Koronawirus: Jak wygląda europejska mapa epidemiczna?

Niemiecki minister ds. europejskich Michael Roth

Niemiecki minister ds. europejskich Michael Roth podczas posiedzenia Rady UE ds. Ogólnych, 13 października 2020 r. [Twitter, Michael Roth MdB, @MiRo_SPD]

Rada Unii Europejskiej porozumiała się co do ograniczeń w podróżowaniu, które będą obowiązywać w czasie pandemii. Decyzje w sprawie restrykcji nie będą podejmowane odgórnie, ale wprowadzone zostaną wspólne standardy oceny sytuacji pandemicznej, na których powinny opierać się wprowadzane kroki.

 

 

„Pandemia COVID-19 zakłóciła nasze codzienne życie. Ograniczenia w podróżowaniu utrudniają niektórym naszym obywatelom dostanie się do pracy, na uniwersytet lub odwiedzanie bliskich”, zwrócił uwagę niemiecki minister ds. europejskich Michael Roth.

„Naszym wspólnym obowiązkiem jest zapewnienie koordynacji wszelkich środków wpływających na swobodny przepływ oraz udzielenie naszym obywatelom wszelkich informacji, których potrzebują przy podejmowaniu decyzji o podróży”, oświadczył.

UE: Bez przełomu w sprawie mechanizmu praworządności. Jakie są najważniejsze punkty sporne?

Pierwsza runda rozmów między przedstawicielami PE a Radą UE nie przyniosła porozumienia.

Co ustalili ministrowie?

Państwa członkowskie zgodziły się co do tego, że wszelkie ograniczenia w ruchu, które zostaną wprowadzone, muszą być proporcjonalne i nie prowadzić do dyskryminacji żadnego z krajów, a także powinny obowiązywać tylko tak długo, jak długo będzie tego wymagała sytuacja pandemiczna.

Od tej pory co tydzień wszystkie państwa UE zostają zobowiązane do przesyłania Europejskiemu Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) informacji na temat liczby nowo zgłoszonych przypadków COVID-19 na 100 tys. mieszkańców z ciągu ostatnich dwóch tygodni, liczby przeprowadzonych w ostatnim tygodniu testów na 100 tys. mieszkańców oraz odsetka pozytywnych testów przeprowadzonych w ostatnim tygodniu.

UE nałoży sankcje na Rosję w sprawie Nawalnego? "Próba otrucia nie może pozostać bez konsekwencji”

Szefowie dyplomacji państw Unii Europejskiej podjęli polityczną decyzję o potrzebie nałożenia sankcji na osoby powiązane z otruciem opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Zostały też przedłużone sankcje za zatrucie Siergieja Skripala.

 

Decyzja w sprawie sankcji wobec Rosji zapadła na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych UE …

Unijna mapa państw

Zbierane przez ECDC dane będą podstawą do cotygodniowej aktualizacji sporządzonej mapy UE, pokazującej sytuację pandemiczną w krajach. Oprócz państw UE oceną zostaną objęte także Norwegia i Islandia.

Sytuacja w poszczególnych regionach za pomocą kolorów:

Zielonym kolorem oznaczone będą regiony, w których 14-dniowy wskaźnik powiadomień jest niższy niż 25, a wskaźnik pozytywnych testów niższy niż 4 proc.

Pomarańczowym – regiony, gdzie wskaźnik powiadomień z 14 dni jest niższy niż 50, ale wskaźnik pozytywnych testów wynosi 4 proc. lub więcej, lub jeśli wskaźnik powiadomień z 14 dni mieści się w zakresie od 25 do 150, a wskaźnik pozytywnych testów jest poniżej 4 proc.

Czerwony kolor będzie oznaczał regiony, w których 14-dniowy wskaźnik powiadomień wynosi 50 lub więcej, a wskaźnik pozytywnych testów 4 proc. lub więcej lub jeśli 14-dniowy wskaźnik powiadomień jest wyższy niż 150. Kolor szary trafi na mapę, jeśli nie ma wystarczających informacji lub jeśli wskaźnik testowania jest niższy niż 300.

Podejmowanie konkretnych decyzji o wprowadzeniu ograniczeń w swobodnym przepływie osób, związanych z trwającą pandemią, pozostanie w rękach rządów państw członkowskich. Według opublikowanych rekomendacji państwa nie powinny jednak ograniczać swobodnego przepływu osób podróżujących do lub z obszarów zielonych.

KE zaniepokojona działaniami Izby Dyscyplinarnej SN

KE wyraziła wczoraj zaniepokojenie postępowaniami prowadzonymi w Izbie Dyscyplinarnej SN. KE już wcześniej zgłosiła doTSUE skargę ws. funkcjonowania tej Izby, a Trybunał w kwietniu nakazał natychmiastowe zawieszenie przepisów jej dotyczących do czasu wydania ostatecznego wyroku w tej sprawie. 

Zasady dotyczące wprowadzania ograniczeń

Ponadto według ustaleń państwa członkowskie powinny udostępniać społeczeństwu „jasne, wyczerpujące i aktualne informacje na temat wszelkich ograniczeń i wymogów” co najmniej 24 godziny przed ich wejściem w życie.

Ministrowie uzgodnili, że rozważając wprowadzenie restrykcji, kraje powinny uwzględniać różnice w sytuacji epidemicznej między obszarami oznaczonymi kolorem pomarańczowym i czerwonym oraz podejmować adekwatne kroki, biorąc pod uwagę sytuację nie tylko w innych państwach, ale i na swoim terytorium.

Białoruś: Aleksander Łukaszenka trafi na unijną listę sankcyjną?

Prezydent Białorusi miałby zostać dopisany do unijnej listy przedstawicieli białoruskich władz objętych sankcjami. Taka wstępna decyzja zapadła na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich w Luksemburgu.

 

W przyjętych na ministerialnym spotkaniu konkluzjach zapisano, że „wybory prezydenckie na Białorusi z 9 sierpnia …

Niemiecka propozycja łagodniejsza od tej autorstwa KE

Zasady zaproponowane przez niemiecką prezydencję w Radzie UE pozostawiają znacznie więcej wolności w rękach państw członkowskich w kwestii ogłaszanych restrykcji, a zarazem wprowadzają dokładniejsze rozróżnienie poszczególnych regionów, niż pierwotna propozycja Komisji Europejskiej, zakładająca podział terytorium UE na obszary czerwone i szare.

Według nowych zasad aktualnie „zieloną” strefę stanowić będą niektóre regiony Bułgarii, Cypru, Grecji, Niemiec, Włoch, państw skandynawskich i bałtyckich.