Parlament Europejski opowiada się za wspólną unijną polityką w dziedzinie cyberobronności

Parlament Europejski, źródło: European Union 2020, EC - Audiovisual Service, fot. Etienne Ansotteródło: European Union 2020, EC - Audiovisual Service, fot. Etienne Ansotte

Parlament Europejski zaapelował o kompleksowy zestaw instrumentów i spójną politykę informatyczną, a także lepszą koordynację wojskowej cyberobrony, aby wzmocnić odporność państw Unii Europejskiej.

 

 

„Wspólna polityka cyberobrony i znacząca współpraca UE w zakresie zdolności operacyjnych, to kluczowe kwestie, niezbędne do rozwoju pogłębionej i wzmocnionej Europejskiej Unii Obrony”, podkreślili europosłowie w tekście przyjętym znaczną większością głosów. Opowiedziało się za nim 591 osób, przy 65 głosach przeciw oraz 26 wstrzymujących się.

Dezinformacja: "W czasie pandemii łatwiej wykorzystać społeczną niepewność w niecnych celach"

Jakie formy przybiera dezinformacja w trakcie pandemii COVID-19?

Jakie są zalecenia Parlamentu Europejskiego?

Parlament Europejski zalecił powołanie wspólnej jednostki ds. cyberprzestrzeni, w celu poprawy wymiany informacji między instytucjami, organami oraz agencjami UE i zapewnienia bezpiecznej i szybkiej sieci informacyjnej.

Wskazując na częste „podwójne zastosowanie” (cywilne i wojskowe) potencjału cybernetycznego, eurodeputowani zauważyli, że infrastruktura cyberprzestrzeni jest w większości własnością prywatnych przedsiębiorstw, których siedziby znajdują się w dużej mierze poza prawem UE.

W sprawozdaniu wezwano do wspólnych i skoordynowanych reakcji na cyberataki, które muszą obejmować też NATO, tak aby reakcje te mogły prowadzić do nałożenia sankcji na wrogie podmioty zagrażające euroatlantyckim interesom bezpieczeństwa.

Europosłowie wyrazili zaniepokojenie systemowym agresywnym zachowaniem w cyberprzestrzeni. W tym kontekście wspomniano Chiny, Rosję i Koreę Północną, w tym licznymi cyberatakami na instytucje rządowe i firmy prywatne.

Poseł sprawozdawca z liberalnej frakcji Odnowić Europę Urmas Paet przypomniał, ze w ostatnich latach obserwuje się stały wzrost liczby wrogich operacji w cyberprzestrzeni.

„UE i jej państwa członkowskie muszą zwiększyć swoje zdolności obronne, aby móc skutecznie reagować na te zagrożenia. Dlatego kluczowe znaczenie ma zacieśnienie współpracy między państwami członkowskimi i instytucjami UE, NATO, USA oraz z innymi partnerami strategicznymi”, podkreślił.

Dezinformacja: Skuteczna metoda zniechęcania kobiet do polityki?

Dezinformacja jest zagrożeniem dla działania systemów demokratycznych, podkreśla ekspertka ds. informacji.

Komisja Europejska ostrzega przed dezinformacją Rosji

Tuż przed wyborami do Bundestagu, które odbyły się 26 września Komisja Europejska oskarżyła Rosję o ataki cybernetyczne na państwa członkowskie. Komisja wydała oświadczenie, w którym zarzuciła Rosji próby ingerowania w europejskie procesy demokratyczne.

„Takie działania są niedopuszczalne, gdyż mają na celu zagrozić naszej jedności i bezpieczeństwu, demokratycznym wartościom i zasadom oraz fundamentom funkcjonowania naszych demokracji”, stwierdzono w stanowisku KE.

„Państwa członkowskie UE zaobserwowały szkodliwe działania w cyberprzestrzeni, określane wspólnie jako kampania Ghostwriter, i powiązały je z państwem rosyjskim”, napisano w piątkowej deklaracji Komisji Europejskiej.

Dezinformacja może leżeć także u źródła spadku poparcia dla czeskiej Partii Piratów, która pół roku temu wydawała się realnym zagrożeniem dla rządzącego ugrupowania ANO. Organizacje zajmujące się dezinformacją wskazują, że Piraci padli ofiarą złożonej kampanii dezinformacyjnej.

Według Czeskich Elfów – organizacji walczącej z dezinformacją – w ostatnich miesiącach Piraci stali się jednym z głównych celów zmasowanych kampanii dezinformacyjnych, co wpłynęło na ich notowania wśród Czechów.

Rosyjska dezinformacja w Niemczech: Jak bardzo Moskwa ingeruje w kampanię wyborczą? [PODCAST]

W ciągu ostatnich pięciu lat to Niemcy, spośród wszystkich państw członkowskich UE, najczęściej były celem rosyjskich kampanii dezinformacyjnych.

Nowa unijna strategia cyberbezpieczeństwa

W grudniu 2020 r. Komisja Europejska i Europejska Służba Działań Zewnętrznych przedstawiły nową unijną strategię cyberbezpieczeństwa zatytułowaną „The EU’s Cybersecurity Strategy for the Digital Decade”.

W założeniu ma ona zwiększyć odporność Europy na cyberzagrożenia i zapewnić wszystkim mieszkańcom i firmom w krajach Wspólnoty możliwość korzystania z wiarygodnych narzędzi i usług cyfrowych.

Strategia koncentruje się na trzech głównych priorytetach: odporności, suwerenności technologicznej i przywództwie (rResilience, technological sovereignty and leadership), zbudowaniu zdolności ochrony, odstraszania i odpowiedzi oraz promowaniu otwartej cyberprzestrzeni poprzez intensyfikację współpracy.

Komisja w ramach realizacji pierwszego priorytetu zamierza uruchomić sieć centrów operacji bezpieczeństwa w Unii Europejskiej, które będą wspierane przez sztuczną inteligencję. Ma to być prawdziwa „tarcza cyberbezpieczeństwa” dla UE, odpowiedzialna za wykrywanie sygnałów o cyberatakach dostatecznie wcześniej, aby umożliwić podjęcie działań zanim wywołają one negatywne konsekwencje.

Dodatkowe środki uwzględnią m.in. wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach inicjatywy Digital Hubs. Ważnym elementem jest również aspekt zasobów ludzkich. Autorzy wskazują na konieczność przyciągnięcia oraz utrzymania najbardziej utalentowanych ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa, zwiększenia świadomości pracowników o cyberzagrożeniach oraz inwestycji w badania i rozwój.

Planuje się również usprawnienie unijnego Cyber Diplomacy Toolbox tak, aby było ono skutecznym narzędziem odpowiedzi na najgroźniejsze cyberataki, które stanowią zagrożenie dla infrastruktury krytycznej, łańcucha dostaw oraz unijnych instytucji.

Unia Europejska planuje również wzmocnić współpracę w zakresie cyberobrony oraz rozwinąć najnowocześniejsze zdolności w tym obszarze poprzez współpracę z Europejską Agencją Obrony oraz zachęcanie państw do wykorzystania mechanizmów Stałej Współpracy Strukturalnej (PESCO) i Europejskiego Funduszu Obronnego.

 

 

Więcej informacji: 

Tekst przyjęty przez Parlament Europejski