Praworządność: Portugalia wsparła stanowisko Polski ws. unijnego budżetu?

Polska, Portugalia, Antonio Costa, Unia Europejska, budżet UE

W lipcu szef portugalskiego rządu Antonio Costa (na zdj.) udał się przed rozpoczęciem unijnego szczytu do Budapesztu na spotkanie premierem Węgier Viktorem Orbanem. / Foto via twitter [@antoniocostapm]

Na listopadowym posiedzeniu Rady Unii Europejskiej premier Portugalii Antonio Costa miał skrytykować propozycję uzależnienia funduszy europejskich od przestrzegania praworządności.

 

 

Portugalski dziennik „Publico” twierdzi, że stoi to w sprzeczności z jego publicznymi wypowiedziami.

Według gazety Portugalia za zamkniętymi drzwiami stanęła po stronie Polski i Węgier, a jej „krytyczny” stosunek do mechanizmu praworządności miał zostać odnotowany w niejawnym protokole z posiedzenia przez Niemcy, które obecnie sprawują prezydencję w Radzie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Portugalii zapewniło „Publico”, że poszanowanie praworządności „zawsze było czerwoną linią” dla rządu, który nie odszedł od tej zasady. Jednak dodano, że jest on „zawsze gotowy do znalezienia rozwiązania, które pozwoliłoby na osiągnięcie porozumienia”.

Portugalia od stycznia przejmie od Niemców prezydencję i będzie odpowiedzialna za ewentualne dalsze negocjacje z Polską i Węgrami. Dziennik dla potwierdzenia swojej informacji powołuje się na rozmowę telefoniczną z byłym szefem MSZ Polski Witoldem Waszczykowskim. „Portugalia grała po naszej stronie w tej wojnie ideologicznej”, powiedział gazecie europoseł PiS. Wymienił także Grupę Wyszehradzką, Słowenię i Łotwę.

W lipcu szef portugalskiego rządu udał się przed rozpoczęciem unijnego szczytu do Budapesztu na spotkanie premierem Węgier Viktorem Orbanem.

Holandia złoży skargę na Polskę do TSUE? Przyczyną kwestia praworządności

W projekcie uchwały przedstawiono przykłady, które w opinii jego autorów świadczą o tym, że w Polsce „istnieje poważne zagrożenie dla rządów prawa”.

Państwa członkowskie są podzielone ws. przyszłości UE?

Kilka dni temu premier Portugalii powiedział podczas omawiania planów prezydencji Portugalii w Radzie UE (od stycznia 2021 r.), że państwa członkowskie UE są podzielone w kwestii przyszłości Europy.

„Państwa członkowskie, które chcą „wspólnych wartości”, należy odróżniać od tych, które patrzą na przyszłość Europy z perspektywy czysto gospodarczej – dodał premier. Costa powiedział, że wraz z wyjściem Wielkiej Brytanii z UE „nie ma już państwa członkowskiego optującego za bardziej ekonomiczną integracją, bez pogłębiania jej w innych sferach”. Jednak nadal są państwa Unii – dodał szef portugalskiego rządu – które zajmują stanowisko w niektórych kwestiach, jak kiedyś Londyn.

Costa ostrzegł również, że transformacja cyfrowa i klimatyczna będzie wiązała się z kosztami społeczno-gospodarczymi i przekonywał, że rozwój europejskiego filaru społecznego jest sposobem na wyeliminowanie tendencji populistycznych w Europie.

W nieoficjalnych rozmowach z EURACTIV portugalscy dyplomaci przyznają, że Lizbona obawia się przejęcia niezałatwionych spraw w trakcie swojej półrocznej rotacyjnej prezydencji w Radzie UE – umowy handlowej z Wielką Brytanią oraz kwestii praworządności – zamiast skupić się na wyzwaniach przyszłości.

KE wierzy w porozumienie ws. budżetu? Gentiloni: Weto Polski i Węgier uda się przezwyciężyć

Komisarz UE ds. gospodarczych wskazał, że oba kraje pilnie potrzebują środków z nowego Funduszu Odbudowy.