Rezolucja Rady Europy ws. praworządności w Polsce

Siedziba Rady Europy w Strasburgu, źródło: Rada Europy

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło wczoraj (11 października) rezolucję ws. praworządności w europejskich państwach. Przedmiotem debaty poprzedzającej głosowanie była m.in. sytuacja w Polsce. Rezolucję wzywającą – obok Polski – również Bułgarię, Mołdawię, Rumunię i Turcję do pełnego wdrożenia zasad państwa prawa, przyjęto 42 głosami, a dziewięciu delegatów było przeciw. Na sali było jednak tyko nieco ponad 50 z 636 delegatów.

 

Jeszcze w tym miesiącu kolejną wizytę w Polsce złoży Komisja Wenecka. Tym razem w związku z nowelizacją ustawy o prokuraturze.

Fabritius: Zagrożenie norm prawnych

Autor wniosku i sprawozdawca projektu – niemiecki poseł Bernd Fabritius, który jest wiceszefem komisji prawnej i praw człowieka ZP RE – zwrócił uwagę, że w niektórych państwach Europy zagrożone są normy prawne. Rezolucja wzywa w związku z tym „wszystkie państwa członkowskie Rady Europy do pełnego wdrożenia zasad państwa prawa”.

W uzasadnieniu wyjaśnił, że chodzi o próby upolitycznienia rad sądowniczych i sądów (w Bułgarii, Polsce i Turcji), zwolnień sędziów na dużą skalę (w Turcji) czy prób podejmowanych w tym celu (w Polsce) oraz korupcję (w Bułgarii, Mołdawii i Rumunii). Dodał także, że „istnieją również obawy co do tendencji do ograniczania władzy ustawodawczej parlamentu (w Mołdawii, Rumunii i Turcji)”.

Według Fabritiusa w przypadku Polski problem z praworządnością dotyczy regulacji związanych z systemem sądowniczym. „Wzywam polskie władze, aby powstrzymały się od wszelkich reform, które mogłyby zagrozić poszanowaniu zasad państwa prawa, a zwłaszcza funkcjonowaniu KRS i niezawisłości sądownictwa oraz prokuratorów. Zachęcam również polskie władze do korzystania z odpowiednich uregulowań Rady Europy (…), do pełnej współpracy z jej organami oraz do wdrożenia zaleceń Komisji Weneckiej” – głosi rezolucja.

Komisja Wenecka jeszcze w tym miesiącu znów będzie w Polsce

„Delegacja Komisji Weneckiej złoży kolejną wizytę w Polsce w dniach 24-26 października w ramach przygotowań do wydania opinii o nowelizacji ustawy o prokuraturze” – poinformował w środę rzecznik Rady Europy Panos Kakawiatos. Opinia ma zostać przyjęta na najbliższej sesji plenarnej KW w Wenecji w dniach 8-9 grudnia.

Komisja Wenecka zakończyła kolejną wizytę w Polsce

Ostatnie rozmowy delegacja przeprowadziła we wtorek z sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Jednak nie ze wszystkimi, ponieważ – zgodnie z zapowiedziami – na spotkanie nie zgodzili się sędziowie wybrani w tej kadencji Sejmu i – z powodu orzeczenia niekonstytucyjności ustawy na podstawie …

O wydanie opinii na temat tej ustawy przez organ doradczy Rady Europy poprosił w maju Komitet Monitoringu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Szef Komisji Weneckiej Gianni Buquicchio przyznał, że wciąż utrzymują się obawy wynikające z sytuacji w Polsce.

Komisja Wenecka zaniepokojona o TK

Przewodniczący Komisji Weneckiej Gianni Buquicchio wyraził wczoraj (16 stycznia) zaniepokojenie „pogorszeniem się sytuacji” w Trybunale Konstytucyjnym w Polsce. W oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej Komisji alarmuje, że „systematycznie uniemożliwia się Trybunałowi wykonywania roli przypisanej mu przez polską Konstytucję”. Żadnego problemu …

„Rada Europy ma obawy, Unia (Europejska) ma obawy, ale my jesteśmy niezależnym organem. Nie podejmujemy własnych decyzji, wydajemy opinie wtedy, gdy jesteśmy o to poproszeni” – powiedział Buquicchio. Zapewnił przy tym, że tak samo było również w przypadku Polski.

MSZ prześle dziś KE odpowiedź na zalecenia ws. praworządności

Polskie MSZ zapowiedziało wczoraj (27 sierpnia), że odpowiedź rządu na zalecenia KE ws. praworządności w Polsce wyśle do Brukseli dziś – poinformował wczoraj (27 sierpnia) resort spraw zagranicznych.

Rzecznik Rady Europy zastrzegł, że program wizyty przedstawicieli Komisji Weneckiej w Polsce nie jest jeszcze sfinalizowany. To będzie kolejna już wizyta delegacji Komisji Weneckiej w Polsce. Jej opinie dotyczyły wcześniej nowelizacji ustaw o Trybunale Konstytucyjnym i o tak zwanej ustawie inwigilacyjnej. Przyjęcie tej drugiej odbyło się rok temu bez udziału delegacji polskiego rządu. Nieobecność na posiedzeniu KW gabinet Beaty Szydło tłumaczył stronniczością i nierzetelnością Komisji.

Posiedzenie Komisji Weneckiej bez polskiej delegacji

Dotychczas w obradach poświęconych polskiemu prawu zawsze uczestniczył przedstawiciel MSZ – najczęściej odwołany pod koniec sierpnia Aleksander Stępkowski, który odpowiadał w resorcie za kontakty z Komisją Europejską i Komisją Wenecką właśnie.„Taki rodzaj bojkotu jest niecodzienny wobec tak istotnej sprawy, którą …