Sassoli: Parlament Europejski zamierza poprawić projekt nowego unijnego budżetu

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli [Facebook, David Sassoli]

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli [Facebook, David Sassoli]

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli poinformował o sprzeciwie PE wobec niektórych ustaleń unijnego szczytu poświęconego nowemu budżetowi oraz Funduszowi Odbudowy UE.

 

Przewodniczący PE David Sassoli podczas wtorkowej (22 lipca) konferencji prasowej podkreślił satysfakcję z wypracowania przez unijnych przywódców kompromisu w kwestii Funduszu Odbudowy i nowego wieloletniego budżetu UE. Włoch przyznał, że obawiał się przedłużenia negocjacji.

Zdaniem Sassolego państwa członkowskie zaprezentowały prawdziwego „ducha demokracji”, wznosząc się ponad partykularne interesy (które, jak zaznaczył Włoch, były różnorodne i nie zawsze zbieżne) w imię osiągnięcia porozumienia. „Demokracja wymaga podjęcia wysiłku i gotowości do kompromisu”, stwierdził przewodniczący PE.

Jednocześnie szef parlamentu mocno zaznaczył, że w wynegocjowanym przez przywódców w ostatnich dniach projekcie budżetu UE na lata 2021-2027 są elementy, których PE nie zaaprobuje. Włoch wskazał przede wszystkim na cięcia w niektórych obszarach, takich jak badania naukowe oraz inicjatywy na rzecz młodzieży, np. program Erasmus+, a także polityka migracyjno-azylowa.

„Propozycja (budżetu – red.) jest na stole, ale chcemy ją poprawić”, oświadczył Sassoli, by była ona „korzystniejsza dla państw członkowskich i obywateli” i odzwierciedlała długoterminowe cele UE. Uzgodnione przez Radę Europejską cięcia budżetowe określił jako „nieuzasadnione” z punktu widzenia tych celów. Zaznaczył jednak, że w kwestii wysokości i kształtu Funduszu Odbudowy Parlament nie ma zastrzeżeń do ustaleń Rady Europejskiej.

Przewodniczący Parlamentu odniósł się przy okazji do planów wprowadzenia przez UE nowych źródeł pozyskiwania zasobów własnych (Own Resources – OR). Jak zapowiedział, dwa nowe podatki zostaną wprowadzone już w przyszłym roku (nie podał jednak szczegółów). Następne mają być wprowadzane w późniejszym okresie, zapowiedział Sassoli.

Szczyt Rady Europejskiej. Ile miliardów euro przypadnie Polsce?

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił zwycięstwo po zakończonym dziś szczycie UE. Na ile środków z Unii Europejskiej może liczyć Polska?

Parlament Europejski: „Nie możemy obniżyć oczekiwań co do przestrzegania wartości”

Sassoli wspomniał także o uwagach Parlamentu do konkluzji unijnego szczytu w sprawie zasad praworządności. „Musimy dokładnie ustalić, jakie konkretne działania zostaną podjęte w tym obszarze”, oświadczył przewodniczący PE, wskazując jednocześnie na absolutną konieczność wprowadzenia takich kroków. „Nie możemy obniżyć naszych oczekiwań, co do przestrzegania wspólnych wartości”, podkreślił.

Włoch zaznaczył także, że Parlament będzie weźmie czynny udział w kształtowaniu zapisów dotyczących uzależnienia wypłaty unijnych środków od przestrzegania praworządności w krajach członkowskich. „W tej kwestii nie zadowalają nas same wzmianki o konieczności przestrzegania zasad”.

Szczyt UE: Zwycięstwo całej Wspólnoty? Kto zyskał najwięcej, a kto stracił?

Zapytaliśmy ekspertów, co sądzą o wynikach zakończonego dziś szczytu budżetowego, a także o ich znaczeniu dla Polski.

PE: Zastrzeżenia komisji budżetowej względem wieloletniego budżetu UE

Stanowisko przedstawione przez Sassolego jest pochodną opinii wydanej dzień wcześniej przez komisję PE ds. budżetu. Zespół negocjacyjny ds. Wieloletnich Ram Finansowych 2021-2027 oraz Zasobów Własnych opublikował we wtorek (21 lipca) oświadczenie, w którym sprzeciwił się niektórym elementom przyjętego tego samego dnia przez Radę Europejską porozumienia w sprawie nowego wieloletniego budżetu UE.

Pod oświadczeniem podpisali się przewodniczący parlamentarnej komisji ds. budżetu Johan Van Overtveldt z frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów oraz pięcioro członków zespołu negocjacyjnego (Jan Olbrycht i José Manuel Fernandes z Europejskiej Partii Ludowej, Margarida Marques z frakcji Socjalistów i Demokratów, Valérie Hayer z frakcji Odnowić Europę i Rasmus Andresen z Zielonych).

Autorzy oświadczenia podkreślili, że komisja „z zadowoleniem przyjmuje” wiadomość o osiągnięciu przez przywódców porozumienia w sprawie Funduszu Odbudowy, określając je jako ważny krok w kierunku „bardziej ekologicznej, konkurencyjnej i cyfrowej” Unii Europejskiej. Wyrazili jednak zastrzeżenia w stosunku do projektu nowych WRF na lata 2021-2027. Jak zaznaczyli europosłowie: Parlament nie zaakceptuje „rekordowo niskiego” finansowania obszarów, które w obliczu kryzysu wywołanego pandemią mają szczególne znaczenie dla obywateli, takich jak zdrowie publiczne, badania naukowe, działania związane z cyfryzacją, działania na rzecz młodzieży oraz walka ze zmianami klimatu. Zwrócili w tym kontekście uwagę na cięcia finansowania programów „zorientowanych na przyszłość”: Horyzont Europa, InvestEU czy Erasmus+.

Kwestia niedostatecznego finansowania niektórych programów nie jest jedynym zastrzeżeniem przedstawianym przez komisję ds. budżetu. Parlamentarny zespół negocjacyjny opowiedział się również przeciwko zwiększeniu rabatów dla unijnych płatników netto (co było jednym z głównych postulatów beneficjentów tego systemu). „Utrzymanie rabatów jest (…) ogromnym krokiem w tył dla projektu europejskiego: zamiast ich zniesienia, utrzymuje się je, a wręcz je zwiększa”.

Ponadto eurodeputowani sprzeciwiają się „rozwodnieniu” powiązania unijnego budżetu z kwestią praworządności i niejasnemu mechanizmowi pozwalającemu na zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty środków dla państwa członkowskiego, które nie przestrzega rządów prawa. „Ta sprawa nie może zostać odłożona, ale wymaga ona natychmiastowych działań”, podkreślają autorzy oświadczenia.

Przedmiotem obaw komisji budżetowej jest również zadłużenie unijnego budżetu w wyniku stworzenia Funduszu Odbudowy. „Dziś UE decyduje się na zaciągnięcie długu, ale nie ma pewności co do tego, w jaki sposób zostanie on spłacony”, zwraca uwagę zespół negocjacyjny. „Zdanie Parlamentu w tej kwestii jest jednoznaczne: plan odbudowy nie może doprowadzić do obniżenia zdolności inwestycyjnych ani odbić się na podatnikach”, zaznaczają europosłowie. Podkreślają oni, że planowany podatek od tworzyw sztucznych to zbyt mało, by pokryć dług, dlatego wzywają do wprowadzenia także innych źródeł pozyskiwania zasobów własnych jeszcze w 2021 r.

Szczyt Rady Europejskiej: Sukces czy porażka? – oceniają politycy

Wśród polskich polityków komentujących zakończenie unijnego szczytu poświęconego budżetowi na lata 2021-2027 oraz Funduszowi Odbudowy UE największe kontrowersje budzi powiązanie unijnych środków z praworządnością.

Czy Parlament zablokuje umowę budżetową?

Powołując się na Artykuł 312. Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zespół negocjacyjny ostrzegł, że jeżeli warunki nie zostaną wzięte pod uwagę, Parlament jest gotowy zablokować umowę budżetową, co oznacza, że programy finansowania poszczególnych obszarów będą przygotowywane według ram określonych w Wieloletnich Ramach Finansowych 2014-2020.

David Sassoli, zapytany, czy PE bierze pod uwagę blokadę porozumienia, odpowiedział, że oczekuje jedynie, by zdanie Parlamentu zostało wzięte pod uwagę w końcowym projekcie budżetu.