Heiko Maas optymistą ws. porozumienia z Polską i Węgrami. „Zatwierdzenie budżetu to kwestia dni”

Heiko Maas, Niemcy, MSZ

Szef niemieckiego MSZ Heiko Maas (na zdj.) wyraził nadzieję na szybkie przyjęcie budżetu, ale nie kosztem mechanizmu wiążącego unijne fundusze z praworządnością. / Zdjęcie: Twitter, @GermanyDiplo

Zdaniem szefa niemieckiej dyplomacji spór w sprawie wieloletniego budżetu UE i funduszu odbudowy „New Generation EU” rozwiąże się w najbliższym czasie. Maas wyklucza jednak możliwość odstąpienia od mechanizmu powiązania wypłaty unijnych środków z praworządnością.

 

„Znajdujemy się w ostatniej fazie negocjacji. Jak wszyscy wiemy, nie jest to łatwy proces”, powiedział Heiko Maas podczas Berlin Foreign Policy Forum w Fundacji Koerbera w Berlinie.

„Mam jednak absolutną pewność, że w ciągu najbliższych kilku dni będziemy w stanie podjąć decyzje dotyczące budżetu UE, a także funduszu odbudowy, więc będziemy w stanie uwolnić pieniądze”, zapewnił minister spraw zagranicznych Niemiec, odnosząc się do wartego łącznie 1,8 bln euro pakietu.

Minister zwrócił uwagę, że ze względu na recesję spowodowaną pandemią zarówno wieloletni budżet, jak i fundusz odbudowy, muszą zostać przyjęte jak najszybciej. Wyraził nadzieję, że dojdzie do tego jeszcze przed ostatnim w tym roku szczytem Rady Europejskiej, zaplanowanym na 10-11 grudnia.

72 proc. Polaków i Węgrów jest za powiązaniem unijnych funduszy z przestrzeganiem praworządności

Z badania przeprowadzonego na zlecenie Parlamentu Europejskiego wynika, że we wszystkich państwach członkowskich zdecydowana większość obywateli chce, aby wypłata unijnych funduszy była warunkowana przestrzeganiem praworządności i zasad demokracji.

 

Badanie pokazało, że w całej Unii Europejskiej aż 77 proc. ankietowanych zgadza się …

Polska i Węgry gotowe do kompromisu?

W ubiegły poniedziałek (16 listopada) Polska i Węgry zablokowały zatwierdzenie przez UE projektu wieloletnich ram finansowych oraz funduszu „Next Generation EU”, wypracowanego drogą kompromisu przez Radę Unii Europejskiej, reprezentowaną przez niemiecką prezydencję, oraz Parlament Europejski.

Przyczyną sprzeciwu, który spotkał się z ostrą reakcją w wielu europejskich stolicach, był mechanizm przewidujący uzależnienie wypłaty unijnych środków od przestrzegania praworządności. Maas liczy na konstruktywną postawę obu krajów. „Jestem optymistą, że każdy jest świadomy swojej odpowiedzialności i przyczyni się do tego, by znaleźć rozwiązanie sporu”, stwierdził.

Rządy Węgier i Polski zgodziły się co do tego, że nie zaaprobują porozumienia w sprawie budżetu, dopóki Unia Europejska nie zrezygnuje z pomysłu uzależnienia wypłaty środków od przestrzegania rządów prawa. Szef niemieckiego MSZ wykluczył w tej kwestii dalsze ustępstwa wobec krajów sprzeciwiających się takiemu powiązaniu. „Nie ma opcji, by jeszcze raz wyłączyć ten mechanizm z kompromisu”, oświadczył.

George Soros: Europa musi postawić się Polsce i Węgrom ws. budżetu

Filantrop wyjaśnia również, w jaki sposób pozostałe 25 państw UE może w razie konieczności ominąć polsko-węgierskie weto.

Opcja ostateczna: prowizorium

Jeśli kraje członkowskie UE nie osiągną porozumienia w sprawie pakietu budżetowego do końca bieżącego roku, od 2021 r. zamiast nowych wieloletnich ram finansowych będzie obowiązywało prowizorium budżetowe, a więc fundusze będą wypłacane w oparciu o zapisy przyjęte na rok 2020.

W odróżnieniu od wieloletniego budżetu i funduszu odbudowy, których przyjęcie wymaga jednomyślności, rozporządzenie wiążące unijne fundusze z praworządnością zostało zaaprobowane przez unijnych ambasadorów większością kwalifikowaną. Oznacza to, że mimo polsko-węgierskiego oporu wobec tego mechanizmu wejdzie on w życie z dniem 1 stycznia przyszłego roku.