Europosłowie chcą pozwać Komisję Europejską. Powodem zaniechanie ws. mechanizmu „pieniądze za praworządność”

parlament-europejski-komisja-europejska-pozew-tsue-trybunal-sprawiedliwosci-mechanizm-warunkowosci-pieniadze-za-praworzadnosc-polska-wegry-unijne-fundusze-finanse-kpo-fundusz-odbudowy-david-sassoli

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli ma czas do 2 listopada na skierowanie skargi do TSUE. / Zdjęcie: © European Union 2021, Source : EP [Alain Rolland]

Komisja prawna Parlamentu Europejskiego przegłosowała wczoraj (14 października) wieczorem skierowanie pozwu przeciwko Komisji Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości UE. Powodem jest bezczynność unijnej egzekutywy w stosowaniu mechanizmu „pieniądze za praworządność”.

 

 

Głosowanie dotyczące wdrożenia tzw. mechanizmu warunkowości było tajne. RMF.FM ustaliło jednak, że „za” głosować mieli socjaldemokraci (S&D), Zieloni i liberałowie, a Europejska Partia Ludowa miała wstrzymać się od głosu.

Zdaniem S&D Komisja wielokrotnie unikała stosowania mechanizmu mimo że rozporządzenie w tej sprawie obowiązuje od 1 stycznia. „Od czasu jego wejścia w życie Parlament Europejski wielokrotnie wysyłał mocne sygnały przypominające Komisji o jej prawnym obowiązku stosowania rozporządzenia w przypadku naruszeń praworządności, np. w Polsce i na Węgrzech”, napisano w oświadczeniu.

Komisja zwleka z zastosowaniem mechanizmu, ponieważ Polska i Węgry wnioskowały o wstrzymanie się z tym do czasu, aż TSUE orzeknie czy procedura jest zgodna z unijnym prawem. Rządy w Warszawie i Budapeszcie zaskarżyły 11 marca przepisy mechanizmu do unijnego Trybunału. KE postanowiła zaczekać na wyrok, który zapaść może w przyszłym roku.

Informację o decyzji komisji prawnej PE przekazały na Twitterze m.in. jej służby prasowe.

„Europosłowie zalecają podjęcie kroków prawnych przeciwko Komisji za niestosowanie przepisów dotyczących warunkowości budżetowej w celu przeciwdziałania naruszeniom praworządności”, napisał też rzecznik PE Jaume Duch.

Ostateczna decyzja w sprawie pozwu należy do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. David Sassoli ma czas do 2 listopada na skierowanie skargi do TSUE. Nie będzie już głosowania na sesji plenarnej.

Co zakłada mechanizm?

Mechanizm „pieniądze za praworządność” został przyjęty w grudniu ubiegłego roku i wszedł w życie 1 stycznia 2021 r. Rozporządzenie miało na celu ochronę funduszy UE przed ich ewentualnym niewłaściwym wykorzystaniem przez państwa członkowskie.

Zakłada, że UE może wstrzymać wypłatę środków unijnych dla państwa jeśli uzna, że istnieje ryzyko ich niewłaściwego wykorzystania. Innymi słowy kraj, który nie przestrzega prawa UE mógłby zostać pozbawiony funduszy z budżetu Unii.

W lipcu Parlament przyjął rezolucję, w której wezwał Komisję do uruchomienia mechanizmu oraz do zbadania wszelkich potencjalnych naruszeń praworządności, które mogą mieć wpływ na należyte zarządzanie finansami z unijnego budżetu.

Wskazano, że sytuacja w niektórych państwach uzasadnia podjęcie natychmiastowych działań w tym zakresie. Jako przykłady podaje się głównie sytuację w Polsce i na Węgrzech.