Prezydent podpisał postanowienie ws. terminu wyborów do PE w Polsce

Flagi przed PE

Flagi przed PE

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w niedzielę 26 maja w 13 okręgach wyborczych w Polsce. Prezydent Andrzej Duda podpisał wczoraj postanowienie w tej sprawie, formalnie otwierając tym samym kampanię wyborczą do unijnego zgromadzenia.

 

Właśnie 25 lutego był dniem, w którym prezydent musiał wyznaczyć datę tych wyborów. Zgodnie bowiem z Kodeksem wyborczym wybory do PE zarządza prezydent w drodze postanowienia, nie później niż 90 dni przed dniem wyborów, wyznaczając ich datę na dzień wolny od pracy przypadający w okresie wyborczym.

Prezydenckie postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Termin głosowania w całej UE uzgodniono już w zeszłym roku – w poszczególnych państwach członkowskich wybory do PE odbędą się między 23-26 maja. Będą to już dziewiąte wybory wspólnego parlamentu.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 23-26 maja 2019 r. – europosłowie zatwierdzili wczoraj terminy głosowań

Informacja prasowa

Wybory europejskie odbędą się 23-26 maja 2019 r. Posłowie potwierdzili w środę propozycję Rady w sprawie terminu głosowania oraz przyjęli kalendarz posiedzeń plenarnych na 2019 rok.
 

Daty najbliższych wyborów do Parlamentu Europejskiego były przedmiotem prac parlamentarnej komisji spraw konstytucyjnych, która …

Brexit powodem niepewności co do liczby mandatów

Już w czerwcu zeszłego roku ustalono, że w efekcie brexitu liczba mandatów w PE zmniejszy się z 751 do 705. Część – 46 – mandatów zostanie zamrożonych na potrzeby nowych członków UE w przyszłości, a  pozostałe (27) mandaty rozdzielono między niedoreprezentowanych 14 państw.

I tak po pięć dodatkowych mandatów dostaną Francuzi i Hiszpanie, po 3 – Włosi i Holendrzy, a dwa przypadną Irlandczykom. Polska znalazła się (razem ze Szwecją, Austrią, Danią, Finlandią, Słowacją, Chorwacją, Estonią i Rumunią) w gronie tych państw, które otrzymały po jednym dodatkowym mandacie w PE.

Zgodnie z ustaleniami w tegorocznych eurowyborach wybierać będziemy zatem 52 swoich przedstawicieli do PE, mimo że w poprzednich (w 2014 r.) wybraliśmy ich 51. Jeśli jednak  na początku nowej kadencji Parlamentu Europejskiego (2019-2024) Wielka Brytania wciąż będzie w UE, to rozdysponowane mandaty trzeba będzie jej zwrócić i liczba polskich europosłów będzie znów wynosiła 51.

Tymczasem w wydanym wczoraj dokumencie prezydent napisał, że Polacy wybierają 52 europosłów, choć Państwowa Komisja Wyborcza ostrzegała, że jeśli Wielka Brytania nie opuści Wspólnoty w wyznaczonym terminie (29 marca), to w  nie będzie wiadomo kto miałby być tą jedną osobą wybraną w wyborach, którą trzeba będzie pozbawić miejsca unijnym parlamencie.

Opóźnienie brexitu może zakłócić wybory do PE

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński wysłał do najważniejszych osób w państwie list, w którym ostrzega przed “problemem”, grożącym procesowi wyborczemu do Parlamentu Europejskiego w efekcie ewentualnej zmiany terminu brexitu.

Mandatu w PE nie można łączyć m.in. z funkcją w rządzie

Zgodnie z Kodeksem wyborczym, mandatu europosła nie można łączyć z mandatem posła na Sejm, senatora, radnego, wójta, burmistrza ani prezydenta miasta. Europoseł nie może też być członkiem Rady Ministrów ani sekretarzem stanu.

Jeśli w toku kadencji poseł lub senator zostanie europosłem, to jego mandat w krajowym parlamencie wygasa z dniem powołania lub wybrania. Jeśli zaś radny, wójt, burmistrz, czy prezydenta miasta zostanie w toku kadencji wybrany do PE, to wygaśnięcie dotychczasowego mandatu z dniem wyboru stwierdza komisarz wyborczy, w drodze postanowienia, w terminie 14 dni od dnia wyboru.

Rekonstrukcja polskiego rządu po wyborach do PE?

Rząd Zjednoczonej Prawicy będzie wymagać rekonstrukcji po majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Listy wyborcze PiS do unijnego zgromadzenia będzie bowiem otwierać nie tylko wicepremier, ale również byli i obecni ministrowie oraz wiceministrowie.
 

Chyba, że – podobnie jak lider Wiosny – startują …

Natomiast – jak przewiduje Kodeks wyborczy –  europoseł traci swój mandat, jeśli nie złoży marszałkowi Sejmu, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia przez PKW wyników wyborów do PE, oświadczenia o złożeniu rezygnacji z zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji. Wygaśnięcie mandatu posła do PE następuje w przypadku śmierci lub zrzeczenia się mandatu.