O przyszłości Europy „bez żadnych tematów tabu”? Nowy etap dyskusji o zmianach w UE

konferencja-w-sprawie-przyszlosci-europy-cofoe-macron-francja-parlament-europejski-inicjatywa-przyszlosc-wielojezyczna-platforma-jezykowa-europejskie-panele-obywatelskie-michel-von-der-leyen

Szef Rady Europejskiej Charles Michel, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli [Canva / EC - Audiovisual Service/European Union, 2018 / https://www.flickr.com/photos/reneweuropegroup/49059761697/ / Facebook.com/pagina.DavidSassoli]

Dziś (19 czerwca) w Parlamencie Europejskim odbędzie się inauguracyjna sesja plenarna Konferencji w sprawie przyszłości Europy (CoFoE). Inicjatywa, której głównym celem jest demokratyzacja UE, ma przyczynić się do większego zaangażowania obywateli Unii w sprawy europejskie.

 

 

Inauguracja Konferencji w sprawie przyszłości Europy oficjalnie nastąpiła 9 maja, w Dzień Europy, kiedy to również w Parlamencie Europejskim uroczyście zainaugurowano inicjatywę zaproponowaną przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona i następnie przejętą przez Komisję Europejską.

Wysuwając inicjatywę w 2019 r., francuski przywódca stwierdził, że CoFoE powinna uwzględniać „wszystkie konieczne zmiany w naszym europejskim projekcie – bez żadnych tematów tabu, łącznie z propozycją zmian traktatowych”. 

Zgodnie z założeniami, w Konferencji uczestniczyć mają obywatele ze wszystkich państw członkowskich UE, instytucje unijne, parlamenty krajowe i władze lokalne.

„Ludzie muszą znaleźć się w samym centrum wszystkich naszych strategii politycznych. Chciałabym zatem, aby wszyscy Europejczycy aktywnie uczestniczyli w Konferencji w sprawie przyszłości Europy i odegrali czołową rolę w określeniu priorytetów Unii Europejskiej. Tylko wspólnymi siłami zbudujemy naszą Unię jutra”, mówiła w maju przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.

W dzisiejszej sesji plenarnej w PE w Strasburgu, oprócz przedstawicieli PE, Rady, KE i parlamentów narodowych, wezmą udział więc także przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. 

Rozpoczęła się Konferencja w sprawie przyszłości Europy. UE oddaje głos swoim obywatelom

Rozpoczęta w Dniu Europy 2021 Konferencja zakończy się wiosną 2022 r. Następnie unijne instytucje przystąpią do analizy pomysłów przedstawionych przez obywateli.

W jaki sposób Europejczycy mogą się zaangażować w CoFoE?

Dziś w PE odbywają się dyskusje na temat m.in. celów i oczekiwań związanych z Konferencją. Dotyczą one pomysłów prezentowanych w ramach Wielojęzycznej Platformy Cyfrowej i Europejskich Paneli Obywatelskich.

Wielojęzyczna Platforma Cyfrowa została uruchomiona, aby umożliwić zabranie głosu jak największej liczbie osób. Za jej pośrednictwem, od 19 kwietnia gromadzone są wszystkie opinie obywateli, zarówno te zgłaszane online, jak i podczas wydarzeń.

Jej celem jest zachęcenie do dyskusji między obywatelami oraz zapewnienie zarówno dostępności, jak i przejrzystości Konferencji. Dzięki temu mieszkańcy państw Wspólnoty mają mieć możliwość współpracy i dzielenia się swoimi pomysłami. Na platformie gromadzone są też informacje na temat krajowych wydarzeń, organizowanych w ramach CoFoE.

Z kolei Europejskie Panele Obywatelskie polegają na dyskusjach wokół pomysłów zaproponowanych przez Europejczyków.

Dotyczą obszarów obejmujących m.in. takie kwestie, jak wartości, prawa, praworządność, demokracja, bezpieczeństwo, zmiany klimatu, gospodarka, sprawiedliwość społeczna, praca, wykształcenie, sytuacja młodych, kultura, sport, transformacja cyfrowa, migracje i pozycja UE na świecie. 

Obywatele uczestniczący w panelach są dobierani losowo, tak aby zagwarantować, że będą reprezentować różnorodność europejskiego społeczeństwa, bazując na pochodzeniu geograficznym, płci, wieku, profilu socjoekonomicznym i poziomie edukacji. Osoby w wieku 16-25 mają stanowić jedną trzecią każdego z czterech zaplanowanych paneli.

Dzień Europy 2021. Czego potrzeba dziś Unii Europejskiej?

71 lat temu podpisana została historyczna deklaracja Schumana.

Czym jest CoFoE?

Konferencja w sprawie przyszłości Europy to wspólne przedsięwzięcie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji. Propozycję organizacji wydarzenia wysunął w 2019 r. prezydent Francji Emmanuel Macron, a formalnie postulat w tej sprawie przedstawiła przewodnicząca KE Ursula von der Leyen. Pandemia COVID-19 opóźniła jednak start CoFoE.

Zgodnie z założeniami, Konferencja ma umożliwić Europejczykom wypowiedzenie się na temat przyszłości Europy podczas debat i dyskusji prowadzonych przez samych obywateli. Ma sprawić, że Europejczycy będą mieli większy wpływ na to, czym zajmuje się Unia i w jaki sposób służy swoim obywatelom.

Celem inicjatywy jest też większe zaangażowanie Europejczyków pochodzących z różnych środowisk i reprezentujących różne grupy społeczne w decyzje podejmowane na szczeblu UE. Odbywać się to ma za pośrednictwem zarówno Wielojęzycznej Platformy Cyfrowej, jak i europejskich, krajowych, regionalnych i lokalnych wydarzeń. 

Podczas nich mieszkańcy całej Europy mogą dzielić się pomysłami co do wyzwań stojących przed Europą i jej priorytetów oraz pomóc w kształtowaniu wspólnej przyszłości.

Wnioski z Konferencji mają zostać zaprezentowane wiosną 2022 r. Będą stanowić podstawę dla instytucji unijnych do podejmowania ewentualnych działań na forum UE.

 

Więcej informacji:

Wielojęzyczna Platforma Cyfrowa – centrum Konferencji w sprawie przyszłości Europy