Rosja ma wypłacić Gruzji 10 mln euro odszkodowania za deportacje jej obywateli

Europejski Trybunał Praw Człowieka; źródło: http://www.hurriyetdailynews.com/

Zgodnie z czwartkowym orzeczeniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Rosja ma wypłacić Gruzji 10 mln euro odszkodowania w związku z deportacjami i aresztowaniami obywateli tego kraju w 2006 r.

 

Kwota ta ma być rozdzielona między 1500 obywateli Gruzji. Każdemu z nich wypłacona ma być suma wynosząca od 2 tys. do 15 tys. euro w zależności od doznanych krzywd. Odpowiedzialność za przekazanie zadośćuczynienia spoczywa na gruzińskim rządzie.

Grecja otworzy Macedonii drzwi do NATO

Grecki rząd zamierza wykonać symboliczny gest i być pierwszym krajem, który ratyfikuje umowę w sprawie przystąpienia Macedonii Północnej do NATO. Ma się to stać do 8 lutego.
 

W poniedziałek (28 stycznia) rzecznik NATO powiedział, że data podpisania dokumentu akcesyjnego przez 30. …

Represje wobec Gruzinów

Czwartkowy wyrok odnosi się do wyroku pierwszej instancji wydanego z 2014 r. Wówczas Trybunał ocenił, że działania w stosunku do Gruzinów jesienią 2006 r. stanowiły pogwałcenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, natomiast chciał poczekać z decyzją, zachęcając obie strony do uzgodnienia wysokości zadośćuczynienia. Do porozumienia jednak nie doszło.

Zdaniem sądu jesienią 2006 r. Rosja zaczęła stosować „administracyjną praktykę” nękania Gruzinów. Stosowane wówczas działania miały złamać aż sześć punktów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Mowa m.in. o zbiorowych wydalaniu obywateli, pozbawianiu wolności niezgodnie z prawem i przetrzymywaniu w nieludzkich warunkach.

Do deportacji dochodziło w czasie, kiedy stosunki między Gruzją a Rosją były bardzo napięte. W 2003 r. w wyniku rewolucji róż do władzy w Gruzji doszedł Micheil Saakaszwili, prozachodni polityk, którego celem było m.in. wprowadzenie kraju do NATO.

Po tym, jak Gruzja aresztowała czterech rosyjskich oficerów wojskowych oskarżonych o szpiegostwo, Rosja zaczęła prowadzić skoordynowaną politykę aresztowania, zatrzymywania i wydalania obywateli Gruzji znajdujących się na terytorium Rosji. Według danych gruzińskiego rządu dotyczyło to ok. 4,6 tys. obywateli.

Trzy miesiące na zapłatę

Zadowolenie z decyzji ETPCz wyraził m.in. szef MSZ Gruzji David Zalkaliani, który uznał, że zadośćuczynienie jest „uczciwą odpowiedzią” na prowadzoną przez Rosję „agresywną politykę”.

Rosja ma trzy miesiące na to, by zapłacić Gruzji zasądzoną kwotę. Minister sprawiedliwości Gruzji Tea Culukiani powiedziała, że odbędzie się to pod międzynarodową obserwacją. Jeśli Rosja nie zapłaci na czas, do zadośćuczynienia doliczana będzie rosnąca z każdym dniem grzywna.

Prezydent Ukrainy oficjalnie ubiega się o reelekcję

Petro Poroszenko oficjalnie ogłosił swój start w wyborach prezydenckich. Ubiegający się o reelekcję szef państwa zadeklarował starania o to, by Ukraina stała się „wielkim europejskim krajem szczęśliwych ludzi” i zapowiedział złożenie wniosku o członkostwo w UE w 2024 roku.