Merkel, Sassoli i von der Leyen apelują do państw o szybkie przyjęcie budżetu. Przypominają o pandemii

David Sassoli i Angela Merkel

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli i kanclerz Niemiec Angela Merkel [Twitter, @EP_President]

Kanclerz Niemiec, kraju sprawującego obecnie prezydencję w Radzie UE, a także przewodniczący Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej wezwali do jak najszybszego formalnego zatwierdzenia porozumienia w sprawie wieloletniego budżetu UE oraz Funduszu Odbudowy „Next Generation EU”.

 

Kanclerz Angela Merkel, szef Parlamentu Europejskiego David Sassoli oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen spotkali się wczoraj (11 listopada) w trybie wideokonferencji, aby omówić zatwierdzenie przez Parlament, Radę UE i KE umowy w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych 2021-2027 oraz nowego unijnego Funduszu Odbudowy, instrumentu służącego głównie naprawie skutków gospodarczych pandemii koronawirusa.

Szefowa niemieckiego rządu oraz przewodniczący Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej „z zadowoleniem przyjęli porozumienie osiągnięte wczoraj przez instytucje w rozmowach trójstronnych, a także porozumienie z zeszłego tygodnia w sprawie mechanizmu monitorowania praworządności” – napisano w komunikacie Komisji.

Praworządność: Unijny budżet przekazany do zatwierdzenia państwom UE. Co zrobią Polska i Węgry?

Niemiecka prezydencja w Radzie UE apeluje do państw członkowskich o szybkie zatwierdzenie umowy.

Sassoli, Merkel i von der Leyen: szybkie uchwalenie budżetu koniecznością

Troje polityków zaznaczyło, że obecnie absolutnym priorytetem jest finalizacja wszystkich  kroków potrzebnych do tego, by nowy wieloletni budżet i Fundusz Odbudowy mogły być wdrażane od 1 stycznia 2021 r.

Wezwali także Parlament i Radę UE do jak najszybszego formalnego zatwierdzenia porozumień osiągniętych we wtorek i w ubiegłym tygodniu. „Otworzy to drogę do przyjęcia wszystkich niezbędnych aktów prawnych i ratyfikacji na szczeblu krajowym tam, gdzie jest to wymagane”, stwierdzono w komunikacie.

Niemiecka kanclerz oraz szefowie Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego podkreślili, że trwająca pandemia i trudna sytuacja epidemiologiczna stwarzają potrzebę szybkich, skoordynowanych i zdecydowanych kroków ze strony Unii Europejskiej. „Wejście w życie Wieloletnich Ram Finansowych i funduszu „Next Generation EU” jest koniecznym warunkiem pomyślnego wyjścia z kryzysu, zarówno zdrowotnego, jak i gospodarczego, gdyż zapewni ono środki z budżetu na sfinansowanie niezbędnych działań i programów”, napisano.

Merkel, von der Leyen i Sassoli zapowiedzieli, że przez najbliższe tygodnie pozostaną w bliskim kontakcie, by kontrolować postępy w procesie zatwierdzania budżetu.

Rada UE i Parlament Europejski osiągnęły porozumienie co do budżetu

Przedwczoraj (10 listopada) Rada UE, reprezentowana przez niemiecką prezydencję, i Parlament Europejski osiągnęły porozumienie w sprawie nowych wieloletnich ram finansowych UE i Funduszu Odbudowy „Next Generation EU” wraz z mechanizmem monitorowania praworządności. Umowa zostanie teraz przedłożona do zatwierdzenia państwom członkowskim.

Stały przedstawiciel Niemiec przy UE Michael Strauss zaapelował do państw o zrozumienie dla pilnego charakteru wdrożenia pakietu i w związku z tym nie opóźnianie jego zatwierdzenia. „Pilnie potrzebujemy Funduszu Odbudowy, aby złagodzić konsekwencje gospodarcze pandemii koronawirusa”, zaznaczył.

„Mam nadzieję, że wszyscy to rozumieją i pomogą teraz utorować drogę do szybkiej akceptacji budżetu UE i Funduszu Odbudowy – nie potrzebujemy nowych przeszkód i kolejnych opóźnień w tym zakresie”, wezwał.

Francuski europarlamentarzysta zaczyna strajk głodowy. Przyczyną kształt unijnego budżetu

Członek komisji PE ds. budżetu sprzeciwia się cięciom w finansowaniu kluczowych dla UE programów.

Polska lub Węgry zawetują budżet?

PE i Rada będą starały się teraz uniknąć sytuacji, w której jedno lub więcej państw użyje weta wobec postanowień umowy, co doprowadzi do znaczącej zwłoki w przyjęciu budżetu. W tej kwestii wskazuje się przede wszystkim na Węgry i Polskę, czyli kraje opierające się  się bowiem silnemu powiązaniu budżetu z monitorowaniem praworządności.

Według doniesień medialnych gotowy do zawetowania wieloletniego budżetu i Funduszu Odbudowy jest węgierski premier Viktor Orbán. W ostatnich dniach wysłał on Merkel i von der Leyen list, w którym zagroził zablokowaniem obu instrumentów, jeśli będą one zawierały mechanizm powiązania wypłaty środków z unijnego budżetu z praworządnością.

Również polski premier Mateusz Morawiecki w ubiegłym tygodniu zapowiedział, że Polska zawetuje pakiet, jeśli nie będzie satysfakcjonującego Warszawę porozumienia w sprawie powiązania tzw. praworządności z budżetem UE.

Praworządność: Węgry i Polska zawetują unijny budżet?

Jeszcze do niedawna premierzy Morawiecki i Orban przekonywali, że udało im się „zablokować arbitralne mechanizmy polityczne dot. ograniczania budżetu”.

Na czym ma polegać mechanizm kontroli praworządności?

Porozumienie między Parlamentem Europejskim i Radą UE w sprawie powiązania praworządności z budżetem UE zakłada, że Komisja Europejska będzie mogła uruchomić mechanizm prowadzący do zamrożenia środków, np. przy zagrożeniu dla niezależności sądownictwa. Decyzje w tej sprawie będą jednak podejmować państwa członkowskie większością kwalifikowaną.