Motoryzacja: Komisja Europejska zatwierdza miliardy euro dla przemysłu bateryjnego

Rynek energetyczny, baterie, zielony ład

Jak informuje Komisja Europejska projekt „Innowacje w europejskim sektorze baterii" (IPCEI) przygotowały i zgłosiły następujące państwa: Austria, Belgia, Chorwacja, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Włochy, Polska, Słowacja, Hiszpania i Szwecja. Przeznaczą one w nadchodzących latach 2,9 mld euro. / Baterie. Źródło: flickr.com

Komisja Europejska zgodziła się na pomoc publiczną dla firm zajmujących się produkcją akumulatorów aut na prąd. Bruksela zatwierdziła 2,9 mld euro pomocy publicznej od 12 państw członkowskich na drugi paneuropejski projekt w zakresie badań naukowych i innowacji. Unia chce umocnić pozycję lidera w dziedzinie produkcji akumulatorów, ogłosiła we wtorek (26 stycznia) Komisja Europejska.

 

 

Jak informuje Komisja Europejska projekt „Innowacje w europejskim sektorze baterii” (IPCEI) przygotowały i zgłosiły następujące państwa: Austria, Belgia, Chorwacja, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Włochy, Polska, Słowacja, Hiszpania i Szwecja. Przeznaczą one w nadchodzących latach 2,9 mld euro.

Oczekuje się, że finansowanie publiczne odblokuje dodatkowe 9 mld euro inwestycji sektora prywatnego, tj. kwotę ponad trzykrotnie wyższą niż wyniesie pomoc państwa. i może potencjalnie stworzyć 18 tys. nowych miejsc pracy, ogłosił we wtorek wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maros Šefčovič.

Odpowiadająca za politykę konkurencji Margrethe Vestager powiedziała, że ​​”projekt jest przykładem tego, jak polityka konkurencji idzie w parze z innowacjami i konkurencyjnością, umożliwiając wprowadzanie przełomowych innowacji przy jednoczesnym zapewnieniu, by ograniczone zasoby publiczne były wykorzystywane do przyciągania inwestycji prywatnych, a zakłócenia konkurencji zostały zminimalizowane.

„W przypadku tych ogromnych wyzwań związanych z innowacjami w gospodarce europejskiej ryzyko może być zbyt duże, aby tylko jedno państwo członkowskie lub jedna firma mogła je podjąć samodzielnie. Dlatego sensowne jest, aby rządy europejskie wspólnie wspierały przemysł w opracowywaniu bardziej innowacyjnych i zrównoważonych baterii”, dodała.

Projekt, który opiera się na pracach zapoczątkowanego w 2017 r. „Europejskiego sojuszu na rzecz akumulatorów”, ma na celu wprowadzenie większej innowacyjności w sektorze poprzez np. wyeliminowanie kobaltu i grafitu w produkcji akumulatorów oraz rozwój technologii akumulatorów litowo-jonowych. W ramach projektu przeanalizowane zostaną również sposoby uczynienia recyklingu i utylizacji baterii bardziej ekologicznymi.

Wśród 42 firm biorących udział w projekcie znalazły się firmy takie jak BMW i Fiat. Do programu mogła dołączyć każda firma obecna w Europie, w tym amerykańska Tesla, która buduje ogromną fabrykę pod Berlinem.

Długofalowym celem UE jest uczynienie Wspólnoty „strategicznie autonomicznej” w całym łańcuchu dostaw baterii, co oznacza zerwanie z zależnością Europy od azjatyckich i amerykańskich producentów ogniw.

Już teraz rozpoczęto projekty wydobywcze w UE i krajach sąsiednich w celu gromadzenia niezbędnych surowców do produkcji baterii, takich jak lit. Zdaniem Šefčoviča osiągnięcie większej autonomii zapewni Europie możliwość wyznaczania poziomów jakości i utrzymywania dążenia do zrównoważonego rozwoju.

Zwiększenie produkcji akumulatorów do pojazdów elektrycznych odgrywa kluczową rolę w osiągnięciu celu Europejskiego Zielonego Ładu, jakim jest zmniejszenie emisji z transportu o 90 proc. do 2050 r. UE powinna produkować wystarczającą ilość baterii, aby zasilić co najmniej sześć milionów samochodów elektrycznych każdego roku do 2025 r., powiedział Šefčovič.

Komisja na razie nie ujawniła, jakiej wysokości dopłat mogą spodziewać się firmy z projektu „European Battery Innovation”. Polska, w ramach wspólnego projektu z Niemcami, ma przyznać pomoc publiczną dla spółek niemieckiej firmy SGL Carbon, specjalizującej się w produkcji materiałów z grafitu i kompozytów.

W grudniu 2019 r. KE zaakceptowała pomoc publiczną na akumulatory aut na prąd. Wtedy na przyznanie pomocy wartej 3,2 mld euro dla 17 przedsiębiorstw zgodę dostało siedem państw UE, w tym Polska. Nasz kraj otrzymał 240 mln euro pomocy i była to czwarta co do wielkości zaakceptowana kwota.

Polska jest największym eksporterem akumulatorów litowo-jonowych dla pojazdów elektronicznych w Unii Europejskiej.

Europa pojedzie na polskich bateriach litowo-jonowych?

Baterie litowo-jonowe dla pojazdów elektrycznych stały się jedną ze specjalności polskiego eksportu.