Minimalna stawka podatkowa dla paliw lotniczych? Ujawniono propozycje KE

[Canva]

Komisja Europejska chce wprowadzić minimalną stawkę podatkową dla paliw lotniczych, które są szkodliwe dla środowiska. To jeden z elementów strategii walki ze zmianami klimatycznymi, proponowanej przez UE.

 

Komisja Europejska przygotowuje się do przedstawienia pakietu przepisów dotyczących klimatu i energii – Fit for 55. Ma to związek z ambicjami klimatycznymi wyznaczonymi przez UE, zgodnie z którymi do 2030 r. emisje gazów cieplarnianych mają być zmniejszone o 55 proc. względem roku 1990.

Pakiet propozycji ma zostać ujawniony 14 lipca. Zawarte w nim będą mechanizmy, za pomocą których UE ma realizować swoje cele klimatyczne.

Jak informuje EURACTIV.com, powołując się na źródła agencji Reutersa, KE planuje złożyć wniosek o wprowadzenie minimalnej stawki podatkowej w całej UE na produkty energetyczne, dostarczane jako paliwo lotnicze dla lotów w obrębie krajów Wspólnoty. 

KE chce zwiększania udziału paliw ekologicznych

Obecnie państwa członkowskie UE mogą zwalniać linie lotnicze z płacenia podatku od paliwa spalanego podczas lotów międzynarodowych. Przez to – pomimo kryzysu klimatycznego – nie ponoszą kosztów za emitowanie zanieczyszczeń do atmosfery.

W ujawnionym dokumencie stwierdzono, że to zwolnienie z płacenia podatków „nie jest spójne z obecnymi wyzwaniami i polityką klimatyczną”. Pokreślono, że obecne przepisy podatkowe UE promują paliwa kopalne zamiast zielonych źródeł energii. Wymagają zatem zmian w celu realizowania unijnych ambicji klimatycznych.

Unijna minimalna stawka podatkowa na paliwo lotnicze zaczynałaby się od zera i rosła stopniowo przez kolejne 10 lat od 2023 r., aż do osiągnięcia pełnej stawki, której jednak nie określono. Minimalną stawką nie byłyby objęte paliwa ekologiczne, w tym odnawialny wodór i zaawansowane biopaliwa. 

Opłaty miałyby być uzależnione od zawartości energii w paliwie i jego ekologiczności. Paliwa szkodliwe dla środowiska stałyby się więc droższe.

Celem takich regulacji jest skłonienie linii lotniczych do przejścia na bardziej ekologiczne paliwa, takie jak e-kerozyna, co przyczyniłoby się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Jednak stosowanie takich paliw jest utrudnione z powodu wysokich kosztów. Ich udział w europejskim zużyciu paliwa lotniczego wynosi mniej niż 1 proc.

W lipcu Bruksela ma również zaproponować wymogi dotyczące minimalnego udziału paliw ekologicznych dla linii lotniczych, aby pobudzić na nie popyt. Przedstawiona zostanie również minimalna stawka podatkowa dla paliw stosowanych w żegludze wodnej, rybołówstwie i transporcie towarowym.

Minimalna unijna stawka podatkowa nie miałaby zastosowania do lotów towarowych, rekreacyjnego użytkowania samolotu i do lotnictwa biznesowego, czyli wykorzystywania samolotu w celu prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo. Państwa członkowskie mogłyby jednak nałożyć taki podatek we własnym zakresie.

Wprowadzenie takich regulacji wymagałoby zgody ze strony wszystkich 27 państw członkowskich UE, co – jak podkreśla EURACTIV.com – może okazać się trudne ze względu na możliwość zawetowania propozycji przez jedno z państw.