Komisja Europejska wszczęła postępowanie wobec Niemiec. Powodem „naruszenie podstawowych zasad prawa UE”

komisja-europejska-niemcy-EBC-skup-obligacji-trybunał-konstytucyjny-Bruksela

Kanclerz Niemiec Angela Merkel, źródło: (CC BY 4.0) [Kreml]

Komisja Europejska wszczęła dziś (9 czerwca) postępowanie o naruszenie prawa unijnego wobec Niemiec za podważanie prymatu wspólnotowego prawa nad prawem krajowym. Chodzi o ubiegłoroczne orzeczenie niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego ws. programu skupu obligacji przez EBC.

 

 

Niemiecki Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe w maju 2020 r. orzekł, że Europejski Bank Centralny (EBC) przekroczył swoje uprawnienia realizując w 2015 r. program skupu obligacji państw strefy euro.

7 na 8 sędziów trybunału uznało wówczas za niekonstytucyjny brak sprzeciwu rządu w Berlinie.

W 2017 r. niemieccy sędziowie postanowili zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o ocenę działań EBC i wydanie orzeczenia, które ograniczy swobodę banku centralnego strefy euro i doprowadzi do zablokowania skupu obligacji.

TSUE odrzucił jednak w grudniu 2018 r. restrykcyjną interpretację unijnego prawa prezentowaną przez niemiecki trybunał, podkreślając że bank nie przekroczył swojego mandatu, a jego działanie było zgodne z prawem unijnym.

Unia nadziei czy Unia niepewności? Jak obywatele postrzegają UE w rok po wybuchu pandemii? [WYWIAD]

„Dziś w wielu krajach rośnie poziom frustracji”, zwraca uwagę Philipp Schulmeister, szef Działu Badania Opinii Publicznej w Parlamencie Europejskim.

Decyzja Komisji w obronie prymatu prawa europejskiego?

Ubiegłoroczne orzeczenie niemieckiego trybunału wzbudziło największe emocje poza Niemcami w Polsce. Stało się tak ze względu na postawę polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, które reprezentuje władze w Warszawie przed TSUE w sporach z Komisją Europejską dotyczących praworządności i reform w sądownictwie. Warszawa stwierdziła przed rokiem, że wyrok niemieckiego trybunału dowiódł wyższości prawa krajowego państw członkowskich nad unijnym.

Trybunał w Karlsruhe zakwestionował w części stanowisko TSUE z grudnia 2018 r. Chodzi o fakt uznania prymatu decyzji niemieckiego trybunału, który uznał wbrew trybunałowi unijnemu, że część działań EBC jest była wykroczeniem poza kompetencje.

„Komisja uznała, że wyrok niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego stanowi poważny precedens, zarówno dla przyszłej praktyki samego niemieckiego trybunału, jak dla sądów najwyższych oraz konstytucyjnych państw członkowskich UE”, podkreślono dziś w Brukseli, jak informuje portal DW.com.

W efekcie dziś (9 czerwca) Komisja Europejska podjęła decyzję o wszczęciu procedury naruszeniowej wobec Niemiec „w związku z naruszeniem podstawowych zasad prawa UE, w szczególności zasad autonomii, pierwszeństwa, skuteczności i jednolitego stosowania prawa Unii, a także poszanowania właściwości Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na mocy art. 267 TFUE (Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej)”.