Polka wiceprezesem Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Teresa Czerwińska, źródło: KPRM, fot. Piotr Waniorek (CC BY-SA 4.0)

Była polska minister finansów, obecnie zasiadająca w zarządzie Narodowego Banku Polskiego Teresa Czerwińska został wybrana na nowego wiceprezesa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Swoje urzędowanie ma rozpocząć 1 marca.

 

Europejski Bank Inwestycyjny, który ma swoją siedzibę w Luksemburgu, zajmuje się udzielaniem kredytów (bądź ich gwarantowaniem) dla podmiotów publicznych i prywatnych, których działalności wspiera harmonijny rozwój UE. Na podobnej zasadzie działają banki inwestycyjne w państwach członkowskich. W Polsce to Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

EBI dysponuje środkami niezależnymi od budżetu unijnego, ale swojego wsparcia udziela tylko na jasno określonych warunkach i rygorystycznie rozliczając korzystające z jego finansowania podmioty. Od 2021 r. Europejski Bank Inwestycyjny nie będzie już na przykład finansował projektów związanych z paliwami kopalnymi.

Ma tez odgrywać kluczową rolę w realizacji sztandarowego projektu Komisji Europejskiej pod wodzą Ursuli von der Leyen, czyli Europejskiego Zielonego Ładu. To zestaw działań, które mają przestawić unijną gospodarkę na bardziej ekologiczne tory, a jednocześnie ją unowocześnić i pobudzić.

EBI nie będzie finansować projektów związanych z węglem?

Unijni ministrowie finansów wezwali Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) do zaprzestania finansowania projektów związanych z paliwami kopalnymi, a w szczególności tymi stałymi, jak np. węgiel. W połowie listopada EBI będzie bowiem aktualizować swoją politykę kredytową.

 

Apel dotyczący paliw kopalnych (węgla, gazu ziemnego …

Czerwińska: EBI odegra wielka rolę w realizacji Zielonego Ładu

Teresę Czerwińską na nową wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego nominowała Rada Gubernatorów EBI, w której reprezentowane są państwa członkowskie. Wniosek o jej zatwierdzenie złożył na początku lutego obecny polski minister finansów Tadeusz Kościński, który z kolei sam kandyduje na szefa Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

„EBI wspiera długoterminowe inwestycje w infrastrukturę, klimat i środowisko, innowacje oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. W ten sposób przyczynia się do dobrobytu, konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju terytorialnego krajów i regionów w Europie i poza nią. EBI ma również do odegrania ogromną rolę w ułatwianiu realizacji Europejskiego Zielonego Ładu. Wszystkie te zadania mają teraz kolosalne znaczenie – jestem niezwykle szczęśliwa, że mogę uczestniczyć w tym wielkim przedsięwzięciu i współpracować z zespołem EBI na rzecz sukcesu i dobrobytu naszych obywateli” – powiedziała o po ogłoszeniu zatwierdzenia jej kandydatury Teresa Czerwińska.

EBI nie sfinansuje projektów związanych z paliwami kopalnymi

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) ogłosił, że zakończy finansowanie projektów związanych z paliwami kopalnymi począwszy od 2021 r.

 

 

Jedynie trzy państwa były przeciwne wycofania się przez EBI z finansowania projektów związanych z paliwami kopalnymi, w tym m.in gazu. Jednak sprzeciw Polski, Węgier …

Kim jest Teresa Czerwińska?

45-letnia Teresa Czerwińska jest z wykształcenia ekonomistką. Studiowała na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziałach Zarządzania oraz Nauk Społecznych. W 2010 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie ekonomii. Ma tytuł profesora nadzwyczajnego na Uniwersytetach Gdańskim oraz Warszawskim. Specjalizuje się w dziedzinie zarządzania ryzykiem instytucji finansowych oraz finansów publicznych.

Ma doświadczenie w pracy w międzynarodowych instytucjach finansowych. Zasiadała jako polski gubernator w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, Azjatyckim Banku Inwestycji Infrastrukturalnych oraz właśnie w Europejskim Banku Inwestycyjnym. W latach 2015-2017 była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, skąd przeszła do Ministerstwa Finansów, również na stanowisko podsekretarza.

W styczniu 2018 r. została mianowana ministrem finansów. Funkcję tę pełniła do czerwca 2019 r. 4 czerwca została zaś członkiem zarządu Narodowego Banku Polskiego. W resorcie finansów na krótko zastąpił ją Jerzy Kwieciński, zaś po wyborach parlamentarnych ministrem finansów został Tadeusz Kościński.

Teresa Czerwińska, choć posiada polskie obywatelstwo, urodziła się w Dyneburgu na Łotwie. To główne miasto regionu Łatgalia, gdzie mieszka duże skupisko łotewskich Polaków. Przyszła minister finansów i wiceprezes EBI była w młodości aktywną działaczką polonijną oraz polską harcerką na Łotwie.

Do Polski przyjechała na studia i już w kraju na stałe osiadła. W Polsce studiowała dzięki rządowemu stypendium dla polonijnych studentów. Jest mężatką i ma córkę. Znana jest ze swojego zamiłowania do kultury, a zwłaszcza teatru i muzyki klasycznej.

Szef NBP: euro jest Polsce niepotrzebne

Prezes NBP Adam Glapiński oświadczył wczoraj (15 listopada), że Polska nie powinna przystępować do strefy euro. Podkreślił, że gospodarka i z tym dałaby sobie radę, bo jest wystarczająco silna, ale ostrzegł, że musielibyśmy za to zapłacić spadkiem tempa wzrostu.