Ograniczniki prędkości w nowych autach w UE od 2022 r.?

źródło: PxHere (CC0 Public Domain)

źródło: PxHere (CC0 Public Domain)

Instytucje europejskie przyjęły wstępne stanowisko dotyczące przepisów nakazujących od 2022 r. obowiązkowe instalowanie w nowych samochodach systemów zwiększających bezpieczeństwo. Chodzi m.in. o systemy alarmowania o senności lub rozproszeniu uwagi kierowców, czujniki lub kamery cofania oraz ograniczniki prędkości.

 

Nowe obowiązkowe systemy mają w założeniu zwiększyć bezpieczeństwo zarówno kierowców, jak i pasażerów, a także pieszych i rowerzystów. Według danych KE w aż 90 proc. wypadków drogowych przyczyną jest bowiem błąd człowieka.

„Wizja Zero” bliższa realizacji?

Jak przekonywała komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP Elżbieta Bieńkowska, co roku w wypadkach drogowych w UE ginie ponad 25 tys. osób. Według danych policji, w samej Polsce w 2018 r. tylko z powodu niedostosowania prędkości do warunków na drodze życie straciło prawie 800 osób.

„Dzięki nowym zaawansowanym elementom bezpieczeństwa, które staną się obowiązkowe, możemy wywrzeć taki sam wpływ na bezpieczeństwo, jak przy wprowadzeniu po raz pierwszy pasów bezpieczeństwa. Wiele spośród tych nowych elementów już istnieje, zwłaszcza w pojazdach wyższej klasy. Teraz zwiększamy poziom bezpieczeństwa we wszystkich pojazdach i torujemy drogę dla opartej na sieci i zautomatyzowanej mobilności w przyszłości” – powiedziała Bieńkowska.

KE chce bowiem dzięki nowym rozwiązaniom stopniowo przyzwyczajać kierowców do coraz większego zautomatyzowania jazdy samochodem, a także do stopniowego przechodzenia na pojazdy autonomiczne. Gdyby na drogach pojawiło się kiedyś dużo samochodów automatycznych, które z założenia nie łamałyby przepisów drogowych, nie były niewyspane czy pod wpływem alkoholu, największym zagrożeniem na drogach według ekspertów pozostaliby właśnie narażeni na nieuwagę, zmęczenie czy po prostu nieodpowiedzialność żywi kierowcy.

Komisja liczy też na to, że zaproponowane przepisy pozwolą zrealizować tzw. Wizję Zero, czyli plan ograniczenia do 2050 r. niemal do zera liczby ofiar śmiertelnych oraz osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. Według analiz KE, wdrożenie od 2022 r. nowych przepisów pozwoli do 2038 r. ocalić życie 25 tys. osób oraz uniknąć poważnych obrażeń u kolejnych 140 tys. ludzi. Liczba ofiar śmiertelnych wypadków ma więc się zmniejszyć o ok. 20 proc.

Samochody autonomiczne na europejskich ulicach już w 2025?

Komisja Europejska planuje wesprzeć rozwój samochód autonomicznych (niepotrzebujących kierowcy). Konieczna będzie jednak zmiana wielu obowiązujących obecnie przepisów.

 

Komisja Europejska przyspiesza prace nad przygotowaniem Unii Europejskiej na epokę samochodów autonomicznych. Jest to jeden z elementów przygotowanej przez Komisję mapy drogowej rozwoju strategii …

Jakie systemy mają się stać obowiązkowe?

Wśród proponowanych przez KE rozwiązań znajduje się obowiązek instalowania w nowych samochodach osobowych, dostawczych, ciężarowych oraz autobusach systemu ostrzegającego dźwiękowo o senności lub rozproszeniu uwagi kierowcy (np. poprzez korzystanie ze smartfona podczas prowadzenia), kamer lub czujników ułatwiających cofanie pojazdu, rejestratora danych (tzw. czarna skrzynka samochodu) oraz ogranicznika prędkości wraz z systemem automatycznego hamowania awaryjnego.

Ten ostatni wymóg, czyli obowiązkowe zastosowanie Inteligentnego Dostosowania Prędkości (Inteligent Speed Assistance – ISA) budzi najwięcej kontrowersji wśród niektórych kierowców. Pojawiają się głosy, że utrudni to bezpieczne wyprzedzanie innych pojazdów, a także znacząco podniesie ceny nowych pojazdów. Ale KE przekonuje, że wiele z tych systemów już jest przez producentów instalowana jako rozwiązanie standardowe, a UE jedynie chce doprowadzić do tego, aby stało się to powszechne. Systemy zaś są przetestowane i w pełni sprawne.

Podobne zdania jest sprawozdawczyni Parlamentu Europejskiego w tej sprawie, członkini Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Róża Thun (PO, EPL). „Za pomocą tego rozporządzenia wprowadzimy zaawansowane systemy, które oferują użytkownikom samochodów pomoc, a nie tylko informacje. Inteligentne Dostosowanie Prędkości zapewni kierowcy informacje zwrotne, oparte na mapach i obserwacji znaków drogowych, ilekroć przekroczy on ograniczenie prędkości. To sprawi, że będziemy nie tylko bardziej bezpieczni, ale także kierowcy unikną mandatów za nadmierną prędkość” – przekonuje europosłanka.

KE proponuje także rozwiązania przeznaczone dla konkretnych rodzajów pojazdów. I tak w nowych samochodach osobowych i dostawczych obowiązkowo stosowane mają być systemu wspomagania dla utrzymywania pojazdu na pasie ruchu oraz zwiększone mają być wymogi testów uderzeniowych dla pasów bezpieczeństwa. W samochodach ciężarowych oraz autobusach zamontowane mają zostać natomiast dodatkowe rozwiązania zmniejszające powierzchnię tzw. martwych pól, co ma zwiększyć bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

Rozwiązania odnoszące się do ciężarówek są jednak przyjmowane sceptycznie przez część branży produkującej największe pojazdy. Europejskie stowarzyszenie producentów aut ACEA obawia się, że KE chce zostawić za mało czasu na pełne wdrożenie rozwiązań, co może odbić się na ich jakości. Przekonstruowanie kabin ciężarówek, które będą wyjeżdżać z fabryk na europejskie drogi może też według ACEA podnieść końcową cenę pojazdów.

Co dalej?

KE, PE oraz państwa członkowskie przyjęły już wstępne stanowisko w tej sprawie, co kończy pierwszy etap tzw. trilogu. Teraz jednak projekt rozporządzenia musi zostać formalnie zatwierdzony przez europosłów na posiedzeniu plenarnym, a potem finalnie zatwierdzony przez ministrów z państw członkowskich.

Jeśli tak się stanie jeszcze przed majowymi wyborami europejskimi, to nowe elementy bezpieczeństwa staną się obowiązkowe od 2022 r., z wyjątkiem bezpośredniej widoczności i systemu martwego pola w samochodach ciężarowych i autobusach oraz powiększonej strefy zabezpieczenia przed uderzeniem głową w samochodach osobowych i dostawczych. Staną się one obowiązkowe później ze względu na konieczne poważniejsze zmiany w projektach konstrukcyjnych pojazdów.

UE będzie mieć limity emisji CO2 przez samochody ciężarowe

Unijni ministrowie odpowiedzialni za sprawy środowiska osiągnęli porozumienie co do ustanowienia od 2025 r. ograniczeń w emisji dwutlenku węgla przez ciężarówki. Dotąd w UE nie było przepisów regulujących tę kwestię. Teraz projektem dyrektywy zajmie się PE.
 
Zebrani w Brukseli ministrowie uzgodnili, …