Komisja Europejska wytyka Austrii ataki na sądownictwo

Austria, Sebastian Kurz

Kanclerz Austrii Sebastian Kurz / Zdjęcie: Zdjęcie: © European Union 2021 [EUCO Newsroom]

W drugim już szczegółowym raporcie  dotyczącym rządów prawa w Austrii Komisja Europejska zidentyfikowała kilka niepokojących zmian, które mogą zagrażać praworządności. Chodzi m.in. o ataki słowne na sądy, nieuczciwe zachowania części posłów oraz dużą liczbę w mediach reklam sponsorowanych przez państwo.

 

 

Ogólnie KE wystawiła Austrii pozytywną ocenę. Komisja wspomniała w dokumencie jednak także o ostatnich ostrych komentarzach pod adresem wymiaru sprawiedliwości, jakie padły ze strony wysokich rangą polityków.

Chociaż Komisja Europejska wciąż wysoko ocenia niezależność austriackiego sądownictwa, to w raporcie wytknęła władzom w Wiedniu „negatywne wypowiedzi publicznych ze strony przedstawicieli rządu” na temat prokuratorów. Zdaniem KE takie komentarze „wpływają na postrzeganie przez społeczeństwo stanu niezawisłości sądownictwa”.

W raporcie wskazano również na niewystarczające przeciwdziałanie ryzyku konfliktów interesów i nieuczciwego postępowania przez deputowanych, którzy nie są zobowiązani do zgłaszania swoich aktywów, interesów lub inwestycji firmy.

Jeśli chodzi o sektor medialny, Komisja ostro skrytykowała Austrię za niewystarczające zasady przejrzystości dotyczące własności mediów. Zwróciła uwagę, że w wielu przypadkach nie wiadomo właściwie, do kogo tak naprawdę należy dane medium.

Raport wskazuje też na wyjątkowo wysoką kwotę (233 mln euro), jaką rząd wydał na reklamę państwową w mediach. Według KE reklama ta może być wykorzystana do wywierania wpływu politycznego, co może z kolei zagrażać niezależności redakcyjnej.

Tegoroczna edycja ogólnounijnego raportu o stanie praworządności wykazała liczne pozytywne zmiany w państwach członkowskich UE. Tym niemniej w niektórych krajach problemem pozostaje zły stan niezależności sądownictwa i wolności mediów. Jak podkreśliła wiceprzewodnicząca Komisji ds. Wartości i Przejrzystości, Věra Jourová, komisja oczekuje, że spostrzeżenia wyrażone w raporcie „ożywią dyskusję między państwami członkowskimi, w jaki sposób można wzmacniać praworządność”.