Polska współpracuje z Japonią w programie Erasmus Mundus

Młodzież, w tle unijne gwiazdki, źródło EC - audiovisual Service

Młodzież, w tle unijne gwiazdki, źródło EC - audiovisual Service

Polska została państwem partnerskim w jednym z trzech programów wyłonionych w konkursie na programy wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus we współpracy z Japonią.

 

Komisja Europejska przedstawiła wczoraj (31.07) wyniki ogłoszonego w październiku zeszłego roku konkursu na programy takich studiów.

Pierwszy konkurs tego typu

KE podkreśliła w komunikacie, że jest to pierwszy taki konkurs realizowany i finansowany wspólnie przez Komisję Europejską (za pośrednictwem programu Erasmus+) oraz japońskie Ministerstwo Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii (w ramach projektu wymiany międzyuczelnianej). Dzięki niemu najlepsi studenci z całego świata będą mogli podjąć studia na co najmniej dwóch uczelniach reprezentowanych w każdym programie z zastrzeżeniem, że co najmniej jedna z nich będzie musiała być uczelnią japońską.

Do rozstrzygniętego właśnie konkursu zgłoszono dziesięć wniosków. Na potrzeby trzech – wybranych z 10 zgłoszonych – najwyżej ocenionych programów przeznaczono budżet w wysokości dziewięciu mln euro. Połowę tej kwoty wnosi UE, a drugą połowę – japońskie Ministerstwo Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii. W ramach każdego ze zwycięskich programów przewiduje się sfinansowanie z tych środków pełnych stypendiów nie więcej niż 64 najlepszym studentom.

Ukończenie studiów w ramach takiego programu będzie uprawniać do otrzymania wspólnego, podwójnego lub wielokrotnego stopnia magistra. Komisja podkreśla, że kolejnym elementem jest włączenie do projektu, obok partnerów akademickich, również partnerów ze świata biznesu.

Komisja Europejska radzi: O pracę najłatwiej po Erasmusie

Niewiele jest kwestii, które łączą europejskich polityków tak, jak przekonanie o sukcesie programu Erasmus. Nowe badania zlecone przez Komisję Europejską potwierdzają, że absolwenci stypendium lepiej radzą sobie na współczesnym rynku pracy.
 

W magiczny „dotyk” programu Erasmus+ (dalej Erasmus) wierzą niemal wszyscy. …

Navracsics: To nowy model współpracy między UE a Japonią

Unijny komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu Tibor Navracsics przypomniał przy okazji rozstrzygnięcia tego konkursu, że w lipcu zeszłego roku rozpoczął z japońskim ministrem Yoshimasą Hayashim dialog polityczny na między UE i Japonią dotyczący szkolnictwa wyższego, edukacji i sportu.

Navracsics wyraził także przekonanie, że trzy wybrane programy wspólnych studiów magisterskich, “które stanowią część nowego modelu współpracy między UE a Japonią w dziedzinie szkolnictwa wyższego, przyniosą doskonałe rezultaty w postaci rozwijania talentów uczniów, wspierania doskonałości oraz pobudzania nauki, technologii i innowacji”.

Komisja Europejska otwiera nowy rozdział integracji uniwersytetów

Wczoraj (26 czerwca) Komisja Europejska opublikowała pierwszą listę instytucji szkolnictwa wyższego, które staną się fundamentem sojuszy europejskich szkół wyższych. To kolejny ważny krok w procesie budowania Europejskiego Obszaru Edukacji.
 

Komisja Europejska (KE) wybrała 114 instytucji szkolnictwa wyższego z 24 państw członkowskich …

Trzy zwycięskie programy

Komisja Europejska i japońskie Ministerstwo Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii wybrały trzy programy oferowane przez międzynarodowe konsorcja z udziałem czołowych uczelni. Program, w którym uczestniczy nasz kraj, to Japan-Europe Master on Advanced Robotics (magister w dziedzinie robotyki zaawansowanej) koordynowany przez francuską École Centrale de Nantes i japoński Uniwersytet Keio. Dodatkowym państwem partnerskim są tu – obok Polski – Włochy.

Drugi wybrany program, to Master of Science in Imaging and Light in Extended Reality (magister w dziedzinie obrazowania i światła w rozszerzonej rzeczywistości), który prowadzą  Uniwersytet Finlandii Wschodniej (Finlandia) i Uniwersytet Technologiczny Toyohashi (Japonia). Tu dodatkowymi państwami partnerskimi są Belgia i Francja, a ponadto uczestniczą w nim partnerzy stowarzyszeni z Finlandii, Belgii, Niemiec, Szwajcarii i Japonii.

Wreszcie ostatni program w tej edycji konkursu, to History in the public sphere (Historia w sferze publicznej) Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego (dotychczas miał on swoją siedzibę w stolicy Węgier Budapeszcie, ale wobec decyzji premiera Viktora Orbána o likwidacji uczelni,  ma się we wrześniu tego roku przenieść do Wiednia) i Tokijskiego Uniwersytetu Studiów Międzynarodowych (Japonia). Dodatkowymi państwami partnerskimi w tym programie są Włochy i Portugalia, a partnerem stowarzyszonym – Francja.

CEU: Uniwersytet Środkowoeuropejski schroni się w Wiedniu?

Węgierski Uniwersytet Środkowoeuropejski ogłosił chęć przeniesienia swojej placówki do Wiednia, uzasadniając to agresywnymi działaniami nacjonalistycznego rządu w Budapeszcie.
 

Od przyszłego roku akademickiego nowi studenci Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego (CEU – Central European University) pragnący zdobyć honorowane przez Stany Zjednoczone stopnie naukowe rozpoczną studia …