Koronawirus: Unijny PKB z największym spadkiem w historii. Polska w połowie stawki

Około dwóch trzecich respondentów (69 proc.) jest zdania, że UE powinna mieć większe kompetencje, aby radzić sobie z takimi kryzysami jak pandemia koronawirusa.

Około dwóch trzecich respondentów (69 proc.) jest zdania, że UE powinna mieć większe kompetencje, aby radzić sobie z takimi kryzysami jak pandemia koronawirusa. / Zdjęcie via flickr.com @ Global Panorama / Licencja (CC BY-SA 2.0)

PKB w strefie euro spadł w drugim kwartale tego roku o 11,8 proc., a w całej UE – 11,4 proc. Natomiast zatrudnienie w strefie euro było mniejsze o 2,9 proc., a w całej UE – o 2,7 proc. – podał wczoraj Eurostat. Polska z PKB pomniejszonym o 8,9 proc. lokuje się mniej więcej w połowie stawki.

 

Europejski Urząd Statystyczny konstatuje w opublikowanym we wtorek (8 września) komunikacie, że to największe załamanie w historii prowadzonych od 1995 roku pomiarów.

Najbardziej ucierpiała Hiszpania

Największy spadek Produktu Krajowego Brutto w drugim kwartale (kwartał do kwartału) tego roku odnotowała Hiszpania. W porównaniu bowiem z pierwszymi trzema miesiącami tego roku jej gospodarka zmniejszyła się aż o 18,5 proc. Mniejsze spadki PKB odnotowały: Chorwacja (-14,9 proc.); Węgry (-14,5 proc.); Grecja (-14 proc.); Portugalia (-13,9 proc.) oraz Francja (-13,8 proc.).

Koronawirus: Rekordowy spadek PKB Hiszpanii

Pandemia koronawirusa odbiła się na sytuacji gospodarczej Hiszpanii, znajdując potwierdzenie w rekordowym spadku PKB tego kraju w I kwartale 2020 r.

Najmniejszy spadek PKB odnotowała Finlandia

Pandemia koronawirusa i związanie z nią restrykcje najmniej dotknęła Finlandię, gdzie załamanie w drugim kwartale tego roku było najmniejsze: odnotowała jedynie 4,5 procentowy spadek PKB. Dobrze poradziły sobie Litwa 5,5 proc. i Estonia 5,6 proc., a następne w kolejności okazały się Irlandia (-6,1 proc.), Łotwa (-6,5 proc.) i Dania (-6,9 proc.).

Polska w połowie stawki

Polska, której PKB zmalał wg Eurostatu o 8,9 proc. PKB (czyli z wynikiem wyraźnie lepszym od unijnej średniej), znalazła się w okolicy połowy stawki – między Słowenią, którą poprzedzają Niemcy z 10-procentowym spadkiem, a Czechami i Holandią, które z kryzysem poradziły sobie nieco lepiej (oba kraje odnotowały spadek nieco ponad 8-procentowy).

Polska: PKB w II kwartale spadło o prawie 9%

W drugim kwartale 2020 r. polska gospodarka zmniejszyła się o 8,9 proc. w stosunku do pierwszego kwartału. Jak wypada Polska na tle Europy?

 

W piątek (14 sierpnia) Główny Urząd Statystyczny przedstawił wstępny raport dotyczący sytuacji w polskiej gospodarce w drugim …

Podobnie sytuację polskiego PKB przedstawia Główny Urząd Statystyczny. Z jego danych opublikowanych w zeszły poniedziałek (31 sierpnia) wynika bowiem, że PKB naszego kraju w drugim kwartale tego roku jest mniejszy o 8,2 proc. w ujęciu rocznym i 8,9 kwartał do kwartału. Wpływ na to miały przede wszystkim konsumpcja i inwestycje, które zanotowały dwucyfrowe spadki. GUS  podkreślił, że wstępny szacunek PKB za drugi kwartał tego roku uwzględnia zarówno konsekwencje pandemii koronawirusa, jak i wprowadzenie rządowych środków przeciwdziałających skutkom epidemii COVID-19.

W Polsce i tak nie najgorzej

“Wydaje się, że tutaj gospodarka nie ucierpiała tak bardzo, jak w wielu, wielu innych krajach Unii Europejskiej. To, że ucierpieć musiała, to jest jakby oczywiste” – zauważył prezes GUS Dominik Rozkrut. Zwrócił też uwagę, że największe spadki odnotowały główne składowe PKB: popyt konsumpcyjny i inwestycyjny.

“Popyt krajowy był realnie niższy o 9,5 proc., spożycie w sektorze gospodarstw domowych spadło o 10,9 proc. Podobny spadek odnotowały nakłady brutto na środki trwałe. W spożyciu sektora instytucji rządowej i samorządowej zanotowano wzrost o 4,8 proc.” – przekazał prezes GUS na konferencji prasowej.