Łukaszenka za porozumieniem wizowym z UE

Flagi Białorusi i Unii Europejskiej. / Zdjęcie via twitter @BelarusMFA

Potwierdziły się informacje sprzed miesiąca. Porozumienie wizowe między Unią Europejską a Białorusią jest na ostatniej prostej. Swój podpis pod stosownym dokumentem złożył prezydent Aleksandr Łukaszenka.

 

 

Negocjacje między Wspólnotą a Mińskiem trwają od kilku lat, jednak to w ostatnich miesiącach przezwyciężono najtrudniejsze przeszkody. Akceptacja umowy przez prezydenta Aleksandra Łukaszenkę następuje w trudnej dla kraju sytuacji związanej z naciskami Rosji odnośnie zacieśnienia wzajemnej współpracy. To m.in. dlatego w ostatnich miesiącach doszło do uregulowania stosunków dyplomatycznych z USA, otwarcia się na turystów z zagranicy, zacieśnienia współpracy z Chinami a teraz do finalizacji umowy wizowej z UE. Białoruś nieco bardziej aktywnie niż w ostatnich latach próbuje zachować równowagę, by zbyt mocno nie popaść w zależność od Kremla.

Wizowy przełom Mińska z Brukselą?

Coraz bliżej porozumienia w sprawie ułatwień wizowych między Unią Europejską a Białorusią. Do podpisania stosownej umowy może dojść jeszcze jesienią. Tymczasem Mińsk już teraz zapowiada powiększenie strefy bezwizowej z myślą o przyciągnięciu turystów i inwestorów. Ułatwienia mają dotyczyć obywateli z …

Niezbędne procedury

Aleksandr Łukaszenka zapewnił, że Białoruś spełnia wszystkie procedury, dlatego „biorąc pod uwagę” interes obywateli prezydent zdecydował się parafować porozumienie wizowe z UE. „Obecnie czekamy na sygnał europejskich partnerów o zakończeniu niezbędnych procedur leżących po ich stronie. Następnie określimy sposoby podpisania stosownych umów” – powiedział rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Anatol Hłaz.

Teraz piłka leży po stronie UE. Nic nie wskazuje na to, by umowa miała nie zostać ratyfikowana. Dokument w pierwszej kolejności musi przejść przez Parlament Europejski i Radę Europejską, a następnie Rada UE jest zobowiązana do podjęcia decyzji kwalifikowaną większością głosów. Kolejnym krokiem jest ratyfikowanie umowy przez parlament Białorusi. Na koniec Bruksela i Mińsk będą mogły złożyć podpisy.

Ćwierć wieku Łukaszenki u władzy. Jaka przyszłość przed Białorusią?

Aleksandr Łukaszenka jest najdłużej sprawującym obecnie władzę przywódcą w Europie. Mińsk prowadzi rozmowy z Unią Europejską i pożycza pieniądze od Chin, ale 25-lecie prezydenta może zostać „uświetnione” przez ściślejszą integrację z Rosją w ramach „Państwa Związkowego”.
 

 

Kilkanaście dni temu minęło ćwierć …

Ułatwienia

Po wejściu w życie ułatwień wizowych obywatele Białorusi zapłacą o 25 euro mniej za wjazd do strefy Schengen. Nowa cena będzie wynosiła 35 euro. Łatwiej będzie o uzyskanie wizy. Białoruscy urzędnicy mają nadzieję, że nowe zasady wejdą w życie przed aktualizacją przepisów wizowych Schengen, przewidujących podwyższenie opłaty z 60 euro do 80 euro. Białoruś jest jednym z niewielu państw europejskich, które wciąż potrzebują wizy Schengen. Negocjacje między UE a Mińskiem trwały od stycznia 2014 r.

Białoruskie MSZ informuje tymczasem, że ułatwienia obejmą także obywateli UE, dla których wydłuży się możliwy pobyt na Białorusi z 90 do 180 dni. Cena wizy ma być utrzymana na tym samym poziomie jak dla Białorusinów, jednak porozumienie przewiduje wiele możliwości uzyskania bezpłatnych wiz.

Łukaszenka: Białoruś nie wejdzie w skład Rosji

Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka zapewnił wczoraj, że jego kraj nie wejdzie w skład Rosji. Zapowiedział za to dalszą realizację rosyjsko-białoruskiej umowy o państwie związkowym. 

Otwarta Białoruś

Zmiana w polityce wizowej Białorusi jest faktem a porozumienie ze Wspólnotą następuje po ułatwieniach przygotowanych dla obywateli blisko 80 państw świata, w tym m.in. USA, Japonii i Brazylii. O ułatwieniach poinformował w ubiegłym miesiącu białoruski premier Siergiej Rumas. Plan zakłada rozszerzenie strefy bezwizowej obejmującej dotychczas obwody brzeski i grodzieński. Po zmianach zostanie ona powiększona oraz wydłuży się czas, w którym będzie można przebywać bez wizy, z 10 do 15 dni. Odpowiedni dekret został już podpisany 2 sierpnia przez prezydenta Aleksandra Łukaszenkę.

Z Mołdawii na Białoruś: Amerykańskie interesy w Europie Wschodniej

Przez Ukrainę i Mołdawię na Białoruś. Doradca prezydenta Trumpa, John Bolton, odbywa tournée po Europie Wschodniej. Wsparcie nowego rządu w Kiszyniowie oraz rozmowy z prezydentem Łukaszenką. Jakie cele mają USA w państwach bliskiego sąsiedztwa Rosji?
 

 

Amerykański doradca ds. bezpieczeństwa narodowego, John Bolton, …