Niemiecki minister proponuje odcięcie Węgier od unijnych funduszy. „Orban poszedł za daleko”

niemiecki-minister-horst-seehofer-ustawa-wegry-lgbt-mechanizm-warunkowosci-praworzadnosc-fundusze-ue-orban

Horst Seehofer stwierdził, że „musimy stawać w obronie europejskich wartości z determinacją". [eppofficial]

Niemiecki minister spraw wewnętrznych sugeruje, że należy uruchomić procedurę, której efektem będzie odcięcie Węgier od unijnych funduszy. Powodem jest węgierska ustawa przeciwko „promowaniu homoseksualizmu”, która zdaniem krytyków dyskryminuje społeczność LGBT.

 

„Wstrzymanie unijnego finansowania byłoby właściwym sygnałem odnośnie tego, jakie jest stanowisko Wspólnoty wobec ostatnio przyjętej na Węgrzech ustawy, dyskryminującej osoby LGBTQI”, powiedział niemiecki minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer w rozmowie z Augsburger Allgemeine.

Nowe węgierskie prawo zakazuje „przedstawiania i promowania” homoseksualizmu oraz tożsamości płciowej w szkołach, mediach i reklamach skierowanych do osób poniżej 18 r.ż.

Niemiecki polityk, zapytany o to czy UE powinna skorzystać z mechanizmu warunkowości, który wiąże wypłatę unijnych funduszy z przestrzeganiem praworządności, stwierdził, że „musimy stawać w obronie europejskich wartości z determinacją. Może to się odbywać na różne sposoby”.

„Myślę, że odcięcie od unijnych pieniędzy jest jednym ze sposobów na pokazanie, że nie stoimy bezczynnie”, dodał. 

Słowa Seehofera są pewnym zaskoczeniem ze strony konserwatywnego polityka niemieckiej CSU, siostrzanej partii CDU, który przez długi czas wspierał węgierskiego premiera w Europejskiej Partii Ludowej (EPL) w Parlamencie Europejskim.

Partia Fidesz Viktora Orbana opuściła EPL tej wiosny po latach nieporozumień w ramach frakcji.

Według Seehofera „Orban poszedł za daleko przyjmując tę ustawę. Ona narusza fundamentalne wartości Unii Europejskiej. Nie możemy i nie będziemy tego akceptować”.

Francja domaga się kroków wobec Węgier za ustawę przeciwko "promowaniu homoseksualizmu"

„Trudno jest wyjaśnić Francuzom, dlaczego Polska i Węgry korzystają z funduszy UE mimo lekceważenia unijnych wartości”, podkreślił francuski minister ds. europejskich Clément Beaune.

Komisja Europejska nie podziela zdania niemieckiego polityka

Niemniej jednak, powtarzając dotychczasowe uwagi rzeczników Komisji Europejskiej, komisarz ds. wartości i przejrzystości Vera Jourova powiedziała wczoraj, że nowe węgierskie regulacje „nie spowodują uruchomienia mechanizmu dotyczącego naruszania rządów prawa, ponieważ takie scenariusze nie są zawarte w rozporządzeniu”.

Komisja Europejska nie uważa, że przepisy dotyczące osób LGBTIQ wchodzą w zakres stosowania tego mechanizmu, który przewiduje środki w przypadkach, gdzie naruszanie praworządności „wpływa lub stwarza poważne zagrożenie dla należytego zarządzania finansami z budżetu UE lub ochrony finansowych interesów Unii w wystarczająco bezpośredni sposób”.