Macron: Unia Europejska potrzebuje reform

Prezydent Francji Emmanuel Macron, źródło: en.kremlin.ru

Prezydent Francji Emmanuel Macron, źródło: en.kremlin.ru

We wtorek w czterdziestu regionalnych dziennikach francuskich ukazał się wywiad z Emmanuelem Macronem. Prezydent Francji zachęca obywateli do głosowania w nadchodzących wyborach europejskich i sugeruje, by pokazać czerwoną kartkę Marine Le Pen i kierowanej przez nią nacjonalistycznej partii Zjednoczenie Narodowe.

 

 

Unia w obliczu zagrożenia egzystencjalnego

Na pięć dni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego Emmanuel Macron podkreślił, przed jak ważnym wyborem stoją obecnie Europejczycy. Wskazał na niebezpieczeństwo, jakie zagraża jedności UE ze strony nacjonalistów. „To są wrogowie Europy, którzy nie wierzą w jej przyszłość i chcą ją podzielić” – powiedział. Oskarżył również francuskich nacjonalistów o bycie „w zmowie z zagranicznymi interesami”, które mają na celu demontaż europejskiej wspólnoty.

Francja: Ważą się losy ruchu "żółtych kamizelek" i prezydenta Macrona

Emmanuel Macron ogłosił tuzin decyzji i propozycji opartych na wnioskach wysnutych z trwających od listopada protestów społecznych i z zainicjowanej przez władze „wielkiej debaty narodowej”. Sondaże wskazują, że większości Francuzów nie przekonał, ale rebeliancki ruch „żółtych kamizelek” wyraźnie słabnie. Zapowiada …

Prezydent Francji uzasadniał swoje zaangażowanie w kampanię europejską, mówiąc, że w obecnej sytuacji nie może pozostać bezczynnym „widzem”, ale musi także wejść w rolę „aktora”. „Unia stoi w obliczu zagrożenia egzystencjalnego, a ja jako głowa europejskiego państwa mam obowiązek, aby nie dopuścić do jej rozpadu” – powiedział. Zaznaczył również, że projekt polityczny, który pragnie realizować we Francji nie ma szans powodzenia, jeśli nie będzie „towarzyszyć mu projekt europejski i odnowiona Europa”.

Europa potrzebuje odnowy

W udzielonym wywiadzie prezydent Macron po raz kolejny wskazał na potrzebę przeprowadzenia reform w UE. Zapytany o to, czym w pierwszej kolejności powinien się zająć nowo wybrany Parlament Europejski, odpowiedział: „konwencją, mającą na celu odnowę Europy”. „Stojący na czele państw i rządów, wraz z nowymi liderami w Parlamencie Europejskim, a także przy udziale zwykłych obywateli powinni zastanowić się nad nową strategią europejską na najbliższe 5 lat, włączając w to konieczność renegocjacji istniejących traktatów i porozumień” – dodał.

Prezydent Francji od dłuższego czasu zwraca uwagę na konieczność podjęcia działań na rzecz poprawy funkcjonowania Unii. W marcu br. w rozesłanym do wszystkich państw członkowskich manifeście politycznym wzywał do „europejskiego odrodzenia”. Wielokrotnie zachęcał też, aby do rozmów o przyszłości UE włączyć zwykłych obywateli, którzy swoje propozycje i wnioski zgłaszać mogliby na organizowanych w tym celu konwentach obywatelskich.

Emmanuel Macron mówi o zmniejszeniu strefy Schengen

Wraca temat relokacji uchodźców na terenie Unii Europejskiej. Jak podaje RMF24.pl, francuski prezydent Emmanuel Macron stwierdził, że strefa Schengen mogłaby być mniejsza – bez państw, które nie chcą wziąć odpowiedzialności za przybyłych do Europy uchodźców i nie zgadzają się na …

Ochrona środowiska wspólnym celem Europy

Wśród poruszonych kwestii, Macron zwrócił także uwagę na konieczność przeciwdziałania zanieczyszczeniom środowiska. Zapowiedział, że jego celem jest wprowadzenie „wspólnego europejskiego podatku od korzystania z ropy naftowej”, w drodze negocjacji międzynarodowych. Prezydent Francji chciałby również opodatkować produkujące najwięcej zanieczyszczeń przedsiębiorstwa europejskie oraz wprowadzić podatek od emisji węgla. „Jeśli nic nie zrobimy w tej dziedzinie, historia nas z tego rozliczy” – powiedział Macron. „Bardzo wiele dowiedziałem się na ten temat, słuchając ostatnio europejskiej młodzieży, która jest bardzo świadoma rosnących zagrożeń ekologicznych” – dodał.

Przywołał również ponownie swój pomysł stworzenia Europejskiego Banku Klimatycznego, który zakłada utworzenie wspólnych europejskich funduszy na ochronę środowiska.