Optymistyczne prognozy dla gospodarki w Polsce oraz UE. W ożywieniu pomaga kampania szczepień

Komisja Europejska, unia europejska, prognoza gospodarcza, pandemia, kryzys, bezrobocie, inflacja, Polska, Fundusz Odbudowy

Europejska gospodarka zaczyna się uwalniać spod ciężaru COVID-19. Po słabym początku roku przewidujemy silny wzrost zarówno w 2021 r., jak i w 2022 r., powiedział w środę (12 maja) Paolo Gentiloni, komisarz do spraw gospodarki. / Foto via flickr (CC BY-NC-ND 2.0) [Brookings Institution]

Komisja Europejska podniosła swoje prognozy gospodarcze dla Polski oraz pozostałych państw członkowskich Unii na najbliższe dwa lata. Według unijnych ekspertów, wraz ze stopniowym znoszeniem ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, gospodarka powinna się ożywić w latach 2021 i 2022.

 

 

Komisja Europejska podwyższyła w środę prognozę wzrostu PKB Polski w 2021 r. z 3,1 proc. do 4 proc. Z kolei w 2022 r., według prognoz Komisji Europejskiej, PKB Polski wzrośnie o 5,4 proc.

„Spodziewamy się, że Fundusz Odbudowy zacznie w Polsce na całego oddziaływać i przyspieszać wzrost gospodarczy w 2022 r.”, stwierdził cytowany przez media unijny komisarz ds. gospodarczych Paolo Gentiloni.

Niskie bezrobocie w Polsce

W poprzednich prognozach gospodarczych Komisja Europejska w lutym br. przewidywała dla Polski wzrost tylko o 3,1 proc. PKB w tym roku. Natomiast teraz Bruksela szacuje, że polski PKB w trzecim kwartale tego roku powróci do swego poziomu sprzed pandemii.

Jednocześnie Komisja Europejska prognozuje, że w 2021 r. bezrobocie w Polsce będzie najniższe wśród krajów UE i wyniesie 3,5 proc.

„Polski rynek pracy okazał się odporny na kryzys w 2020 r., wspierany przez rządowe pakiety pomocowe, które zachęcały raczej do skracania czasu pracy niż zatrudniania. Oczekuje się, że wsparcie rządowe będzie kontynuowane w 2021 r., a po zniesieniu ograniczeń i poprawie warunków gospodarczych popyt na siłę roboczą będzie stopniowo wzrastał”, napisano w opublikowanej w środę prognozie.

Komisja oczekuje, że w 2022 r. bezrobocie w Polsce spadnie do 3,3 proc. i będzie to także najniższy wskaźnik wśród krajów UE.

Co z inflacją w Polsce?

Komisja podwyższyła także prognozę dotyczącą inflacji w Polsce. KE spodziewa się, że wzrost cen konsumpcyjnych wyniesie w naszym kraju w 2021 r. 3,5 proc. a w 2022 r. 2,9 proc. Wcześniejsza prognoza wskazywała na inflację wynoszącą odpowiednio 2,3 proc. i 2,9 proc. Zarówno w tym jak i w przyszłym roku Polska ma być krajem UE o najwyższej inflacji.

Unijni eksperci wskazują, że polski rynek pracy okazał się stosunkowo dobrze odporny na kryzys, o czym świadczą prognozy dotyczące bezrobocia (w unijnej metodologii), dzięki wsparciu z publicznych, w tym unijnych pieniędzy dla systemów wspomagania miejsc pracy.

Polska miała w zeszłym roku znaczną inflację na poziomie 3,7 proc. (przy unijnej średniej na poziomie 0,7 proc.), którą Komisja objaśnia m.in. wzrostem cen usług. Deficyt finansów publicznych w Polsce ma wynieść w tym roku 4,3 proc. PKB oraz 2,3 proc. PKB w 2022 r. Bruksela wstępnie oblicza, że wsparcie z Funduszu Odbudowy w tym roku będzie równe 0,4 proc. polskiego PKB i 0,8 proc. PKB w przyszłym roku.

Unijna gospodarka wychodzi na prostą

Unijni eksperci przewidują jednocześnie, że gospodarka państw Wspólnoty będzie się dynamicznie rozwijać zarówno w tym, jak i w przyszłym roku. Wprawdzie nawrót pandemii i konieczność zaostrzenia restrykcji przyczyniły się do słabego początku tego roku. Jednak szybsze tempo szczepień w ostatnich miesiącach powinno pozwolić na dalsze złagodzenie ograniczeń w drugiej połowie roku, zaznaczył komisarz Gentiloni. Gospodarka całej Unii ma wzrosnąć o 4,2 proc. w tym roku oraz o 4,4 proc. w 2022 r.

Poza pozytywnym wpływem pierwszych wpłat z Funduszu Odbudowy oraz postępującej kampanii szczepień w krajach członkowskich, KE zwraca uwagę, że istotny wkład w ożywienie gospodarcze w Europie będzie miała powrót turystyki w okresie letnim.

KE przewiduje, że stopa bezrobocia w całej Unii osiągnie w tym roku 7,6 proc., po czym w 2022 roku spadnie do 7 proc.

 

Więcej informacji: