Polak został Pierwszym Rzecznikiem Generalnym TSUE

Maciej Szpunar, fot. Flickr/Polish Institute of International Affairs

Maciej Szpunar, fot. Flickr/Polish Institute of International Affairs

Prestiżowe stanowisko w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) objął prof. Maciej Szpunar, który od 2013 r. sprawuje funkcję Rzecznika Generalnego. Teraz jednak stanie się najważniejszym członkiem tego grona, które opiniuje wszystkie skargi, jakie wpływają do TSUE.

 

Maciej Szpunar jest profesorem prawa związanym z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Zanim trafił do TSUE, był wiceministrem spraw zagranicznych oraz podsekretarzem stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE). Do pracy w MSZ przeszedł wraz z włączeniem w 2010 r. UKIE w struktury ministerstwa.

Koordynacja pracy rzeczników

Od 5 lat prof. Szpunar opiniuje skargi, jakie wpływają do TSUE z różnych państw członkowskich. Specjalizuje się w prawie międzynarodowym i europejskim. Jeszcze w Polsce, zanim zaczął pracę w administracji państwowej, zasiadał m.in. w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Był także pełnomocnikiem polskich władz w różnych sprawach, jakie toczyły się przed TSUE. Nominacja na Pierwszego Rzecznika to tradycyjnie wyraz uznania dla dotychczasowej, kilkuletniej pracy danej osoby w strukturach Trybunału w Luksemburgu.

W sumie w strukturze Trybunału w Luksemburgu działa 11 Rzeczników Generalnych. To właśnie oni wybierają spośród siebie tzw. Pierwszego Rzecznika, którego dodatkowymi zadaniami jest koordynowanie pracy całej grupy oraz przydzielanie rzeczników do konkretnych spraw. Prof. Szpunar będzie swoją nową funkcję pełnił przez 1 rok, ponieważ tyle trwa kadencja Pierwszego Rzecznika. Może ona być jednak odnawiana.

Skarga KE wobec Polski ws. Sądu Najwyższego już w unijnym trybunale

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) potwierdził, że zapowiadany przez Komisję Europejską pozew wobec Polski formalnie wpłynął już do Luksemburga. Chodzi o zmiany w Sądzie Najwyższym, które Bruksela uznaje za niezgodne z unijną praworządnością. KE zawnioskowała także o przyspieszony tryb postępowania …

Decyzja o tym, kto zaopiniuje pozwy przeciw Polsce

Samych rzeczników nominują rządy państw członkowskich na mocy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Kadencje samych rzeczników trwają 6 lat. Prof. Szpunar sprawuje drugą kadencję z rzędu, która zakończy się w 2024 r. Rolą Rzeczników Generalnych jest wspieranie w pracy sędziów TSUE. Ich opinie nie są dla Trybunału wiążące. Rzadko jednak zdarza się, aby decyzje TSUE odbiegały od wcześniejszej opinii Rzecznika Generalnego.

Zasadą wydawanych opinii musi być ich całkowita bezstronność i niezależność. Dlatego mało prawdopodobne, aby to prof. Szpunar opiniował sprawy, jakie przeciw obecnym polskim władzom skierowała Komisja Europejska w związku z forsowanymi przez PiS zmianami w sądownictwie. To jednak prof. Szpunar zadecyduje, który z Rzeczników Generalnych zajmie się m.in. kwestią polskiego Sądu Najwyższego.

Polska i Węgry zaskarżyły do TSUE dyrektywę o pracownikach delegowanych

Warszawa i Budapeszt złożyły dwie odrębne skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie dyrektywy o pracownikach delegowanych. Najprawdopodobniej oba kraje będą jednak ze sobą podczas postępowania współpracować. Kilka innych państw naszego regionu też krytycznie odnosi się do dyrektywy.
 
O …