Parlament Europejski zatwierdził Wieloletnie Ramy Finansowe. „Mamy historyczny budżet”

David Sassoli, Parlament Europejski, PE

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli (na zdj.) nazwał zatwierdzone przez PE Wieloletnie Ramy Finansowe 2021-2027 "historycznym budżetem na historyczne czasy". / Zdjęcie: Twitter, @EP_President

Parlament Europejski przegłosował zatwierdzenie Wieloletnich Ram Finansowych 2021-2027 w wysokości 1 bln 74 mld euro. Przyjęto także rozporządzenie o mechanizmie powiązania wypłaty unijnych środków z przestrzeganiem praworządności.

 

Rozporządzenie w sprawie wieloletniego budżetu UE zostało przyjęte 548 głosami za, przy 81 głosach przeciw i 66 wstrzymujących się. Eurodeputowani nie zgłosili w wymaganym czasie żadnych poprawek do projektu.

Przewodniczący Parlamentu David Sassoli nie krył zadowolenia z wyniku głosowania. „Mamy historyczny budżet na historyczny moment”, stwierdził. Dodał, że w zatwierdzonym kształcie aż jedna trzecia budżetu zostanie przeznaczona na działania związane z transformacją ekologiczną unijnej gospodarki oraz transformacją cyfrową.

„Od tego głosowania można rozpocząć europejski plan Marshalla, który pomoże nam wyjść z dramatycznego kryzysu wywołanego przez Covid-19 i położyć podwaliny pod nowy początek: bardziej ekologiczną i sprawiedliwą Europę”, zaznaczył Włoch.

15 mld więcej na kluczowe obszary polityki

Przypomniał również, że udało się doprowadzić do podniesienia kwot przeznaczonych na niektóre programy i obszary polityki, uznane za kluczowe dla funkcjonowania UE. Wcześniejszy projekt budżetu przewidywał bowiem poważne cięcia na tych polach. „Zapewniliśmy 15 miliardów euro więcej na wsparcie zdrowia publicznego, badań, sektora kultury oraz wspólnej polityki migracyjnej i azylowej”, podkreślił Sassoli.

„Wzrost ten jest wynikiem wysiłków negocjacyjnych Parlamentu zmierzających do wzmocnienia 10 wybranych sztandarowych programów UE w ciągu najbliższych siedmiu lat, aby lepiej chronić obywateli przed pandemią COVID-19, zapewnić możliwości następnym pokoleniom i zachować wartości europejskie”, czytamy w oficjalnym oświadczeniu PE.

„Dzięki temu kompromisowi Parlament Europejski w ujęciu realnym potroił środki przeznaczone na EU4Health, zabezpiecza równowartość dodatkowego roku finansowania programu Erasmus+ i zapewnia stały wzrost finansowania badań”, dodano.

PE negatywnie o polskim kandydacie do Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Parlament Europejski w tajnym głosowaniu negatywnie zaopiniował wczoraj kandydaturę Marka Opioły do Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Odrzucenie polskiego kandydata do tego gremium, w którym każde państwo członkowskie UE ma swojego przedstawiciela, zarekomendowała wcześniej Komisja Kontroli Budżetowej PE.

PE przyjął mechanizm praworządności

Eurodeputowani zatwierdzili ponadto mechanizm wiążący wypłatę środków z unijnego budżetu z przestrzeganiem przez państwa-beneficjentów praworządności. Parlament był zagorzałym orędownikiem wprowadzenia tego narzędzia.

„Po raz pierwszy w historii naszej Unii zadbaliśmy o to, aby środki z budżetu europejskiego były uzależnione od poszanowania praworządności i demokracji w całej Europie”, oświadczył David Sassoli.

„Na mocy nowego rozporządzenia płatności z budżetu UE mogą być wstrzymywane w stosunku do krajów, w których stwierdzone naruszenia zasad praworządności utrudniają zarządzanie funduszami UE”, napisano w komunikacie PE. Poinformowano też, że nowe rozporządzenie będzie miało zastosowanie do wszystkich unijnych funduszy od 1 stycznia przyszłego roku.

„Dzięki Parlamentowi nowe prawo ma zastosowanie nie tylko w przypadku bezpośredniego niewłaściwego wykorzystania funduszy UE, na przykład w przypadku korupcji lub nadużyć finansowych. Będzie ono miało również zastosowanie do systemowych naruszeń podstawowych wartości, które muszą być respektowane przez wszystkie państwa członkowskie, takich jak demokracja czy niezależność sądownictwa, gdy naruszenia te mają wpływ na zarządzanie funduszami UE lub wiążą się z takim ryzykiem”, wskazano.

Wraz z mechanizmem Parlament wprowadzi także jednak środki, które mają na celu uchronienie końcowych beneficjentów funduszy – tak, by nie ponieśli oni praktycznej kary za działania własnego rządu. Osoby i organizacje pozbawione dostępu do funduszy w konsekwencji zamrożenia środków przypadających na dany kraj będą mogli złożyć skargę do Komisji za pośrednictwem platformy internetowej, która pomoże im w zapewnieniu otrzymania należnych kwot. „Komisja będzie mogła również dokonać korekty finansowej poprzez zmniejszenie kolejnej transzy wsparcia UE dla danego kraju”, podkreślono w komunikacie.

Sukces ogłaszają (prawie) wszyscy – podsumowanie szczytu UE

Przywódcy państw członkowskich porozumieli się ws. unijnego budżetu oraz zwiększenia celu klimatycznego do 2030 r. Rozmawiali także o pandemii koronawirusa i relacjach zewnętrznych UE.

Nowe zasoby własne

Aby spłacić dług zaciągnięty przez UE na uruchomienie towarzyszącego budżetowi nowego funduszu odbudowy „Next Generation EU”, służącego wyjściu unijnej gospodarki po pandemii koronawirusa, Unia wprowadzi nowe zasoby własne. Pozwoli to uniknąć konieczności zmniejszenia budżetu lub podniesienia składek członkowskich. Nowe zasoby mają wejść w życie w ciągu siedmiu lat.

Wśród planowanych inicjatyw są zasoby własne oparte na systemie handlu uprawnieniami do emisji (ETS), od 2023 r., opłata cyfrowa (od 2023 r.) oraz zasoby własne oparte na podatku od transakcji finansowych, a także wkład finansowy, jaki musi wnieść sektor przedsiębiorstw, lub nową wspólną podstawę opodatkowania osób prawnych (od 2026 r.).