Unijny certyfikat szczepionkowy już działa w Polsce. W całej UE od 1 lipca

Komisja Europejska, pandemia, paszport cyfrowy, certyfikat szczepien, Ursula von der leyen, COVID-19, Bruksela, Polska, Wakacje2021, podróże

Komisja Europejska wzoruje się na funkcjonującym w Izraelu “zielonym paszporcie”, który poświadcza, że dana osoba została zaszczepiona. / Foto via unsplash [Rodion Kutsaev]

Polska jest wśród siedmiu państw Unii Europejskiej, które zdecydowały się już stopniowo wydawać certyfikaty szczepionkowe. System informatyczny działa od wczoraj (1 czerwca), ale w całej Unii będzie obowiązkowy wraz z początkiem lipca.

 

 

Siedem państw Unii Europejskiej: Bułgaria, Czechy, Dania, Niemcy, Grecja, Chorwacja i Polska – podjęło decyzję o połączeniu się z unijnym systemem informatycznym weryfikującym certyfikaty COVID-19 i rozpoczęło ich wydawanie, poinformowała wczoraj (1 czerwca) Komisja Europejska.

Nazwane Zielonym Cyfrowym Certyfikatem zaświadczenia mają potwierdzać zaszczepienie szczepionką autoryzowaną przez Europejską Agencję Leków (EMA) i być automatycznie uznawane na obszarze całej UE.

Jest zgoda państw członkowskich na certyfikaty covidowe

Przywódcy państw członkowskich UE porozumieli się na szczycie w Brukseli co do wprowadzenia certyfikatów zaświadczających uzyskanie odporności na koronawirusa SARS-CoV-2. Mają one obowiązywać od 1 lipca.

 

Nazwane Zielonym Cyfrowym Certyfikatem zaświadczenia mają potwierdzać zaszczepienie szczepionką autoryzowaną przez Europejską Agencję Leków (EMA) …

 

Certyfikaty dostępne w całej UE od 1 lipca

Certyfikaty będą dostępne w formacie cyfrowym lub papierowym. Unijny certyfikat będzie funkcjonował jako kod QR oraz papierowy dokument. Ma zawierać tylko najważniejsze informacje – imię i nazwisko danej osoby oraz datę jej urodzenia. Autentyczność dokumentu będzie potwierdzana na lotniskach, w terminalach promowych czy na lądowych przejściach granicznych za pomocą specjalnego unijnego systemu komputerowego, którego testy jeszcze trwają.

Wspomniane kraje już teraz mogą zacząć je wydawać, choć unijne rozporządzenie o certyfikatach wejdzie w życie od 1 lipca. Za miesiąc każdy kraj Unii oraz pozaunijnej części strefy Schengen będzie mieć obowiązek wydawania i uznawania certyfikatów.

„Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19 pokazuje wartość dodaną skutecznych rozwiązań w zakresie e-zdrowia dla naszych obywateli. Ważne jest, aby w nadchodzących tygodniach wszystkie państwa członkowskie w pełni sfinalizowały swoje krajowe systemy wydawania, przechowywania i weryfikacji zaświadczeń, tak aby system ten był w pełni gotowy przed wakacjami”, podkreśliła Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności.

Koronawirus: EMA zatwierdza pierwszą szczepionkę dla dzieci w wieku 12-15 lat

Dotąd preparat ten był podawany tylko osobom powyżej 16. roku życia.

Jak będą działać?

Certyfikat w czasie kontroli będzie skanowany za pomocą specjalnej aplikacji – Unijny Certyfikat COVID. Aplikacja dostępna będzie do pobrania na platformach iOS oraz Android i umożliwi odczytanie danych z QR kodu, który znajduje się na certyfikacie.

Certyfikat dostaje osoba, która otrzymała przynajmniej jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19 (kraje same decydują, czy wymagają pełnego zaszczepienia, czy tylko jednej dawki; w Polsce wymagane będzie pełne szczepienie). Certyfikaty otrzymają również osoby, które miały negatywny wynik testu na obecność koronawirusa oraz ozdrowieńcy.

W Polsce certyfikaty są już teraz dostępne do pobrania za pośrednictwem internetowego konta pacjenta (IKP). Osoby, które nie korzystają z IKP, mogą poprosić o certyfikat w punkcie szczepień, poradni lub pracowni, w której miały przeprowadzany test PCR. Każda placówka podłączona do informatycznego systemu poradni lekarskich (gabinet.gov.pl) będzie mogła wydać certyfikat w formie wydruku.

Głównym celem certyfikatów ma być ułatwienie podróży, ale w niektórych krajach Unii już trwają dyskusje, czy je wykorzystać również do odważniejszego „otwierania” imprez masowych.

Koronawirus: Szczepienie dzieci w wieku 12-15 lat rozpocznie się w Polsce 7 czerwca

Na początek w ogólnodostępnych tzw. punktach populacyjnych, a od września możliwe jest także prowadzenie szczepień w szkołach.

Komisja Europejska rekomenduje przyjęcie wspólnych zasad w krajach członkowskich

Komisja Europejska przekazała w poniedziałek (31 maja) państwom członkowskim rekomendację stopniowego łagodzenia wszelkich restrykcji w podróżowaniu. Chodzi przede wszystkim o znoszenie obowiązku kwarantanny wobec osób, które będą posiadać unijny certyfikat potwierdzający zaszczepienie przeciw koronawirusowi.

KE chce, aby państwa członkowskie jako zasadę przyjęto to, że ze kwarantanny po przyjeździe oraz konieczności uzyskania negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa w organizmie zwolniona była każda osoba, w przypadku której minęło 14 dni od przyjęcia ostatniej dawki szczepionki posiadającej pozytywną rekomendacje Europejskiej Agencji Leków (EMA).

Bruksela ponadto rekomenduje, aby taką samą zasadę zastosować u osób, które przyjęły tylko jedną dawkę szczepionki (jeśli jest ona dwudawkowa), ale są jednocześnie ozdrowieńcami.

Natomiast osoby, które są ozdrowieńcami, ale jeszcze nie przyjęły żadnej dawki szczepionki, powinny mieć prawo do uniknięcia kwarantanny po podróży w przypadku pierwszych 180 dni od stwierdzenia u nich pierwszego pozytywnego wyniku testu PCR.

KE rekomenduje państwom członkowskim stopniowe znoszenie obostrzeń w podróżowaniu

Chodzi głównie o znoszenie obowiązku kwarantanny wobec osób, które będą posiadać unijny cyfrowy certyfikat.

 

 

Więcej informacji: