Jakiej roli w świecie Europejczycy oczekują od UE?

Rosja, Unia Europejska, Borrell, Moskwa. Putin, Ławrow, klimat, Nord Stream2, Niemcy

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell w Parlamencie Europejskim. / Foto via Jan VAN DE VEL [© European Union 2021 - Source : EP]

Prowadzenie polityki zagranicznej z poszanowaniem praw człowieka, większa aktywność na arenie międzynarodowej, wzmocnienie autonomii strategicznej, nawiązywanie sojuszy, kontynuowanie rozszerzenia na Bałkany, a może uporządkowanie kwestii migracji. Europejczycy biorący udział w Konferencji na temat przyszłości Europy rozmawiali na temat roli UE w świecie w kolejnych latach.

 

Autonomia Unii Europejskiej, polityka zagraniczna czy kwestia obronności – to zaledwie kilka z aspektów, które zostały poruszone podczas Konferencji w sprawie Przyszłości Europy w Strasburgu.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy (CoFoE) została powołana w kwietniu br. W dniach 15-17 października w Strasburgu odbyło się ostatnie spotkanie w ramach pierwszej tury wydarzenia. Tematami przewodnimi była migracja oraz rola UE w świecie.

Dubravka Šuica, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, podczas rozpoczęcia Konferencji zaznaczyła, że debata jest wielojęzyczna i wielonarodowa, dzięki czemu obywatele mogą stanąć w centrum procesu decyzyjnego UE. „Dzięki Konferencji każdy Europejczyk ma możliwość zaangażowania się w rzeczywistą debatę europejską”, przyznała.

Głos ekspertów

W sesji plenarnej dotyczącej roli Unii Europejskiej w świecie wzięło udział pięciu ekspertów: Federica Mogherini, rektor Kolegium Europejskiego, w latach 2014-2019 wysoka przedstawiciel UE ds. polityki zagranicznej oraz bezpieczeństwa, Federiga Bindi, profesor Uniwersytetu w Rzymie, Elvire Fabry, pracownik naukowy w Instytucie Jacquesa Delorsa, dr Julian Voje oraz Elmar Brok, w przeszłości europarlamentarzysta, który przez wiele lat przewodniczył komisji spraw zagranicznych PE obecnie reprezentujący Monachijską Konferencję Bezpieczeństwa.

Federica Mogherini przypomniała, że UE jest głównym darczyńcą jeśli chodzi o pomoc humanitarną na świecie oraz partnerem handlowym wielu państw. „Nasi partnerzy mają w nas sojusznika, który jest niezwykle ważny w wielu obszarach”, dodała.

„Tylko współpraca na szczeblu europejskim jest w stanie stworzyć masę krytyczną”, powiedział Elmar Brok. Ekspert zaznaczył, że główne obszary, z którymi musi się mierzyć UE to m.in. zagrożenie terroryzmem oraz zmiany klimatu. „Te sprawy możemy rozwiązać tylko wspólnie”, dodał.

„Mamy moralny obowiązek by kontynuować proces rozszerzenia UE o kraje Bałkanów Zachodnich”, zaznaczyła Mogherini. Podczas sesji poruszono również kwestię autonomii Unii Europejskiej, polityki obronnej UE oraz stosunków Wspólnoty z Chinami, Rosją i Stanami Zjednoczonymi.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy: W jaki sposób można ulepszyć politykę zdrowotną w UE?

Trzeci panel obywatelski był dla Europejczyków okazją do podzielenia się ze sobą i ekspertami swoimi obawami, jak i pomysłami na ulepszenie polityki zdrowotnej UE.

Europejczycy o roli UE w świecie

Propozycje obywateli pogrupowano na sześć obszarów tematycznych: Polityka zagraniczna UE zgodna z wartościami europejskimi, Wzmocnienie kształtowania polityki zagranicznej, Wzmocnienie polityk handlowych, Kontynuowanie rozszerzenia, Polityka sąsiedztwa i stosunki zewnętrzne oraz Obronność.

„Myślę, że nierówności pomiędzy krajami sprawiają, że mniejsze państwa UE nie mają silnego głosu w polityce decyzyjnej Unii. To zdecydowanie powinno się zmienić”, zaznaczyła Pia z Francji.

Z kolei Kirsten uważa, że rola UE w świecie powinna być zdecydowanie większa: „Sądzę, że Unia powinna być gwarantem praw człowieka, by móc zapewnić je dla wszystkich, nie tylko Europejczyków”, podkreśliła w rozmowie z EURACTIV.pl Niemka.

Podobnego zdania jest Anna: „Powinniśmy chronić praw człowieka i utrzymania pokoju na całym świecie. Kolejnym wyzwaniem, przed którym stoi Unia są zmiany klimatyczne – w tym obszarze również musimy być światowym liderem”, dodała Szwedka.

„Również niekontrolowana migracja jest wielkim problemem, dlatego państwa UE powinny ukazać swoją solidarność w tym zakresie”, podsumowała uczestniczka Konferencji.

„UE w tym momencie powinna odgrywać znacznie ważniejszą rolę. Jest to istotne dla instytucji unijnych i obywateli Wspólnoty. Między innymi w Polsce, Niemczech czy Francji jest wiele do zrobienia w zakresie decyzyjności obywateli na szczeblu UE. W ostatnich latach sytuacja dramatycznie się zmieniła, Chiny i Rosja są coraz silniejszymi graczami na arenie międzynarodowej i myślę, że Unia Europejska powinna pójść ich śladem”, zaznaczył Andreas z Niemiec.

„Unia Europejska powinna być bardziej aktywna na poziomie międzynarodowym”, zauważył Thomas. „Powinniśmy chronić swoich wartości, jednocześnie zwracając uwagę na rosnąca pozycję takich graczy jak Chiny czy Stany Zjednoczone”, zaznaczył obywatel Finlandii, podkreślając jednocześnie potrzebę wspólnej polityki obronnej UE.

Z kolei Tony z Niemiec jest zdania, że Unia Europejska powinna skupić się głównie na polityce zagranicznej: „Jesteśmy wielką gospodarką, dlatego powinniśmy tworzyć trwałe sojusze międzynarodowe i wzmacniać te, które już mamy”, zaznacza.

„Uważam, że UE w niektórych kwestiach jest wystarczająco silna, jednak są obszary, takie jak obronność czy bezpieczeństwo wewnętrzne, którym powinno się przypisać większą rolę”, dodaje uczestnik Konferencji.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy: Obywatele zabierają głos w sprawie środowiska. "Musi nastąpić duża zmiana podejścia"

Zmiany klimatyczne i środowiskowe to obecnie jedne z największych zagrożeń, przed którymi stoi Europa

Ostatni panel w Strasburgu

W ramach CoFoE dotychczas odbyły się cztery panele. Pierwszy z nich został zatytułowany „Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczne, zatrudnienie / Edukacja, młodzież, kultura i sport / Transformacja cyfrowa”. Drugi dotyczył demokracji europejskiej oraz wartości, praworządności i bezpieczeństwa UE. Uczestnicy trzeciego panelu zajmowali się zmianami klimatu, środowiskiem oraz zdrowiem.

W każdym z dotychczasowych czterech paneli obywatelskich wzięło udział 200 obywateli, którzy zostali wybrani losowo – w każdym panelu wzięła udział taka sama liczba mężczyzn i kobiet, a także proporcjonalna reprezentacja Europejczyków z obszarów miejskich i wiejskich. Młodzież w wieku 16-25 lat stanowiła jedną trzecią uczestników.

Każdy z czterech paneli wyznaczy także 20 przedstawicieli, którzy wezmą udział w zgromadzeniu plenarnym Konferencji. Na jego forum, w którym udział wezmą także decydenci europejscy, przedstawione zostaną opracowane zalecenia, nad którymi pochylą się najważniejsze instytucje UE.

Obywatele mają również możliwość uczestniczenia w Konferencji za pomocą specjalnej platformy internetowej poświęconej inicjatywie, gdzie zarejestrowało się ponad 30 tys. użytkowników, przedstawiając 8,5 tys. pomysłów i zamieszczając prawie 15 tys. komentarzy.