Raport KE o niebezpiecznych produktach: Samochody wyprzedziły zabawki

komisarz UE ds sprawiedliwości i konsumentów Didier Reynders przedstawia raport dot. Safety Gate, źródło Didier Reynders on twitter

komisarz UE ds sprawiedliwości i konsumentów Didier Reynders przedstawia raport dot. Safety Gate, źródło Didier Reynders on twitter

Z najnowszego raportu KE dotyczącego unijnego systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach niespożywczych wynika, że po raz pierwszy na czele listy znalazły się „pojazdy silnikowe” wyprzedzając dotychczasowego lidera, czyli zabawki. W poprzednim raporcie kolejność była odwrotna.

 

Stwarzające zagrożenie problemy skutkujące wycofaniem z rynku pojazdów silnikowych dotyczyły głównie przypadków wystąpienia problemów technicznych, natomiast w przypadku zabawek była to obecność niebezpiecznych chemikaliów i baterii guzikowych.

Trzecie miejsce wśród niebezpiecznych produktów nieżywnościowych zajęły „urządzenia i sprzęt elektryczny” (tu najczęściej zgłaszano problemy z narażeniem ze strony części pod napięciem i problemami z przegrzewaniem), natomiast w efekcie pandemii COVID-19 znaczną część zgłoszonych produktów stanowiły nadal środki ochrony indywidualnej, w tym maski.

Ochrona europejskich konsumentów: odzież i zabawki na czele listy niebezpiecznych produktów wykrytych w 2015 r.

System wczesnego ostrzegania gwarantuje, że informacje o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych wycofanych z rynku lub od użytkowników gdziekolwiek w Europie są szybko przekazywane państwom członkowskim i Komisji Europejskiej. Komisja, państwa członkowskie UE oraz przedsiębiorstwa współpracują w celu …

Reynders: Safety Gate chroni przed niebezpiecznymi produktami

Komisja Europejska opublikowała roczne sprawozdanie ws. Safety Gate, unijnej platformy umożliwiającej szybką wymianę informacji o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych stwarzających zagrożenie dla konsumentów. Dokument dotyczy ostrzeżeń zgłoszonych w zeszłym roku i związanych z nimi działań organów krajowych.

“Safety Gate raz kolejny raz okazała się ważnym narzędziem chroniącym unijnych konsumentów przed niebezpiecznymi produktami”, oświadczył komisarz UE ds. sprawiedliwości i konsumentów Didier Reynders przedstawiając wczoraj (25 kwietnia) raport. Podkreślił, że dzięki temu narzędziu państwa członkowskie UE mogą łatwo wykryć niebezpieczne produkty i usunąć je z rynku. Zwrócił także uwagę, że system ten “odegrał istotną rolę w zapewnieniu, by sprzęt wykorzystywany w walce z pandemią spełniał najwyższe standardy”.

KE poinformowała, że w 2021 r. organy państw uczestniczących w sieci bezpieczeństwa (obejmuje 30 państw – UE-27 oraz Islandię, Liechtenstein i Norwegię) wymieniły za pośrednictwem systemu 2142 ostrzeżenia.

Komisja Europejska wzmacnia unijne prawa konsumenckie i ich egzekwowanie

Informacja prasowa Komisji Europejskiej

Komisja Europejska przedstawia dziś nowy ład dla konsumentów, którego celem jest zapewnienie, aby wszyscy europejscy konsumenci mogli w pełni korzystać z praw należnych im na mocy unijnego prawodawstwa.
 

Chociaż unijne przepisy dotyczące ochrony konsumentów należą do jednych z …

Nowe narzędzie: „Przeszukiwarka sieci”

Komisja uruchomiła wczoraj również nowe narzędzie nadzoru elektronicznego nazywane przeszukiwarką sieci. Ma ono pomagać organom krajowym w wykrywaniu ofert internetowych dotyczących niebezpiecznych produktów ujętych w systemie Safety Gate. Jak tłumaczy Komisja konieczność wprowadzania nowych instrumentów, które lepiej chronią ludzi kupujących przez internet i umożliwiają usuwanie niebezpiecznych produktów z rynku, wynika ze zmiany wzorców konsumpcji i wzrostu znaczenia internetowych platform handlowych.

“Pozwoli ono zidentyfikować i automatycznie sporządzić wykaz wszystkich takich ofert, umożliwiając organom egzekwowania prawa ustalenie dostawcy i nakazanie skutecznego wycofania tych ofert. Działanie to pomoże ujednolicić obecne zróżnicowane podejście i sprostać wyzwaniom związanym z monitorowaniem sprzedaży produktów niebezpiecznych przez internet”, głosi komunikat KE.

“Jestem dumny z ciągłej modernizacji i wzmacniania tego systemu. Bardzo ważne jest, aby system Safety Gate był dostosowany do nowego środowiska konsumenckiego. W ten sposób możemy zagwarantować, że pozostanie on skutecznym narzędziem jednolitego rynku, chroniącym konsumentów w każdych okolicznościach”, powiedział Reynders