Kto zostanie Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich?

Emily O'Reilly, Europejski Rzecznik Praw Obywatela / Zdjęcie via twitter @EU_EESC

Pięcioro kandydatów, w tym sprawująca obecnie funkcję Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich Irlandka Emily O’Reilly, ubiega się o nominację na następną pięcioletnią kadencję. Werdykt najprawdopodobniej poznamy w grudniu.

 

 

Parlament Europejski na początku każdej nowej kadencji wybiera unijnego ombudsmana, którego kadencja trwa pięć lat. Rolą Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich jest rozpatrywanie skarg obywateli państw członkowskich UE w przypadku nieprawidłowości w unijnych instytucjach.

Ludzie wciąż giną za prawa człowieka, choć mamy XXI wiek – WYWIAD

„Wybór laureata tegorocznej Nagrody Sacharowa jest naprawdę bardzo trudny, ponieważ wszyscy nominowani ryzykują swoją wolność, często też życie”, mówi Marie Arena* w rozmowie z EURACTIV.pl tuż przed ogłoszeniem wyników tegorocznej nagrody Parlamentu Europejskiego.

 

Karolina Zbytniewska, EURACTIV.pl: Sytuacja praw człowieka na świecie …

Kandydaci

O funkcję rzecznika ubiega się pięciu kandydatów z pięciu państw członkowskich UE. Wśród nich jest obecna rzeczniczka Emily O’Reilly. Irlandka sprawuje tę funkcję od lipca 2013 r. W grudniu 2014 r. została wybrana na pełną pięcioletnią kadencję. O’Reilly była pierwszą kobietą wybraną na stanowisko rzecznika w Irlandii. Posiada bogate doświadczenie w administracji państwowej. Wcześniej zdobyła uznanie jako dziennikarka, która nie bała się podejmować trudnych tematów. A tych w Irlandii nie brakowało m.in. ze względu na trudne relacje z sąsiednią Irlandią Północną. Emily O’Reilly relacjonowała m.in. przebieg rozmów pokojowych zakończonych Porozumieniem Wielkopiątkowym.

Podczas swojej kadencji Irlandka usiłowała doprowadzić do większej przejrzystości unijnych instytucji. A sprawa ta – jak sama przekonywała podczas niedawnej rozmowy z brukselską redakcją EURACTIV – wciąż jest nie zakończona. 

Pozostali kandydaci to Giuseppe Fortunato, obecny Rzecznik włoskiej Kampanii, Estonka Julia Laffranque, sędzia w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu, Łotysz Nils Muižnieks, były komisarz Rady Europy ds. Praw Człowieka, oraz Szwedka Cecilia Wikström – europarlamentarzystka z 10-letnim stażem należąca do „Odnówmy Europę” (w przeszłości Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy – ALDE). 

PE: Nagroda Sacharowa dla Ujgura Ilhama Tohtiego

Laureatem tegorocznej Nagrody Sacharowa za wolność myśli został Ilham Tohti. Decyzję 24 października 2019 r. ogłosił przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli.

Mechanizm wyboru

Piątka kandydatów, by znaleźć się wśród pretendentów musiała – poza posiadaniem niezbędnego doświadczenia zawodowego – zdobyć poparcie co najmniej 40 europarlamentarzystów z co najmniej dwóch krajów UE. Podobnie jak w przypadku kandydatów na unijnych komisarzy, pretendenci zostaną przesłuchani przez właściwą komisję Parlamentu Europejskiego.

Przesłuchania, podczas których kandydaci zaprezentują swoje priorytety, zaplanowano na 3 grudnia br. Następnie PE podczas sesji plenarnej w tajnym głosowaniu wybierze nowego unijnego ombudsmana. Do głosowania dojdzie najprawdopodobniej jeszcze w tym roku. W Komisji Petycji PE – czuwającej nad procedurą wyboru – zasiada 34 europarlamentarzystów. Jej członkami są Ryszard Czarnecki (PiS/Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy – EKR), oraz Kosma Złotowski (PiS/EKR). Komisja Petycji sprawdza czy kandydatury zgłoszone na to stanowisko są dopuszczalne z formalnego punktu widzenia, a także czy spełniają wymagane kryteria, np. gwarancji niezależności.

Pokojowy Nobel dla Afryki

Abiy Ahmed Ali został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla za 2019 r. Nagroda dla premiera Etiopii to przede wszystkim uznanie jego zasług w procesie pojednania z Erytreą – twierdzi Jędrzej Czerep z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

 

 

Komitet Noblowski przyznał nagrodę Abiy Ahmedowi …

Kompetencje rzecznika

Czym właściwie zajmuje się unijny ombudsman? Najważniejszym zadaniem jest prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących nieprawidłowości i złego administrowania w instytucjach i organach UE, w tym braku przejrzystości procedur i odmowy dostępu do informacji lub dokumentów.

Dlatego jeśli obywatel państwa członkowskiego uzna, że unijne instytucje popełniły błąd lub złamały obowiązujące przepisy, może zwrócić się właśnie do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie sprawy. Unijny ombudsman z urzędu zajmuje się tymi sprawami. Może wyjaśnić zarzuty dotyczące nieuczciwego traktowania, dyskryminacji, nadużycia władzy, czy niedopełnienia odpowiednich procedur.

W przypadku braku polubownego rozwiązania problemu, rzecznik może skierować sprawę do PE, który – w razie konieczności – jest zobligowany do odpowiednich działań politycznych.

Na pierwszego rzecznika powołano w 1995 r. Jacoba Södermana. W styczniu 2003 r. zastąpił go Nikiforos Diamandouros, po czym od 2013 r. funkcję sprawuje Emily O’Reilly.

Polska nisko w unijnym rankingu równości płci

Po niedawnych wyborach w Polsce wzrosła reprezentacja kobiet w parlamencie; jednocześnie pod względem równouprawnienia w Unii Europejskiej Polki wciąż znajdują się w gorszej sytuacji niż mężczyźni.

 

 

Niedzielne (13 października) wybory parlamentarne w Polsce zbiegły się z publikacją raportu Europejskiego Instytutu ds. …