KE rozważa wszczęcie procedury o uchybienie zobowiązań państwa członkowskiego

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, źródło: European Union, 2019, fot. Etienne Ansotte

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen nie wykluczyła wszczęcia wobec Niemiec procedury o uchybienie zobowiązania państwa członkowskiego. To jej komentarz do ubiegłotygodniowego orzeczenia niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego.

 

Niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny orzekł 5 maja, że prowadzony od kilku lat przez Europejski Bank Centralny interwencyjny skup obligacji państw strefy euro (tzw. luzowanie ilościowe) jest niezgodny z unijnym prawem. Obradujący w Karlsruhe sędziowie nakazali EBC usunięcie wskazanych przez nich nieprawidłowości w ciągu 3 miesięcy. W razie braku reakcji wskazali, że Bundesbank będzie musiał się wycofać z udziału w tym programie skupu obligacji.

Federalny Trybunał odrzucił też wydaną w grudniu 2018 r. opinię Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), który stwierdził, że EBC nie wykroczył poza swoje kompetencje. W tym sensie więc Trybunał w Karlsruhe zakwestionował zgodność działań Trybunału z Luksemburga z unijnymi przepisami.

Niemcy: Trybunał Konstytucyjny krytykuje skup obligacji przez EBC

Jakie to będzie miało konsekwencje dla unijnej gospodarki?

Włochy krytykują orzeczenie, Polska je chwali

Sprawa wzbudziła wielkie emocje w kilku europejskich stolicach, a największe w Rzymie i Warszawie. Władze Włoch obawiają się bowiem, że orzeczenie niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego może utrudnić stworzenie nowego programu emisji i ew. skupu obligacji, które mają pomóc w walce z kryzysem gospodarczym wywołanym pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Z kolei przedstawiciele polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, na zorganizowanej krótki po wydaniu przez niemiecki TK orzeczenia konferencji prasowej zapowiadali, że będą się na nie powoływać podczas toczonych z KE sporów dotyczących zmian w polskim sądownictwie.

Premier Mateusz Morawiecki w wypowiedzi dla niemieckiego dziennika „Frankfurter Allgemeine Zeitung” stwierdził, że to „jeden z najważniejszych wyroków w historii Unii Europejskiej”. „Federalny Trybunał Konstytucyjny podobnie jak polski Trybunał Konstytucyjny, stanął na stanowisku, że TSUE nie posiada nieograniczonych uprawnień. To poszczególne państwa członkowskie powinny określać granice kompetencji instytucji unijnych, w tym także TSUE. Mam nadzieję, że ten wyrok rozpocznie prawdziwą debatę na temat demokratycznego i dojrzałego podziału władzy oraz tego, jak zapewnić kontrolę tego podziału na poziomie unijnym” – stwierdził w rozmowie z „FAZ” szef polskiego rządu.

Niemcy znoszą restrykcje. Piłkarze wracają na boiska

Niemcy luzują społeczne i gospodarcze restrykcje. Poza otwarciem szkół, w połowie maja na boiska wrócą piłkarze. Bundesliga jako druga liga w Europie wznowi rozgrywki po przerwie wymuszonej pandemią koronawirusa.

 

 

Po kolejnej wideokonferencji Angeli Merkel z szefami rządów krajów związkowych zdecydowano w środę (6 …

VdL: Ostatnie słowo ma TSUE

Przewodnicząca KE oświadczyła jednak wczoraj, że podległa jej instytucja wciąż analizuje wyrok niemieckiego trybunału. Nie wykluczyła jednak, że w razie wycofania się Niemiec z uzgodnionego na forum państw strefy euro programu skupu obligacji może zostać wszczęta procedura związana z uchybieniem obowiązku państwa członkowskiego. „Ostatnie słowo na temat prawa UE zawsze pada w Luksemburgu. Nigdzie indziej” – powiedział Ursula von der Leyen.

I dodała: „Komisja Europejska podtrzymuje trzy główne zasady UE: że polityka pieniężna Unii należy do jej wyłącznych kompetencji; że prawo UE ma pierwszeństwo przed prawem krajowym i że orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE są wiążące dla wszystkich sądów krajowych. Szczegółowo analizujemy teraz orzeczenie niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego. Przyjrzymy się możliwym kolejnym krokom, wśród których może być wszczęcie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Unia Europejska jest wspólnotą wartości i prawa, której należy zawsze przestrzegać i bronić. To trzyma nas razem.”

Niemcy znoszą restrykcje. Piłkarze wracają na boiska

Niemcy luzują społeczne i gospodarcze restrykcje. Poza otwarciem szkół, w połowie maja na boiska wrócą piłkarze. Bundesliga jako druga liga w Europie wznowi rozgrywki po przerwie wymuszonej pandemią koronawirusa.

 

 

Po kolejnej wideokonferencji Angeli Merkel z szefami rządów krajów związkowych zdecydowano w środę (6 …

Reakcje w Niemczech

Stanowisko KE wzbudziło jednak negatywne reakcje u posłów współrządzącej Niemcami centroprawicowej CDU. To z tego środowiska politycznego wywodzi się też Ursula von der Leyen. „Wszczęcie takiego postępowania byłoby błędem” – stwierdził poseł CDU Marcus Pieper. „Próby ukarania Republiki Federalnej przez Brukselę byłyby bezużyteczne” – wtórował mu partyjny kolega Stefan Berger. Kanclerz Angela Merkel dotąd jednak głosu w tej sprawie nie zabrała.

Jednocześnie wielu niemieckich polityków krytykuje orzeczenie Trybunału w Karlsruhe, uznając je za niebezpieczne dla samej Unii Europejskiej, ponieważ może on zachęcić władze Polski i Węgier do powoływania się ten wyrok w swoich sporach z KE przed TSUE (które dotyczą już nie polityki gospodarczej a praworządności lub migracji), a polski i węgierski Trybunały Konstytucyjne do wydawania orzeczeń negujących orzeczenia TSUE.

Niemcy: Politycy i mieszkańcy chcą otwarcia granic

Politycy i mieszkańcy uważają, że zamknięcie granic utrudnia życie w przygranicznych miejscowościach.