Parlament Europejski: Ubolewamy, że nie spotkali się z nami najważniejsi przedstawiciele polskich władz

Claude Moraes S&D, przewodniczący LIBE. Źródło: Komisja Europejska

Claude Moraes S&D, przewodniczący LIBE. Źródło: Komisja Europejska

Wizytą Komisji Wolności Obywatelskich (LIBE) Parlamentu Europejskiego rozpoczyna się postępowanie przeciwko Polsce na podstawie artykułu 7 (konkretnie artykuł 7.1).Od środy posłowie Komisji przebywali w Polsce, aby ocenić stan zagrożenia dla rządów prawa i podstawowych wartości UE.

 

Delegacja Parlamentu Europejskiego przyjechała do Polski w czasie, gdy trwają konsultacje Rady do Spraw Ogólnych UE i Warszawy na temat sytuacji rządów prawa w Polsce. Trwają one od czerwca z tytułu art. 7 traktatu UE. Jest to pierwszy przypadek zastosowania tej procedury w odniesieniu do państwa członkowskiego.

Europosłowie za wszczęciem procedury z art. 7 wobec Węgier

Zdecydowaną większością 448 głosów europosłowie przyjęli dziś rezolucję wzywającą do uruchomienia wobec Węgier procedury z art. 7 unijnego Traktatu o UE. Wczoraj odbyła się w tej sprawie debata z udziałem premiera Viktora Orbana.
 

W przeddzień głosowania odbyła się w Parlamencie Europejskim debata z …

W trakcie wizyty delegacja spotykała się z przedstawicielami polskiego rządu i wymiaru sprawiedliwości, rzecznikiem praw obywatelskich oraz innymi instytucjami. W czasie dzisiejszej konferencji prasowej w Biura Parlamentu Europejskiego przedstawiciele LIBE Claude Moraes(S&D, przewodniczący LIBE) i Frank Engel (EPL) podzielili się swoimi spostrzeżeniami i uwagami z wizyty.

Chęć dialogu

,,Nie jest to wizyta studyjna ani rozpoznawcza, tylko początek procedury na mocy artykułu 7” – powiedział Claude Moraes. Zespół przyjechał do Polski, aby porozmawiać w sposób wyważony ze wszystkimi elementami opinii publicznej w Polsce – powiedział przewodniczący Komisji LIBE.

W środę delegacja spotkała się m.in. z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Adamem Bodnarem, b. prezesem TK Andrzejem Rzeplińskim i przedstawicielami Amnesty International. W czwartek europosłowie spotkali się z przedstawicielami Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz z członkami Krajowej Rady Sądownictwa. W piątek delegacja spotkała się z Ministrem Spraw Zagranicznych Jackiem Czaputowiczem.

Timmermans: Na razie nie ma szans na wycofanie art. 7. wobec Polski

Wiceszef KE: obecnie nie ma szans na wycofanie wobec Polski art.7 Traktatu o UE. Timmermans ostrzegł wczoraj, że jeśli do 26 czerwca nie dojdzie do porozumienia ws. przywrócenia praworządności, to procedura “ruszy dalej”. Tymczasem polski rząd czeka na ustępstwa Brukseli.

Moraes zwrócił uwagę na chęć spotkania Komisji z przedstawicielami wszystkich stron świata politycznego w Polsce, organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego w celu wysłuchania wszystkich punktów widzenia związanych z reformą wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

Europoseł Moraes w odpowiedzi na pytanie EURACTIV.pl wyraził niezadowolenie z powodu braku spotkań z najważniejszymi przedstawicielami polskich władz, o które komisja zabiegała. ,,Z uwagą wysłuchaliśmy stanowiska i racji polskiego rządu na spotkaniu w Senacie i Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Niestety niepokoi nas fakt, że nie dane nam było się spotkać z Premierem Morawieckim, Prezydentem Dudą ani z Jarosławem Kaczyńskim. Zależy nam na jak najszerszym i najwyższym poziomie dialogu”.

Frank Engel podkreślił, że działalność Komisji nie wykracza poza kompetencje zapisane w traktatach. ,,Komisja nie przekracza kompetencji traktatowych. Chciałbym przypomnieć, że Polska dobrowolnie wstąpiła do UE. Jest pełnoprawnym członkiem wspólnoty, a zatem także legitymuje jako państwo członkowskie działalność organizacji takich jak chociażby Komisja Wenecka czuwających nad porządkiem prawnym w Europie” – powiedział eurodeputowany z Luksemburga.