UE: Brak funduszy dla polskich miast za „strefy wolne od LGBT”

Komisja Europejska odrzuciła wnioski sześciu polskich miast, które starały się o unijne środki w ramach programu „Town Twinning”.

EcgOyVxWAAAJE2H

Sześć polskich miast, które wnosiły o dofinansowanie z funduszy unijnych, a wcześniej określiły się „strefami wolnymi od LGBT”, nie dostanie pieniędzy w ramach unijnego programu współpracy. Unijna komisarz ds. równości poinformowała, że we Wspólnocie „podstawowe prawa i wartości muszą być przestrzegane”.

 

 

Komisja Europejska odrzuciła wnioski sześciu polskich miast, które starały się o unijne środki w ramach programu „Town Twinning”, który jest częścią szerszej inicjatywy, tj. „Europy dla Obywateli”.

Unijna komisarz: Warunkiem współpracy brak dyskryminacji

Jak poinformowała komisarz ds. równości Helena Dalli, polskie miasta w programie nie będą brane pod uwagę ze względu na dyskryminację osób o odmiennej tożsamości seksualnej. „Każde z państw członkowskich oraz osoby sprawujące władze w tych państwach mają obowiązek przestrzegania podstawowych praw i wartości Unii Europejskiej”, napisała w mediach społecznościowych Maltanka.

Nie wiadomo jednak o jakie miasta chodzi. Komisja Europejska nie poinformowała oficjalnie, które z miast wykluczono z listy dotacji w ramach programu „Partnerstwo Miast”. We wtorek KE przyjęła listę 127 projektów, które łącznie otrzymały 2 mln 324 tys. euro środków unijnych.

W ramach programu można było uzyskać dofinansowanie w wysokości do 25 tys. euro na projekty, które mobilizują obywateli na poziomie lokalnym do prowadzenia debat dotyczących konkretnych kwestii z europejskiej agendy politycznej. Program, jak informuje KE, promuje „uczestnictwo obywateli w procesie kształtowania polityki Unii” i rozwija „możliwości zaangażowania społecznego i wolontariatu na poziomie Unii”. Z Polski zakwalifikowało się m.in. Opole, Sopot, Iwkowa, Września, Dzierzkowice, Zator, Niepołomice.

Jak dotąd ponad 80 polskich władz miejskich i samorządowych w niewiążących uchwałach wezwało do powstrzymania się od podejmowania jakichkolwiek działań na rzecz tolerancji wobec osób LGBTI oraz do unikania udzielania pomocy finansowej organizacjom pozarządowym działającym na rzecz równouprawnienia.