Parlament Europejski zatwierdził unijne certyfikaty szczepień. Mają ułatwić swobodne podróżowanie w UE

PE, David Sassoli, Parlament Europejski

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli, fot. Alexis Haulot, © European Union 2021, Source : European Parliament.

Parlament Europejski zatwierdził dziś (9 czerwca) unijne cyfrowe certyfikaty szczepień. Mają one obowiązywać od 1 lipca 2021 roku przez 12 miesięcy. Zadaniem certyfikatów będzie ułatwienie swobodnego podróżowania i przyczynienie się do stopniowego i skoordynowanego znoszenia restrykcji w krajach członkowskich Wspólnoty.

 

 

Na wtorkowym (8 czerwca) posiedzeniu plenarnym (wyniki głosowania ogłoszono w środę) Parlament przegłosował dwa rozporządzenia dotyczące wprowadzenia unijnych certyfikatów szczepień. Odnosiły się one wobec obywateli państw Unii – wyniki głosowania: 546 za, 93 przeciw, 51 wstrzymało się oraz obywateli państw trzecich – 553 za, 91 przeciw i 46 wstrzymało się).

W trakcie wczorajszej debaty europosłowie wyrażali ostrożny optymizm wobec oczekiwań oraz efektów wprowadzenia certyfikatów. Podkreślali, że rezultat w postaci przywrócenia swobody przemieszczania się ostatecznie zależy od konkretnych działań państw członkowskich w tej sprawie.

W trakcie dyskusji nie zabrakło głosów, że certyfikaty mają ułatwić podróżowanie dla obywateli państw UE, a nie stanowić ich konieczny warunek.

Przewodniczący Komisji Wolności Obywatelskich i sprawozdawca Juan Fernando López Aguilar (S&D) podkreślił, ze „Parlament nadał tempo przywracaniu swobody przemieszczania się i w pełni funkcjonalnego Schengen, podczas trwającej wciąż walki z pandemią”.

Europosłowie zakończyli już pracę nad przepisami dotyczącymi unijnych certyfikatów COVID. Tekst rozporządzeń musi teraz zostać zatwierdzony przez Radę i opublikowany w Dzienniku Urzędowym, aby mógł wejść w życie i zacząć obowiązywać od 1 lipca 2021 r.

The Union of hope and uncertainty? One year of the pandemic in the EU [INTERVIEW]

The latest Eurobarometer survey shows that a year into the pandemic, Europeans predominantly feel uncertainty, hope and, frustration.

Certyfikaty dostępne w całej UE od 1 lipca

Nazwane Zielonym Cyfrowym Certyfikatem zaświadczenia mają potwierdzać zaszczepienie szczepionką autoryzowaną przez Europejską Agencję Leków (EMA) i być automatycznie uznawane na obszarze całej UE.

Certyfikaty będą dostępne w formacie cyfrowym lub papierowym. Unijny certyfikat będzie funkcjonował jako kod QR oraz papierowy dokument. Ma zawierać tylko najważniejsze informacje – imię i nazwisko danej osoby oraz datę jej urodzenia. Autentyczność dokumentu będzie potwierdzana na lotniskach, w terminalach promowych czy na lądowych przejściach granicznych za pomocą specjalnego unijnego systemu komputerowego, którego testy jeszcze trwają.

Polska jest wśród siedmiu państw Unii Europejskiej, które zdecydowały się już stopniowo wydawać certyfikaty szczepionkowe. System informatyczny działa od 1 czerwca, ale w całej Unii będzie obowiązkowy wraz z początkiem lipca. Za miesiąc każdy kraj Unii oraz pozaunijnej części strefy Schengen będzie mieć obowiązek wydawania i uznawania certyfikatów.

Unijny certyfikat szczepionkowy już działa w Polsce. W całej UE od 1 lipca

Polska jest wśród siedmiu państw Unii Europejskiej, które zdecydowały się już stopniowo wydawać certyfikaty covidowe.

Jak będą działać?

Certyfikat w czasie kontroli będzie skanowany za pomocą specjalnej aplikacji – Unijny Certyfikat COVID. Aplikacja dostępna będzie do pobrania na platformach iOS oraz Android i umożliwi odczytanie danych z QR kodu, który znajduje się na certyfikacie.

Certyfikat otrzyma osoba, która otrzymała przynajmniej jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19 (kraje same decydują, czy wymagają pełnego zaszczepienia, czy tylko jednej dawki; w Polsce wymagane będzie pełne szczepienie). Certyfikaty otrzymają również osoby, które miały negatywny wynik testu na obecność koronawirusa oraz ozdrowieńcy.

W Polsce certyfikaty są już teraz dostępne do pobrania za pośrednictwem internetowego konta pacjenta (IKP). Osoby, które nie korzystają z IKP, mogą poprosić o certyfikat w punkcie szczepień, poradni lub pracowni, w której miały przeprowadzany test PCR. Każda placówka podłączona do informatycznego systemu poradni lekarskich (gabinet.gov.pl) będzie mogła wydać certyfikat w formie wydruku.

Głównym celem certyfikatów ma być ułatwienie podróży, ale w niektórych krajach Unii już trwają dyskusje, czy je wykorzystać również do odważniejszego „otwierania” imprez masowych.

Jest zgoda państw członkowskich na certyfikaty covidowe

Przywódcy państw członkowskich UE porozumieli się na szczycie w Brukseli co do wprowadzenia certyfikatów zaświadczających uzyskanie odporności na koronawirusa SARS-CoV-2. Mają one obowiązywać od 1 lipca.

 

Nazwane Zielonym Cyfrowym Certyfikatem zaświadczenia mają potwierdzać zaszczepienie szczepionką autoryzowaną przez Europejską Agencję Leków (EMA) …

 

 

Więcej informacji: 

Parlament daje zielone światło dla unijnych certyfikatów COVID