Pierwsze „historyczne” spotkanie PESCO

Uczestnicy "historycznego" spotkania PESCO z 6 marca 2018; Źródło: EURACTIV.com

Ministrowie obrony UE wczoraj (6 marca) odbyli pierwsze spotkanie w formacie PESCO, czyli Stałej Współpracy Strukturalnej. W przyjmowanie aktów prawnych zaangażowani byli ministrowie 25 państw UE, które uczestniczą w pakcie.

 

Dwadzieścia pięć głów państw i rządów UE – czyli bez Danii, Malty i Wielkiej Brytanii – zawarło w grudniu 2017 r. porozumienie PESCO w celu wspólnego finansowania, rozwijania i rozmieszczenia sił zbrojnych na terenie Europy. Porozumienie ma na celu zakończenie marnowania miliardów euro w wyniku nieskoordynowanej polityki obronnej, a także ograniczenie zależności Europy od Waszyngtonu.

17 projektów PESCO

Wczoraj ministrowie obrony 25 państw PESCO przyjęli decyzję formalnie ustanawiającą pierwszą listę 17 wspólnych projektów (TUTAJ), które zostaną opracowane w ramach współpracy oraz rekomendacje dotyczące planu ich wdrożenia. Lista zawiera projekty takie jak europejskie dowództwo medyczne, sieć centrów logistycznych, ulepszenie nadzoru morskiego, platforma wymiany cyberzagrożeń, pojazd bojowy piechoty pancernej i inne. Opublikowano także przegląd projektów (TUTAJ) zawierający m.in. dane kontaktowe krajowych rzeczników, którzy mogą dostarczyć więcej informacji. Ministrowie przyjęli również zalecenie w sprawie planu działania, w którym określono harmonogram oceny krajowych strategii wdrożenia.

Późniejsze kroki są następujące:

  • W maju sekretariat PESCO wezwie do składania wniosków dotyczących kolejnego zestawu projektów PESCO;
  • W czerwcu Rada przyjmie zasady zarządzania projektami PESCO;
  • Proces identyfikacji, oceny i wyboru kolejnych projektów PESCO potrwa do października;
  • W listopadzie Rada przyjmie nowy zestaw projektów PESCO.

Mogherini: Potrzebny mechanizm finansowania PESCO

W chwili obecnej transport personelu wojskowego i sprzętu w Europie podlega wciąż barierom fizycznym, prawnym i regulacyjnym. Właśnie dlatego Parlament Europejski wzywa do stworzenia „wojskowego Schengen”.

Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini powiedziała, że ułatwianie mobilności wojskowej w Unii jest możliwe tylko dzięki działaniom UE, z czym zgodzili się również ministrowie. „Razem z Komisją w najbliższych tygodniach przedstawię plan działania”, powiedziała Mogherini.

Dodała, że potrzebny jest instrument finansowania wydatków wojskowych i tych związanych z obronnością, ponieważ obecnie takie działania nie mogą być finansowane z budżetu UE. „Byłby to europejski instrument pokojowy, wykraczający poza obecny unijny budżet, który zapewniałby wsparcie, budowanie potencjału i pomoc dla sił zbrojnych naszych partnerów”, powiedziała Mogherini.

We wrześniu 2016 r. przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker ogłosił utworzenie Europejskiego Funduszu Obrony w celu pomocy państwom członkowskim w szybszym, bardziej jednolitym oraz bardziej efektywnym kosztowo opracowywaniu i nabywaniu kluczowych strategicznych zdolności obronnych.

Do 2020 r. Komisja przeznaczy 590 mln euro na Europejski Fundusz Obronny. Od 2020 r. Komisja proponuje przeznaczenie wspólnej europejskiej puli w wysokości co najmniej 1,5 mld euro rocznie. Fundusz nie jest przeznaczony do zastąpienia inwestycji obronnych państw członkowskich, tylko do umożliwienia i przyspieszenia współpracy w tym obszarze.

25 państw członkowskich UE powołało PESCO

Podczas pierwszego dnia szczytu w Brukseli przywódcy państw członkowskich zainaugurowali oficjalnie działanie nowej dobrowolnej struktury w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Przystąpiły do niej wszystkie państwa członkowskie oprócz Wielkiej Brytanii, Danii i Malty. Podczas roboczej kolacji omówiono też kwestie migracji.
 
W ramach …