Unijni liberałowie chcą koalicji przeciwko eurosceptykom

Parlament Europejski, Renew, Renew Europe, Unia Europejska

Oczekuje się, że do końca tygodnia europosłowie ugrupowania Renew Europe podpiszą tzw. deklarację paryską, podaje portal Politico.eu. / fot. via flickr [diamond geezer]

Do końca tygodnia europosłowie ugrupowania Renew Europe podpiszą tzw. deklarację paryską. Mają wezwać do formalnej koalicji „z innymi proeuropejskimi grupami politycznymi”, by zdobyć większość w Parlamencie Europejskim i realizować proeuropejską i ekologiczną agendę.

 

 

„Wzywamy tych, którzy podzielają nasze priorytety do połączenia sił i zbudowania koalicji w Parlamencie Europejskim”, napisano w projekcie deklaracji, do którego wgląd miała redakcja EURACTIV.pl.

Europosłowie poruszyli w nim kwestie takie jak ochrona praw podstawowych, praworządność, dbanie o klimat i zrównoważony rozwój, stawiając wartości wymienione w art. II Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej za kluczowe.

W poniedziałek (6 września) grupa Renew Europe spotkała się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Część członków ugrupowania to Francuzi z koalicji Renaissance, związanej z prezydentem kraju.

Praworządność: Parlament Europejski krytykuje Komisję Europejską. Szykuje się do złożenia pozwu

Posłowie wzywają Komisję do sprawnego uruchomienia procedury, określonej w rozporządzeniu, dotyczącej warunkowości w zakresie praworządności

Praworządność priorytetem

„Ponieważ nasza Unia jest przede wszystkim obszarem wolności, chcemy utrzymać otwarte granice wewnętrzne, jednocześnie zarządzając przepływami migracyjnymi”, zaznaczyli politycy ugrupowania.

W dokumencie poruszono kwestię walki z dyskryminacją – ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd czy orientację seksualną, zapewniając wsparcie dla osób LGBTIQ. Również sprawa praworządności we wszystkich państwach Wspólnoty jawi się sygnatariuszom pisma jako kluczowa. „Jeśli chcemy wiarygodnie promować wartości na szczeblu europejskim i międzynarodowym, musimy robić to samo na szczeblu krajowym”, podkreślono.

Politycy poruszyli również kwestię kryzysu klimatycznego i uczynienia Europy pierwszym kontynentem neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla: „Zielony Ład jest przełomową okazją do poprawy dobrobytu, tworzenia trwałych miejsc pracy i wyznaczania globalnych standardów”, zaznaczono.

W dokumencie zadeklarowano chęć wspierania przedsiębiorców, wzmacniania systemów edukacji i szkoleń oraz tworzenia nowych miejsc pracy. „Chcemy, aby Europa znalazła się na czele kolejnej generacji przełomowych technologii jako światowy lider w dziedzinie transformacji ekologicznej i cyfrowej”.

Wzrost liczby pojazdów elektrycznych może przysporzyć nowych, zielonych miejsc pracy. Ale potrzebny jest plan

Właściwie przeprowadzona transformacja może przynieść Europie niepowtarzalną szansę, przekonuje Judith Kirton-Darling z międzynarodowej federacji związków zawodowych IndustriALL Europe.

UE „zbyt zależna od krajów trzecich”

Unijną akcję szczepień przeciwko COVID-19 europosłowie nazwali sukcesem, chcąc wzmacniać zdolność UE do reagowania na sytuacje kryzysowe. Stwierdzono jednak, że pandemia pokazała, że Unia jest w niektórych przypadkach „zbyt zależna od krajów trzecich”. „Powinna stać się prawdziwą potęgą, posiadającą zdolność do działania i podejmowania decyzji we własnym imieniu”, stwierdzono.

W projekcie poruszono również kwestię Afganistanu, która „przypomina nam o tym, jak ważne jest stworzenie prawdziwej Europejskiej Unii Obronnej, wykorzystującej w pełni potencjał traktatów przy jednoczesnym poszanowaniu ram konstytucyjnych państw członkowskich”.

„Proponujemy wynegocjowanie i podpisanie umowy koalicyjnej, aby uściślić i wzmocnić większość parlamentarną z grupami, które podzielają nasze wartości. Umowa ta powinna zawierać jasne priorytety, (…) ambitne cele, takie jak postęp technologiczny i społeczny, zdecydowane zobowiązania do wzmocnienia i egzekwowania uprawnień Parlamentu Europejskiego”, zaapelowano w dokumencie.