywa 2050?

Żadne z 28 państw UE nie jest na dobrej drodze, by osiągnąć bezemisyjną gospodarkę do 2050 r. Nawet Hiszpania, która wypadła najlepiej w ocenie European Climate Foundation, osiągnęła zaledwie 52 proc. realizacji celu w odniesieniu do całej gamy wskaźników.
 

O tym jak …

Cyfrowa Europa

Przez ostatnie sześć miesięcy Rumunia podejmowała skoordynowane działania z Parlamentem Europejskim, czego wyrazem jest nowy program finansowy „Digital Europe” obejmujący lata 2021-2027. Plan ma być uzupełnieniem innych strategii cyfryzacji takich jak „Horizon Europe”.

Program promuje wprowadzanie kluczowych technologii cyfrowych na szeroką skalę m.in. aplikacji wykorzystujących sztuczną inteligencję i narzędzi bezpieczeństwa cybernetycznego.

Budżet europejski

Do najważniejszych tematów poruszanych w trakcie prezydencji Rumunii należał budżet na lata 2021-2027. Prezydencja rumuńska uzyskała porozumienia w sprawie 10 propozycji sektorowych wieloletnich ram finansowych. Budżet ma wynosić 1 135 miliardów euro.

Opracowanie planu finansowego na najbliższe lata było dużym wyzwaniem, ponieważ musi on  pasować do nowej, 27 osobowej UE.

Zarówno Donald Tusk, jak i cała Rada Europejska przyjęli z zadowoleniem prace Rumunii nad unijnym budżetem i wezwali fińską prezydencję, która rozpoczyna się 1 lipca, do kontynuowania działań.

Rada UE: Fińska prezydencja postawi na klimat

Z początkiem lipca Finlandia obejmie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Rząd zapowiada nacisk na kwestie polityki klimatycznej. Helsinki złożyły już także deklarację znacznej redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2035 r.
 

Po trwających półtora miesiąca rozmowach dotyczących utworzenia nowego gabinetu w jego …

Szczyt w Sybinie

Pośród wielu spotkań, które odbyły się w Rumunii między styczniem a lipcem 2019 r., ważnym wydarzeniem był nieformalny szczyt przywódców UE w Sybinie. W trakcie spotkania przyjęto deklarację, w której zobowiązano się do budowania zjednoczonej Europy.

Szczyt miał być pierwszym spotkaniem UE po Brexicie, ale w związku z opóźnieniem opuszczenia UE przez Wielką Brytanię jego ranga znacznie spadła. Udało się ustalić jedynie ogólne kierunki działań Unii i podkreślić znaczenie praworządności, o łamanie której UE oskarżała Rumunię w ciągu ostatnich dwóch lat.

Sytuacja w Rumunii

Już w trakcie trwania prezydencji w kwietniu 2019 r. 12 państw wezwało Rumunię do zaprzestania wprowadzania zmian w prawie sądowniczym.

Frans Timmermans, wiceprzewodniczący KE, ostrzegł Rumunię, że może zostać objęta nowym mechanizmem kontroli. Kolejny krok to uruchomienie art. 7 Traktatu UE. Jednak komisarz ds. sprawiedliwości Vera Jourová oznajmiła, że Rumunii nie grozi wszczęcie procedury.

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego świadczą o spadku poparcia dla koalicji rządzącej. Dzień po wyborach były lider Partii Socjaldemokratycznej (PSD), Liviu Dragnea, został aresztowany w związku z zarzutami korupcyjnymi. Polityk spędzi 3,5 roku w więzieniu. Viorica Dancila, premier Rumunii i nowa przewodnicząca PSD otwarcie skrytykowała politykę Dragnei.

Rumunia: Opozycja wciąż odbija się od ściany

Już po raz trzeci w ciągu 18 miesięcy sprawowania rządów w Rumunii przez Viorikę Dăncilę opozycja złożyła wotum nieufności i po raz trzeci nie dojdzie do zmian na stanowisku premiera. Jednak komentując wydarzenia dnia w Parlamencie, szefowa rządu nie wykluczyła …

Odbiór prezydencji Rumunii

Mimo obaw związanych z objęciem prezydencji przez kraj zmagający się z własnymi problemami wewnętrznymi, rezultaty działań są oceniane pozytywnie zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim.

Prezydent Iohannis podkreślił wkład Rumunii w rozwój unii bankowej, poprawę praw społecznych i pracowniczych, w dekarbonizację transportu i dalsze umacnianie cyfryzacji Europy.

Minister spraw europejskich Rumunii – George Ciamba uznał przewodnictwo Rumunii w Radzie UE za „sprawdzian dojrzałości i środek potwierdzający jej przywiązanie do projektu europejskiego”.

Jak nie zmarnować problemów Europy z praworządnością?

Wydaje się, że polityczny klimat wokół ochrony praworządności oraz innych fundamentalnych wartości Unii Europejskiej przechodzi powolną, lecz pozytywną zmianę. W ostatnim czasie europarlamentarne frakcje polityczne zaczęły bowiem wywierać większą presję na partie narodowe, które nie przestrzegają europejskich wartości.
 

Frakcja europejskich socjalistów …

Z kolei Donald Tusk uznał przyjęcie 90 aktów prawodawczych za duży sukces rumuńskiej prezydencji. Przewodniczący Rady Europejskiej docenił szczególnie te dotyczące ochrony granic i redukcji emisji CO2. Podkreślił również zaangażowanie kraju w proces przygotowania wieloletnich ram finansowych (2021-2027).

Jednak nie wszystkie działania Rumunii zostały odebrane pozytywnie. Na poziomie krajowym z niezadowoleniem spotkał się brak podjęcia znaczących kroków w kwestii przystąpienia do strefy Schengen. Z kolei instytucje unijne nadal podważają stan praworządności w kraju i spójność z polityką europejską.