Zielona transformacja obejmie także Erasmusa? Do tego jeszcze długa droga

praktyki-staż-erasmus-klimat-studenci-uw-uj-unia-europejska-sgh-politechnika-ekologia-emisje-stypendium-studenci

UE chce zreformować program Erasmus+, by pomagał on w realizacji unijnych ambicji w zakresie klimatu. / Foto via unsplash [anete_lusina]

UE chce zreformować program Erasmus+, by pomagał w realizacji unijnych ambicji w zakresie klimatu.

 

Zostań jednym z Młodych Liderów Europy! Redakcja EURACTIV.pl ogłasza nabór do projektu Young European Leaders for the Future of Europe

 

Decyzją UE Erasmus+ na lata 2021-2027 po raz pierwszy w historii programu ma wyraźnie uwzględniać unijne cele klimatyczne. Wpisuje się on także w przyjęte przez Unię w obecnej perspektywie finansowej zobowiązanie, że 30 proc. środków  w ramach nowych Wieloletnich Ram Finansowych (MFF) trafi na działania związane z ochroną klimatu.

Od programu Erasmus oczekuje się, że będzie spełniał założenia Europejskiego Zielonego Ładu, a przede wszystkim wpisze się w unijny cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

Zostań jednym z Młodych Liderów Europy! Redakcja EURACTIV.pl ogłasza nabór do projektu Young European Leaders for the Future of Europe

Konferencja w Sprawie Przyszłości Europy (CoFoE) to inicjatywa, pozwalająca Europejczykom ze wszystkich krajów i środowisk na wywarcie wpływu na przyszłość Unii Europejskiej. 

Dzięki COFOE każdy z nas może dzielić się swoimi pomysłami w ramach krajowych i europejskich paneli a także specjalnie …

Brak danych o emisji CO2 z Erasmusa 

„Zielona transformacja” Erasmusa prawdopodobnie okaże się jednak trudnym zadaniem, choćby dlatego, że obecnie nie ma danych na temat emisji dwutlenku węgla węgla związanego z działalnością programu.

„Są statystyki dotyczące transportu i mobilności, ale nie ma danych dotyczących śladu węglowego”, oznajmiła Marie Sikias, menedżerka odpowiedzialna za projekt Erasmus Goes Green na Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines we Francji.

Projekt ten, opierający się na współpracy między pięcioma uniwersytetami w całej UE, a także sieci Erasmus Student Network (ESN) i European University Foundation ma na celu dokonanie szacunków śladu węglowego pochodzącego z podróży uczestników programu do ich miejsca docelowego w okresie obowiązywania poprzedniej perspektywy finansowej (2014- 2020). Jest to absolutne novum w historii Erasmusa

Inicjatywa przewiduje również prognozowanie wpływu, jaki Erasmus+ wywrze na środowisko w latach 2021-2027, a także stworzenie narzędzia dla studentów Erasmusa do oszacowania własnych emisji.

„Jeśli uda nam się stworzyć wydajną stronę internetową lub aplikację do obliczania śladu węglowego studentów, zostanie ona zintegrowana z aplikacją Erasmus, z której korzystają wszyscy studenci programu”, wytłumaczyła Sikias.

We wrześniu br. Komisja Europejska ogłosiła znaczącą aktualizację aplikacji Erasmus+, która umożliwia teraz studentom wybór miejsca studiów za granicą przez telefon, podpisanie niezbędnych dokumentów i uzyskanie przydatnych wskazówek dotyczących miejsca, do którego się wybierają.

Erasmus+ na lata 2021-2027 z rekordowym budżetem: Więcej środków na integrację społeczną i mobilność

Aż 70 proc. środków zostanie przeznaczone na zwiększanie mobilności uczestników programu.

„Naturalny krok” dla Erasmusa – dosłownie i w przenośni

Politycy szybko zauważyli, że dla europejskiej młodzieży kwestia ochrony klimatu jest jednym z priorytetów. Victor Negrescu, wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego, stwierdził, że „młodzi ludzie lubią program Erasmus+, ale jednocześnie zależy im na  ochronie środowiska”.

„<<Zielona transformacja>> programu Erasmus wydaje się zatem naturalnym krokiem, który pozwoli na połączenie tych dwóch wymiarów. Chodzi o ograniczenie negatywnego wpływu unijnych inicjatyw (takich jak Erasmus+ – red.), a jednocześnie wsparcie finansowe udziału młodzieży, organizacji pozarządowych i instytucji edukacyjnych w promowaniu ochrony środowiska”, powiedział EURACTIV eurodeputowany socjaldemokratów.

„Poza prostą oceną wpływu na środowisko wzywamy także, aby nadać programowi Erasmus bardziej proekologiczny i integracyjny charakter, tak, by pokazywać młodym Europejczykom, że mobilność może mieć mniejszy wpływ na klimat oraz promując politykę proklimatyczną”, dodał rumuński europoseł.

ALMA: Nowy Erasmus ma rozwiązać problem bezrobocia wśród młodzieży w UE

Unia Europejska poświęca w ostatnich latach coraz więcej uwagi rozwojowi młodzieży. Co Bruksela zaproponowała tym razem?

Są już pierwsze zmiany

Tymczasem dokonano już pierwszych zmian w regułach programu Erasmus+, które mają ograniczyć jego szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. Zmienione zasady finansowania Erasmusa, opublikowane przez Komisję Europejską, zachęcają do bardziej ekologicznych form podróżowania pociągiem.

Jeśli studenci wybiorą opcję Green Travel, mogą otrzymać dodatek w wysokości do 80 euro, który ma pokryć koszty utrzymania za dodatkowe dni podróży.

Jednocześnie pojawiają się sygnały wskazujące na rosnące zainteresowanie proekologiczną reformą Erasmusa ze strony uczelni i samych studentów.

Według StatErasmus, który publikuje statystyki i dane z programu Erasmus+ we Francji, w ostatnich latach nastąpił gwałtowny wzrost zainteresowania działaniami na rzecz środowiska.

Wzrosła liczba projektów związanych z ekologią i zmianami klimatu. O ile jeszcze w 2018 r. takie inicjatywy miały miejsce w przypadku jedynie 9 proc. partnerstw, to już dwa lata później było to 30 proc.

Co więcej, spośród 5670 wydarzeń zorganizowanych w październiku w ramach Dni Erasmusa, corocznego festiwalu poświęconego programowi, 874 zostało oznaczonych znakiem „Ekologia”, a projekty obejmowały różnego rodzaju inicjatywy, od sprzątania plaż po kampanie uświadamiające szkodliwość odpadów z tworzyw sztucznych.