Praworządność: Parlament Europejski krytykuje Komisję Europejską. Szykuje się do złożenia pozwu

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli podczas sesji plenarnej PE w Strasburgu

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli podczas sesji plenarnej PE w Strasburgu, fot. European Parliament [Flickr, CC-BY-4.0]

Parlament Europejski przyjął dziś (10 czerwca) rezolucję ws. mechanizmu warunkowości. Skrytykowano w niej Komisję Europejską za brak uruchomienia procedury określonej w rozporządzeniu w sprawie warunkowości w „najbardziej oczywistych przypadkach naruszeń praworządności w UE”.

 

 

Europosłowie zobowiązali przewodniczącego Parlamentu Europejskiego do wezwania Komisji, w terminie dwóch tygodni, do „wypełnienia zobowiązań” wynikających z rozporządzenia o warunkowości w zakresie praworządności.

Podczas pandemii zaufanie do UE spadło, ale Europejczycy wciąż wierzą w projekt europejski

Jak wynika z badania ECFR, pandemia COVID-19 mocno nadszarpnęła zaufanie do Unii Europejskiej.

Parlament Europejski: Największe frakcje za rezolucją

Za przyjęciem rezolucji zagłosowało 506 europosłów, przeciwko było 150, a 28 wstrzymało się od głosu.

Autorzy dokumentu, pod którym podpisały się wszystkie największe frakcje PE: Europejskiej Partii Ludowej (EPL), Socjalistów i Demokratów (S&D), Odnowić Europę (RE), Zielonych i Lewicy, wyrazili ubolewanie, że „Komisja Europejska nie odpowiedziała na wnioski Parlamentu do dnia 1 czerwca 2021 r. i nie uruchomiła procedury określonej w rozporządzeniu w sprawie warunkowości w najbardziej oczywistych przypadkach naruszeń praworządności w UE”.

Europosłowie krytykują KE oskarżając ją o niewystarczające działania w zakresie ochrony funduszy unijnych.

KE informowała wcześniej, że regulacje dotyczące wdrożenia mechanizmu zostaną przedstawione jeszcze w tym miesiącu, ale mogłyby zacząć obowiązywać dopiero w drugiej połowie roku. Według europosłów jest to zbyt odległa perspektywa.

Unia nadziei czy Unia niepewności? Jak obywatele postrzegają UE w rok po wybuchu pandemii? [WYWIAD]

„Dziś w wielu krajach rośnie poziom frustracji”, zwraca uwagę Philipp Schulmeister, szef Działu Badania Opinii Publicznej w Parlamencie Europejskim.

Czym jest rozporządzenie dotyczące warunkowości wypłat?

Rozporządzenie, które miało na celu ochronę funduszy UE przed ich ewentualnym niewłaściwym wykorzystaniem przez państwa członkowskie zostało przyjęte w grudniu ubiegłego roku.

Szefowie rządów europejskich zgodzili się wówczas na uzależnienie wypłat środków z budżetu UE w zamian za przestrzeganie praworządności. Przyjęty mechanizm oznacza, że kraj, który nie przestrzega prawa UE tych funduszy zostanie pozbawiony. 

Za egzekwowanie mechanizmu odpowiedzialna jest Komisja Europejska, ale jak dotąd nie zaproponowano żadnych instrumentów do jego realizacji. Rządy w Warszawie i Budapeszcie domagają się bowiem uchylenia rozporządzenia w związku z czym 11 marca zaskarżyły przepisy do Trybunału Sprawiedliwości UE. 

Wyrok w tej sprawie zapaść może jesienią, a Polsce i Węgrom obiecano, że przepisy dotyczące mechanizmu warunkowości nie zaczną działać dopóki TSUE nie wyda orzeczenia, a zobowiązanie takie podjęła szefowa KE Ursula von der Leyen.

Co zawiera rezolucja PE?

W rezolucji napisano, że rozporządzenie dotyczące warunkowości w zakresie praworządności, które weszło w życie 1 stycznia 2021 r., dotyczy również środków przydzielonych za pośrednictwem unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy (główna część składowa unijnego Funduszu Odbudowy).

Jednak mimo to Komisja Europejska – jak przekonują autorzy rezolucji – nie zaproponowała żadnych środków na mocy nowych przepisów i nie dotrzymała terminu 1 czerwca, wyznaczonego przez Parlament w rezolucji z 25 marca, na sfinalizowanie wytycznych dotyczących stosowania rozporządzenia. Stanowi to „wystarczającą podstawę do podjęcia kroków prawnych przeciwko Komisji na mocy art. 265 TFUE”, uważają posłowie.

Posłowie podkreślają, że rośnie ryzyko dotyczące niewłaściwego wykorzystywania budżetu Unii w niektórych państwach członkowskich, przy pogarszającej się sytuacji dotyczącej praworządności i zobowiązują Przewodniczącego PE, aby najpóźniej w przeciągu dwóch tygodni, wezwał Komisję Europejską do „wypełnienia swoich zobowiązań”, wynikających z nowego rozporządzenia.

Parlament niezwłocznie rozpocznie w międzyczasie niezbędne przygotowania do ewentualnego postępowania sądowego przeciwko Komisji na mocy art. 265 TFUE”, podkreślono w tekście rezolucji.

Zgodnie z prawem UE, Komisja miałaby dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na zastrzeżenia Parlamentu, a PE mógłby wnieść sprawę do TSUE w ciągu kolejnych dwóch miesięcy.

 

Więcej informacji: