Mechanizm warunkowości: Europarlament pozwał Komisję Europejską

David Sassoli, Parlament Europejski, PE, przewodniczący

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli. / Fot. Marc Dossmann, © European Union 2019 - Source : European Parliament. https://multimedia.europarl.europa.eu/pl/meeting-of-ep-conference-of-presidents_20190704_EP-090425A_MDO_039_p?EU_CART_ID=450436398&ORDER_TIME=1619838772245#ssh

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli poinformował w piątek (29 października), że PE pozwał Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości UE za niestosowanie rozporządzenia w sprawie mechanizmu warunkowości w budżecie UE. Parlament zapowiedział podjęcie działań w lipcu br.

 

 

Powodem działań Parlamentu Europejskiego jest opieszałość – jak przekonuje przewodniczący David Sassoli – Komisji Europejskiej w sprawie stosowania nowego mechanizmu warunkowości, pozwalającego zamrozić wypłatę unijnych pieniędzy państwom nieprzestrzegającym rządów prawa.

Czym jest mechanizm praworządności?

Przyjęty w grudniu 2020 r. tzw. mechanizm warunkowości to narzędzie, służące ochronie funduszy UE przed ich ewentualnym niewłaściwym wykorzystaniem przez państwa członkowskie. Zakłada, że kraj, który nie przestrzega prawa UE mógłby zostać pozbawiony funduszy z budżetu Unii.

Za egzekwowanie mechanizmu odpowiedzialna jest Komisja Europejska, ale jak dotąd nie zaproponowano żadnych instrumentów do jego realizacji. Rządy Polski i Węgier domagają się bowiem uchylenia rozporządzenia w związku z czym 11 marca br. zaskarżyły przepisy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

KE ma zamiar odłożyć wdrożenie mechanizmu warunkowości do czasu decyzji TSUE w sprawie skargi Polski i Węgier – opinia rzecznika TSUE ma zostać ogłoszona 2 grudnia, natomiast wyrok na początku 2022 r. Mechanizmu warunkowości w Luksemburgu bronią Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska. Do sprawy włączyło się 10 krajów UE, które są po stronie mechanizmu.

„Nasze służby prawne wniosły skargę przeciwko Komisji Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości za niestosowanie (…) rozporządzenia w sprawie warunkowości. Oczekujemy, że Komisja Europejska będzie działać w sposób konsekwentny i sprosta temu, co wyraziła przewodnicząca Ursula von der Leyen podczas naszej ostatniej dyskusji plenarnej na ten temat. Słowa trzeba zamienić w czyny”, napisał w oświadczeniu szef PE David Sassoli.

Praworządność: Parlament Europejski krytykuje Komisję Europejską. Szykuje się do złożenia pozwu

Posłowie wzywają Komisję do sprawnego uruchomienia procedury, określonej w rozporządzeniu, dotyczącej warunkowości w zakresie praworządności

Parlament wywiera presję na Komisję

Parlament Europejski przyjął w czerwcu rezolucję ws. mechanizmu warunkowości. Skrytykowano w niej Komisję Europejską za brak uruchomienia procedury określonej w rozporządzeniu w sprawie warunkowości w „najbardziej oczywistych przypadkach naruszeń praworządności w UE”.

Za przyjęciem rezolucji zagłosowało 506 europosłów, przeciwko było 150, a 28 wstrzymało się od głosu.

Autorzy dokumentu, pod którym podpisały się wszystkie największe frakcje PE: Europejskiej Partii Ludowej (EPL), Socjalistów i Demokratów (S&D), Odnowić Europę (RE), Zielonych i Lewicy, wyrazili ubolewanie, że „Komisja Europejska nie odpowiedziała na wnioski Parlamentu do dnia 1 czerwca 2021 r. i nie uruchomiła procedury określonej w rozporządzeniu w sprawie warunkowości w najbardziej oczywistych przypadkach naruszeń praworządności w UE”.

W rezolucji napisano, że rozporządzenie dotyczące warunkowości w zakresie praworządności, które weszło w życie 1 stycznia 2021 r., dotyczy również środków przydzielonych za pośrednictwem unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy (główna część składowa unijnego Funduszu Odbudowy).

Posłowie podkreślają, że rośnie ryzyko dotyczące niewłaściwego wykorzystywania budżetu Unii w niektórych państwach członkowskich, przy pogarszającej się sytuacji dotyczącej praworządności i zobowiązują Przewodniczącego PE, aby najpóźniej w przeciągu dwóch tygodni, wezwał Komisję Europejską do „wypełnienia swoich zobowiązań”, wynikających z nowego rozporządzenia.

Parlament Europejski pozwie Komisję Europejską za niezastosowanie mechanizmu warunkowości

„Państwa członkowskie UE, które naruszają praworządność, nie powinny otrzymywać środków unijnych”, stwierdził szef Parlamentu Europejskiego David Sassoli.